Заради изборите в Тенево, полицията ще съдейства на избирателите без лични документи да гласуват

Служителите ще работят на 26 септември от 08.30 до 17.00 часа и на 27 септември 2020 г. от 08.30 до 19.00 часа

Създадена е необходимата организация българските граждани, които нямат издадена лична карта или не притежават валидни документи (лична карта или личен /зелен/ паспорт) защото са изгубени, откраднати, повредени, унищожени или с изтекъл срок, да имат възможност да упражнят правото си на глас, като:

  1. В зависимост от конкретните нормативни изисквания, на граждани, подали вече заявление за нова лична карта, ще бъде ускорено издаването й или ще бъде издадено удостоверение за изгубен, откраднат, повреден, унищожен документ за самоличност (лична карта, личен /зелен/ паспорт) или лична карта с изтекъл срок на валидност;
  2. При невъзможност да бъде издадена нова лична карта до края на работния ден на 25 септември 2020 г., по искане на гражданите, ще бъде издавано необходимото им удостоверение, с което да гласуват.

 

За да бъде издадено удостоверение е необходимо:

1. Гражданите лично да подадат искане в ОДМВР-Ямбол за дните от 23 септември 2020 г. до 26 септември 2020 г. от 08.30 ч. до 17.00 ч. и на 27 септември 2020 г. от 08.30 ч. до 19.00 ч.
2. Удостоверенията, осигуряващи възможност за упражняване на правото на глас в частичните избори за кметове, се издават само след приемане на заявление за издаване на лична карта.

Удостоверението се издава за да послужи само пред секционната избирателна комисия и е валидно за изборния ден 27 септември 2020 г.

При произвеждане на втори тур на избори за кметове (04.10.2020 г.) ще се издават нови удостоверения от 29.09.2020 г. до 04.10.2020 г. включително, съгласно описания по-горе начин и време.

Удостоверения за заявен постоянен и настоящ адрес се издават от общинската администрация.

About the Author :

Leave a reply