Седем години от откриването на първият Дневен център за възрастни хора в „Тунджа“

???????????????????????????????Дневният център за възрастни хора в с. Генерал Инзово, община „Тунджа“, отбеляза своя седми рожден ден. Празника споделиха кметът на Община „Тунджа“ Георги Георгиев, заместник-кметът Станчо Ставрев, кметът на селото Галин Пантелеев. Златка Георгиев – ръководител на Центъра, сподели, че изминалите 7 години не са дълъг период от време, но за персонал и потребители е напълно достатъчен, за да докажат, че когато си поставяш благородни цели и задачи, когато намираш подкрепа за тяхната реализация, успехите и ползите са безспорни. Тя благодари на ръководството на общината и лично на кмета Георги Георгиев за подкрепата и грижата за възрастните хора на селото, за вниманието, което ежедневно се оказва към тях.

???????????????????????????????В приветствието си кметът Георги Георгиев подчерта, че разкритият преди 7 години първи дневен център за възрастни хора в общината се утвърди като най-добрата социална услуга за тях. Това означава, че общинското ръководство правилно е преценило необходимостта от негово разкриване и постигането на главната цел – хората да се чувстват обгрижени и спокойни за дните си. Днес тази услуга доказа своята безспорна устойчивост във времето. Доказателство за това е, че по искане на гражданите общината разкри такива центрове и в селата Калчево и Скалица. Обмислят се възможностите за предоставяне на тази социална услуга и в други населени места от общината.

???????????????????????????????Присъстващи на празника възрастни хора споделиха, че са много доволни от грижите, предоставени от общината, от социалния работник и медицинската сестра, от богатата културно-развлекателна програма, а храната, която получават, е добре приготвена и в достатъчно количество.Те изразиха надежда, че Центърът ще продължи своята дейност и занапред и че неговите ползватели ще стават все повече, защото за хора като тях това е единственият начин да не се чувстват изолирани и самотни.

 

About the Author :