Сдружение „Бъдеще за Ямбол” сигнализира ДАНС и НАП по казуса „Червен баир”

 

Ямбол, 26.10.2022 г.

Сдружение „Бъдеще за Ямбол” внесе сигнал до Националната агенция за приходите и Специализирана дирекция „Финансово разузнаване” към ДАНС във връзка със скандалните предложения на кмета Валентин Ревански частен инвеститор да придобие на безценица 600 дка в местността „Червен баир”. Сигналът е изпратен и до посланика на Р Италия. Чрез него институциите се уведомяват за намерението терените в бившия войскови район да бъдат продадени на цени далеч под пазарната им стойност и за факта, че площта им надвишава многократно нуждата от земя за развитие на предвидените дейности. В същото време за инвестицията е декларирано финансиране с неясен източник и произход на средствата.

Основанията ни за подаване на сигнала са следните:

  1. Трите фирми: „ЕКСЕ Проджектс Ямбол 1“ ЕООД, „ЕКСЕ Проджектс Ямбол 2“ ЕООД и „ЕКСЕ Проджектс Ямбол 3“ ЕООД, претендиращи да придобият собственост върху терените, са създадени на 13.06.2022г. с уставен капитал от по 10 лева. И на трите фирми собственик е фирма „ЕКСЕ Проджектс БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, която пък е създадена на 07.06.2021г. с уставен капитал също от 10 лева.
  2. И за трите фирми е посочено, че всяка една от тях ще реализира инвестиции в размер на по 1,8 млн.лева /общо 5.4 млн. лв./, като тези средства ще бъдат осигурени със заем от собственика на и на трите фирми – „ЕКСЕ Проджектс БЪЛГАРИЯ“ ЕООД. За тази цел „ЕКСЕ Проджектс БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, е сключила договори за заем с всяка една от трите фирми с еднакви условия и в размер на по 1,8 млн.лева.
  3. Фирма „ЕКСЕ Проджектс БЪЛГАРИЯ“ ЕООД няма извършвана дейност за 2021 година, според подаденото от самата нея заявление в Търговския регистър. Също така няма информация, че фирмата е извършвала дейност и през настоящата 2022г.
  4. Парцела, който иска инвеститорът „ЕКСЕ ПРОДЖЕКТС ЯМБОЛ 1”ЕООД от община Ямбол е 105 216 кв.м. Реално необходимата площ за инвестицията му е 5 000 кв.м. Разликата между необходимата и исканата площ е 21 пъти. Парцела, който иска инвеститорът „ЕКСЕ ПРОДЖЕКТС ЯМБОЛ 2”ЕООД от община Ямбол е 325 418 кв.м. Реално необходимата площ за инвестицията му е 11 000 кв.м. Разликата между необходимата и исканата площ е 30 пъти. Парцела, който иска инвеститорът „ЕКСЕ ПРОДЖЕКТС ЯМБОЛ 3”ЕООД от община Ямбол е 170 946 кв.м. Реално необходимата площ за инвестицията му е 7 200 кв.м. Разликата между необходимата и исканата площ е 23 пъти.

Доколко описаното финансиране на инвестиционните проекти, заявени от всяка една от трите фирми „ЕКСЕ ПРОДЖЕКТС ЯМБОЛ 1”ЕООД, „ЕКСЕ ПРОДЖЕКТС ЯМБОЛ 2”ЕООД и „ЕКСЕ ПРОДЖЕКТС ЯМБОЛ 3”ЕООД е реално и възможно да бъде осигурено от фирма „ЕКСЕ Проджектс БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, която се явява техен заемодател по силата на сключените помежду им договори за паричен заем? По какъв начин и откъде ще бъде осигурен финансовия ресурс при положение, че тази фирма не е извършвала дейност през 2021г. и най-вероятно не извършва дейност и през 2022г. В случай, че може да осигури тези средства, то какъв е източникът и произходът им?

Декларираните средства за инвестиции са в размер общо на 5,4 млн.лева за трите фирми взети заедно, като инвестиционните им намерения могат да бъдат реализирани върху 23 200 кв.м. Защо трите фирми искат да закупят на преференциални цени терени с обща площ 601 580 кв.м. на средна цена от 5 лв/кв.м.?

Надяваме се институциите да извършат необходимите проверки и да вземат отношение по изложените факти и поставените въпроси, в съответствие с правомощията си, дадени им от закона.

                                    

                                           

About the Author :