Седмица на водното спасяване

davБЧК-Ямбол, продължава да реализира поредица от обучения по водноспасителен минимум с ученици от област Ямбол във връзка с предстоящия летен сезон и изпълнявайки задачите за намаляване на риска воден травматизъм сред деца,  съобщават от БЧК.

Поредните специализирани обучения се проведоха на 8 юни 2017г. в ОУ „Христо Ботев“ – с. Кукорево, община Тунджа с ученици от пети до осми клас и са по повод отбелязването на Седмицата на водното спасяване.

Основният акцент в обученията е, учениците да бъдат запознати с опасностите при къпане и плуване и начините за оказване на помощ и самопомощ при инцидент във водата.

По време на обученията децата имаха възможност да споделят лични преживявания и конкретни случаи с инциденти във водата със самите тях.  С помощта на специалиста  „Водноспасителна дейност“ в БЧК – Ямбол – Добриела Праматарова, учениците успяха сами да определят основните причини за трагични инциденти с деца, особено в неохраняемите водоеми, намиращи се във вътрешността на страната.

Общият брой на обхванатите ученици е 77.

Обученията се реализираха със съдействието на Общинската организация на БЧК-Тунджа, ръководството на ОУ „Христо Ботев“ – с. Кукорево и Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни в община Тунджа.

Обученията по програмите на БЧК, свързани с превенцията на водния травматизъм сред деца и младежи се провеждат от м. март 2017г. и ще продължат до края на учебната 2016/2017г. Общият брой на обхванатите до момента ученици по програмата „Водноспасителен мимимум“ е 565 от шест училища в общините Ямбол, Тунджа, Стралджа и Елхово.

About the Author :

Leave a reply