Седми съдебен състав не посмя да оправдае кмета за водопроводното дело

IMG_0419AСедми съдебен състав не посмя да оправдае изкаралия два и кандидат за трети мандат за кмет на Ямбол Георги Славов по водопроводното дело. На 24 септември – 8 месеца и 3 дни след публичното заседание и точно ден преди старта на предизборната надпревара, Върховен касационен съд отмени ефективната присъда от 3 години и 8 месеца затвор и 4 години лишаване от право да се заема държавна длъжност и върна делото за ново разглеждане от друг състав на Бургаски апелативен съд.
Цялата съдебна сага продължава повече от 5 години, в нея взеха участие седем съдебни състава – два от Ямболски окръжен съд, три от Бургаски апелативен съд и два от Върховен касационен съд, но нито един от тях не посмя да каже, че кметът е невинен по това дело, а само си прехвърлят „топката” с обвинения, че присъдите не са достатъчно мотивирани и важни обстоятелства не са били изяснени. Според четири от съдебните състави Георги Славов е виновен и те постановиха ефективни присъди. Първият ямболски съдебен състав го осъди на 5 години затвор и 6 години без право да заема държавна длъжност, вторият състав намали присъдата на 3 години и 8 месеца и 4 години лишаване от право да заема държавна длъжност, защото прие, че е виновен по по-леко обвинение. Два съдебни състава в Бургаски апелативен съд потвърдиха ефективната присъда от 3 години и 8 месеца.
По това дело според последната ефективна присъда Георги Славов е обвинен в длъжностно престъпление, че е нарушил служебните си задължения и е превишил властта и правата си за обществена поръчка за ремонт на водопровод и канализация по улиците „Ген. Вл. Заимов” и „Граф Игнатиев”, от което са настъпили вредни последици за над 2 млн. лв. за община Ямбол, представляващи разликата между заплатената и действителната стойност на обекта по средни пазарни цени.
Според последния съдебен състав мотивите на апелативните съдии представлявали особена компилация между копирани мотиви от първата инстанция и на цели пасажи от пледоарията на прокурора без да отговорят на възраженията на защитата. Прието е, че са допуснати съществени процесуални нарушения, които били неотстраними от касационната инстанция и затова делото е върнато за ново разглеждане от друг състав на Бургаски апелативен съд.
Колкото и да са се опитали да обосноват решението си касационните съдии, то не може да разсее съмнението, превърнало се в убеждение, сред хората от Ямбол, че то е прекалено удобно за Георги Славов и неговата трета кандидатура за кмет и затова не е случайно.
Протакането на постановяването на решението цели 8 месеца и 3 дни е сред малките изключения на ВКС, където, колкото и да са натоварени съдиите, делата се решават основно в едномесечен, по-рядко в тримесечен срок и като изключение в по-дълъг срок. Не може да не се набие на очи и друго много удобно за Георги Славов „съвпадение” – решението беше обявено точно ден преди старта на предизборната надпревара, за да може по време на нея да не се говори за това, че решението се бави.
За връщането на делото отново в БАС се заговори упорито още през юни, но тогава удобно се замълча, решението не беше обявено и така се изчака точно деня преди старта на кампанията, все едно и то е част от предизборната агитация на кандидата за кмет.
Всички тези „съвпадения” са много подозрителни за хората в Ямбол, които са стигнали до убеждението, че не е възможно по дело на кмета да се произнесе обективна присъда и затова вярата им в съдебната система съвсем е изчезнала.
Припомняме, че това е последната възможност за връщане на делото в Бургаски апелативен съд. Още отсега е ясно, че само трима наказателни съдии досега не са гледали това дело и е логично точно те да го поемат като четвърти състав от Бургаски апелативен съд, който ще се произнесе по съдебния казус. Това са Яни Бахчеванов, Деница Вълкова и Пламен Синков, но не е ясно кой ще е докладчик по него.
Каквото и да решат бургаските апелативни съдии – да потвърдят ефективната присъда от 3 години и 8 месеца затвор, да я намалят, или да го оправдаят, прокуратурата може да го протестира пред Върховен касационен съд, така че се очертава делото отново да стигне там, или иначе казано да се проточи още доста време, вероятно повече от година. Така че тепърва ще има всички в Ямбол да гледат докъде могат да стигнат абсурдите в съдебната система, когато се отнася за дело на изкаралия два мандата кмет на Ямбол.
А видимо на него висящото дело не му пречи да се кандидатира за трети мандат, защото явно поста и властта, която му осигурява, са му се усладили…

Диана Иванова

About the Author :