Сдружение ЦОПСИ изпрати авторските си програми до над 1200 училища и организации

SAM_2154Интерактивни програми, разработени от екипа на сдружение ЦОПСИ, бяха изпратени по електронната поща до 1204 средни училища, неправителствени организации, държавни и местни институции. Дейността е част от проекта „С доверие към младите“, който се финансира от Министерството на младежта и спорта по Национална програма за изпълнение на младежки дейности по чл.10 А от Закона за хазарта за 2017 г..  Програмите са насочени към оказване на доверие и ранната подкрепа на младите хора, което ще помогне за изграждането им като силни и отговорни личности, способни да определят сами своята житейска реализация. Интерактивните програми са разработени в два варианта – за провеждане на двудневен тренинг и открити уроци с младежи на възраст от 15 до 19 години, по следните 5 основни теми:

  1. Социално отговорно поведение на младите хора
  2. Не на агресията
  3. Превенция на зависимости от наркотици
  4. Превенция на зависимости от алкохола
  5. Превенция на зависимости от хазарта

Всяка основна тема включва 8 подтеми, като е предвидено приложението им да става чрез използване на различни интерактивни техники: дебати, решаване на казуси, изпълнение на практически задачи, ролеви игри, видеоклипове и други. Автори на програмите са съответно: Добринка Иванова, Таня Николова, Гинка Мутафова, Николина Иванова и Гергана Атанасова. В пълния си обем, с включени и подходящи презентации, обучителните материали са качени на сайта на сдружение ЦОПСИ, проект „С доверие към младите“ в секция Интерактивни програми – http://cepsi95.org/www_Doverie/page-7.html. При заявка от заинтересованите страни сдружението може да предостави пълния пакет на всички програми на CD.

Живко Цирков

About the Author :