Сградата, обитавана от командването на римския военен лагер Кабиле през III-IV в., изцяло проучена

DSC01258Изцяло проучена нова сграда на територията на Националния археологически резерват „Кабиле“ – това е резултатът от работата ни през последните две години и се случва за пръв път през последните 20 г., съобщи днес, 20 октомври, директорът на Регионален исторически музей-Ямбол, Стефан Бакърджиев. Тя принадлежи към римския тип перестилни сгради – големи сгради с вътрешен двор и помещения, организирани около него. Проучената сграда е с площ от близо 1 100 кв. м, размерите й са 30 на 36 м. Тя е била изградена от камъни, хоросан, вероятно е била на два етажа – първият каменен, вторият на кирпич. Построена е най-вероятно в последната четвърт на трети век , т.е. след 270 г. и със сигурност функционира до второто готско нашествие през 378 г. През тези повече от 100 г. тя е претърпяла няколко преправяния.

В сградата, т.нар. трибунориум, е живяло командването на военния лагер, какъвто е бил Кабиле по онова време – 12 души офицери плюс слугите и робите – минимум 20 човека.

DSC01254Историците смятат, че знаят и кой е живял в нея. През миналата година Николай Шаранков е превел надпис, открит преди около 30 г. в същата зона. От него става ясно, че в 297 г. е завършило препострояването на военния лагер плюс крепостните му стени и това е станало под контрола на центуриона на първа центурия на кохортата, който е бил и комендант на военния лагер – Улпий Аврелиан. Смята се, че най-вероятно самият Улпий Аврелиан и другите центуриони са обитава тази сграда.

Тя е водоснабдена и с канализация. Била е ориентирана на изток, накъдето е бил ориентиран главният вход, поясни Стефан Бакърджиев. Улицата от страната между казармите и сградата е с ширина 12 м, имало е водопроводи, които са минавали под нея. През пространство, организирано около пиластрата, се е влизало в сградата, оттам – през вътрешния двор и се е стигало до т. нар. триклиниум, където са приемани гостите. Пред трикилиниума портикът на сградата или навеса, DSC01264е поддържан от колонада с две колони – намерена е базата на едната. От западната страна са били разположени основно стопанските помещения – в самия ъгъл са намерени: тогавашната латрина, т.е. тоалетната на сградата, кухнята, както и „мокро помещение“, където се е перяло. Спалните помещения на хората, които са живеели тук, са били откъм северната страна. Там са намерени принадлежности, характерни за по-обикновен начин на живот. Най-луксозните материали са открити пред триклиниума и между помещенията от северозападната страна.

В рамките на проучванията са открити над 300 монети  – и сребърни и бронзови, датирани от края на трети до четвърти век. Чрез тях се датират поне три преустройства на сградата. Открити са над 6 хил. фрагмента керамика и частично са реставрирани над 20 съда. Специалистите предполагат, че ще могат да се възстановят над 50-60 съда, които са от последния период от функциониране на сградата.

Целта е през следващата година да има готов идеен проект как да бъде представена сградата за туристи. Проучванията се финансират изцяло със средства на община Ямбол.

DSC01236 DSC01242 DSC01244 DSC01245 DSC01248 DSC01249 DSC01250 DSC01253 DSC01256 DSC01260 DSC01261 DSC01266 DSC01267 DSC01272

About the Author :