Седмицата на гората в община Болярово

IMGP6065aТрадиционно цялата първа седмица на април се отбелязва Седмицата на гората. Тази година тя се отбелязва в периода 7-13 април.

По този повод «Звено гори» към община Болярово организира няколко мероприятия, основната цел, на които бе залесяването. В няколко населени места на общината бяха засадени различни по фид фиданки. В различни райони на град Болярово – с липа – общо 26 (по улица «Граничарска», Защитено жилище, Детска градина, тенис корт, пазар); пирамидална хвойна – в района на църквата, поликлиниката и пазара; луницера – на улица «Граничарска» и в църковния двор; калина – пред хотела на град Болярово, ЦСРИ и детската градина; туя – край пазара и декоративна туя – в църковния двор, дворовете на детската градина и ЦСРИ.

Останалите населени места, в които бяха засадени фиданки са: Стефан Караджово – общо 34 (липа, калина, туя, декоративна туя, луницера, хвойна); Воден – 38 (липа, калина, туя, декоративна туя, луницера, хвойна); Попово – 20 (липа); Малко Шарково – 10 (лира) и Голямо Крушево – 7 (липа).

Последното мероприятие беше с учениците от СОУ «Д-р Петър Берон» – град Болярово. На него присъстваха кметът на общината Христо Христов и всички служители на Звено «Гори». Христо Христов приветства тях с професионалния им празник и подчерта, че община Болярово стопанисва 6 271 хектара общински гори.  Обърна се към учениците, които похвали,че вече имат опита в засаждане и отглеждане на дръвчета – тези от «Алеята на приятелството», засадени по трансграничния проект «Две различни практики – една обща цел», за които децта се грижат вече две години. След това общинският кмет даде думата на инж. Георги Чакъров (лесовъд от звено «Гори»), който също приветства колегите си със Седмицата на гората и разказа на децата откога датира идеята за такава седмица – 1925 година. С гордост заяви,че един от първите закони, приети след създаването на Третата българска държава, е Законът за горите (1879 г.) и с това се слага началото на създадената преди 135 години Горска служба към Министерството на земеделиетои държавните имоти, а през 1899 г. започва издаването на първото специализирано списание «Лесовъд».

След словото на инж. Чакъров, всички ученици бяха разделени на групи и всеки клас, завършващ етап от образование (четвърти, осми и дванадесети), посади свое дръвче. А седмите класове, засадиха няколко. Фиданките бяха два вида – зелена дуглазка и американски ясен, като общо засадените в този ден бяха над 10. Децата, с радост, слушаха наставленията на служителите в звено «Гори» и заедно засадиха дръвчетата, като получиха указания как да се грижат за тях. Общинският кмет наблюдаваше работата на всички групи със задоволство и обеща да следи грижите за младите дръвчета и догодина, в Седмицата на гората отново, да отбележи напредъка.

About the Author :