Седми април – Световен ден на здравето

Световният ден на здравето се отбелязва ежегодно на 7 април в деня, когато през 1948 г. е създадена Световната здравна организация (СЗО). От този исторически момент до днес  членове на СЗО са 191 страни от целия свят.

Всяка година се чества тази дата, за да се насърчи физическото, емоционално и  психическо здраве в свeта. През 2021 година вниманието е насочено към изграждане на по- справедлив и здравословен свят. Приканват се всички – от световните лидери до обикновените хора, да се фокусират върху  едно здравно предизвикателство със световна значимост. COVID-19 показа ясно наличието на неравнопоставенство и доведе до  увеличаване неравенствата в здравеопазването. Въз основа на настоящите социално- икономически анализи се очаква това сегментиране да се увеличи в бъдеще,  и да бъде застрашен достъпът  до здравеопазване  на големи групи от хора.

Нашият свят е изграден върху различни неравенства. Някои хора живеят по-здравословно, имат по-добър достъп до здравни услуги в сравнение с други, които се борят да свързват двата края с минимални  ежедневни разходи: живеят при лоши битови условия, нямат достъп до образование, до безопасна среда, чиста вода и въздух, продоволствена осигуреност и здравеопазване.

Тези групи са общностите от „последната миля“ – милионите, които нямат достъп до основни здравни услуги, и 100-те милиона души по света, които всяка година са  доведени до  крайна бедност. Те са и 780 –те милиона без достъп до безопасна вода и 2.5 милиарда без адекватни санитарни условия на живот. Това води до ненужно страдание, болест и  преждевременна смърт, вреди на нашите общества и икономики.

COVID-19 удари тежко всички държави, но въздействието му беше най- силно върху онези общности, които  вече бяха уязвими  и с ограничен   достъп до качествени здравни услуги и мерки, предприети за ограничаване на пандемията.

Организациите  на Червения кръсти и Червения полумесец  в Европа и Централна Азия  допринасят за  подобряване на благосъстоянието на хората чрез опазване на общественото здраве, психосоциална подкрепа, първа помощ, реализирането на хигиенни и санитарни програми за уязвими или маргинализирани групи от населението.

Доброволците на ЧК/ЧП заедно със здравните работници на предна линия се борят с пандемията COVID-19 , подкрепят националните здравни системи в животоспасяващи имунизационни действия.

МФЧК/ЧП се присъединява към глобалната кампания на СЗО за изграждане на един по- справедлив и по-здравословен свят, като се призовават лидерите да гарантират, че всеки има право на нормални условия на живот и труд, допринасящи за добро здраве.

Призовават се лидерите да наблюдават неравенствата в здравеопазването и да гарантират, че всички хора,  където и да се намират,  ще имат достъп до качествени здравни услуги.

Световният ден на здравето през 2021 г., призовава за спешни действия за справяне с неравнопоставеността в здравеопазването, с акцент върху  COVID-19.

От 1964 г. Международният ден на здравето се чества и като ден на здравния работник в България. Нека честитим 7 април- празника на всички лекари, зъболекари, фармацевти и професионалисти по здравни грижи.  Ние вярваме в тях и им благодарим за тяхната всеотдайност и отдаденост в името на най- ценното – Човешкото здраве.

Честит празник!

Областен секретариат на БЧК – Ямбол

About the Author :