Секретарят на община Ямбол разсекрети длъжностната си характеристика

diana_bonchevaСекретарят на община Ямбол Антон Живков Кабрански разреши да бъдат публично оповестени длъжностната му характеристика и заповедта, с която е той определен за отговорник по достъпа до информация в кметството. Решението му е по повод искане от фондация „Програма Достъп до информация”. Макар отново да е просрочил срока за отговор по ЗДОИ с цяла седмица, за Кабрански това е истински напредък. Освен, че след няколко загубени от общината по негова вина съдебни дела, секретарят най-после започна да издава решения по заявления за достъп до обществена информация, той вече спазва и актуалната заповед на министъра на финансите за разходите по предоставянето на тази информация.

През 2015 г. година община Ямбол повиши с цели 9 пункта рейтинга си за активна прозрачност и от 206-то място се изкачи на 155-то място сред оценявани 544 институции от ПДИ. След ямболското кметство в класацията са Министерство на външните работи, Комисията за защита на личните данни и други.

Сред оценяваните 264 общини в страната, които имат електронни сайтове, Ямбол е на 77-мо място.

Въпреки подобрените резултати, кметът Георги Славов не изпълни обещанието си да заличи лошата практика за укриване на информация, заради която през 2011 г. получи антинаграда „Срамота” от ПДИ. И вината за това е на секретаря Кабрански, който категорично отказва да разкрие плащанията и строителните книжа по европейските проекти за Безистена, водния цикъл, сметището, фонтаните на центъра, както и споразумението, с което общината опрости хиляди левове на местна фирма. Тази информация не само е публична, както постанови и съдът, но и законодателството задължава чиновниците да я публикуват на електронната страница на общината. Впрочем, съгласно изискванията на Закона за обществените поръчки, на общинския сайт http://yambol.bg/ вече са публикувани договори и информация за плащания, но отново подборно.

Що се отнася до останалите институции в ямболска област, наблюдавани от „Програма достъп до информация”.

Областна администрация Ямбол, която през  2004 г. получи почетна грамота от ПДИ в категорията „Институция, най-добре организирала предоставянето на информация за граждани”, възвръща своята прозрачност и през 2015 г. се придвижи от 16-то на 6-то място в класацията на фондацията сред 28-те регионални държавни администрации. В страната е на 70-то място.

Община Стралджа, носител на почетна грамота на ПДИ от 2004 г. в категорията „Институция, най-добре организирала предоставянето на информация за граждани” и на голямата награда „Златен ключ” за най-добра уеб-страница от 2006 г., сега е на 223-то място в страната и на 127-мо място сред общините.

Община Тунджа, заслужила през 2006 г. и 2007 г. почетни грамоти на ПДИ за прозрачна институция и добър сайт, продължава да държи първенството в област Ямбол. Но в сравнение с предходната година е поизостанала в класацията. От 13-то място сред всички оценявани институции през 2014 г., сега е на 27-мо място, а сред общините е на 19-то място.

Същото се отнася и за община Елхово, която е паднала от 106-то на 203-то място в страната, а сред общините е на 120-то място.

Назад в класацията са дръпнали също Регионалният инспекторат по образование и Областна дирекция „Земеделие”, класирани през 2015 г. съответно на 249-то и 439-то място сред оценяваните 544 институции.

Причината за по-ниските резултати на общините Стралджа, Тунджа и Елхово, както и на просветния инспекторат и аграрната дирекция, не е в техните администрации, а в развитието на останалите институции по отношение на прозрачността.

Община Болярово, например, която последна създаде свой Интернет-сайт, през 2015 г. се изкачи от  232-ро на 209-то място по рейтинг на активната прозрачност в страната, а сред общините е 106-та.

Напредък има и при Областна дирекция на вътрешните работи, която от 401-во място през 2014 г., през 2015 г. е на 342-ро място в общата класация. От 28-те териториални полицейски структури, ямболската е на 7-мо място.

От 28 регионални здравни инспекции, ямболската е на 9-то място през 2015 г., а в общата класация на оценяваните по рейтинг на активната прозрачност 544 институции е на 140-то място.

Целта на проучването, което ПДИ провежда от 2010 г. насам, е да оцени как органите на власт изпълняват задълженията си по Закона за достъп до обществена информация и други нормативни актове за публикуване на информация в Интернет и как отговарят на заявления за достъп по електронен път. В рамките на проекта „Граждански център в подкрепа на прозрачността в обществения живот”, финансиран от фондация „Америка за България”, по еднакви индикатори през февруари и март т.г. бяха оценени общо 544 електронни страници на правителството, на 19-те министерства и техните териториални структури, на държавни и общински институции, Националната здравно-осигурителна каса, Националния осигурителен институт и Академията на МВР.

Най-голям напредък по активна прозрачност отбелязва община Стражица, която през 2014 г. беше на 21-во място в страната, а сега е на 2-ро място с резултат от  88,9 %. Първенец е Министерството на отбраната, според оценката на „Програма достъп до информация”. С най-нисък резултат са регионалните дирекции по горите във Варна и Велико Търново и общините Чупрене, Белица и Ихтиман.

В рамките на проучването екипът на ПДИ изпрати по електронна поща и заявления до 543 институции с искане за предоставяне по електронен път на копие от заповедта за определяне на служител, който пряко да отговаря за предоставянето на обществена информация, както и длъжностната характеристика на съответния служител. Откази са получени от 10 институции, сред които Агенцията по заетостта, Държавната агенция за национална сигурност, Националната агенция по приходите и Комисията за финансов надзор. Все още не са отговорили 111 институции, предимно общини и регионални дирекции по горите.

От наблюдаваните 10 институции в област Ямбол, всички са предоставили исканата информация. Длъжностните характеристики на лицата, които отговарят за достъпа до обществена информация, както и пълната информация от проучването, можете да разгледате на адрес http://www.aip-bg.org/surveys/2015_година/103490/.

Дияна Бончева,

координатор на фондация „Програма Достъп до информация”

About the Author :