Свободни работни места към 17 септември
СПИСЪК НА СВОБОДНИТЕ РАБОТНИ МЕСТА ОБЯВЕНИ В ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА ЯМБОЛ КЪМ 17.09.2021г.
No. Длъжност Град Образование
1528 2342-5002/Учител, детска градина Ямбол Висше / Педагогика (ПУП)
1526 7322-2024/Машинен оператор, печатарство Ямбол Средно (Средно техническо образование)
1525 7522-1002/Дърводелец, мебелист Ямбол (Дърводелец, мебелист),Средно
1522 4321-2002/Експедитор, стоки и товари Кабиле Средно
1521 7231-2001/Автомонтьор Ямбол Средно
1520 9622-0001/Общ работник Ямбол Средно
1519 8332-2010/Шофьор, товарен автомобил Ямбол Основно  (шофьор кат. С +Е)
1516 3312-5001/Кредитен специалист, банка Ямбол Средно
1514 8189-2022/Машинен оператор Ямбол Средно
1513 5223-2001/Продавач-консултант Ямбол Средно
1510 8332-2005/Шофьор, тежкотоварен автомобил – 12 и повече тона Ямбол Средно
1509 3139-3004/Оператор, автоматизирана монтажна линия Ямбол Средно
1508 8189-2022/Машинен оператор Ямбол Средно (техническо образование)
1502 8153-2010/Машинен оператор, шиене на текстилни изделия Сливен Средно
1501 8344-2004/Водач, мотокар Сливен Средно (Водач, мотокар/електрокар)
1500 8152-2018/Оператор, тъкачен стан Сливен Средно
1499 8160-2024/Машинен оператор, мелене на зърно Окоп Основно,Средно
1498 5223-2001/Продавач-консултант Ямбол Средно
1497 9112-0004/Чистач/ Хигиенист Ямбол Средно
1490 7223-1015/Стругар Ямбол Средно /(стругар)
1482 5245-0001/Обслужващ, бензиностанция/газостанция Ямбол Основно
1466 8189-2022/Машинен оператор Ямбол Средно,Основно
1459 7223-1015/Стругар Ямбол Средно (Средно техническсо образование)
1458 7223-2019/Машинен оператор, металообработващи машини Ямбол Средно (Средно техническо образование)
1455 7212-1001/Заварчик Ямбол Средно (Заварчик)
1453 9622-0001/Общ работник Ямбол Средно
1433 7512-1021/Работник, сладкарско производство Кабиле Средно
1430 7132-1003/Бояджия, промишлени изделия Ямбол Средно
1429 7222-3011/Шлосер Ямбол Средно (Шлосер)
1411 8131-2022/Машинен оператор, производство на синтетични влакна Ямбол Средно
1406 9112-0004/Чистач/ Хигиенист Ямбол Средно
1404 4321-2015/Снабдител, доставчик Ямбол Висше / Икономика (Търговия)
1402 7533-1014/Шивач Ямбол Основно(Шивач)
1401 7222-3011/Шлосер Ямбол Средно (Шлосер)
1399 5223-2001/Продавач-консултант Ямбол Средно
1396 8219-2008/Монтажник, мебели от дърво и други подобни материали Кукорево Средно
1395 9622-0001/Общ работник Кукорево Начално
1394 7322-2034/Работник, печатарска машина Ямбол Средно
1388 8219-2005/Монтажник, дограма Ямбол Средно
1387 5245-0001/Обслужващ, бензиностанция/газостанция Ямбол Средно
1385 3341-3004/Офис мениджър Дражево Професионален колеж / Машиностроене, металообработване и металургия
1383 2144-6040/Инженер, газопреносна/газоразпределителна мрежа Дражево Професионален колеж / Електротехника и енергетика (топло или газоснабдяване, ел- техник, КИП и автоматика )
1380 5230-1001/Касиер Ямбол Средно
1379 9412-0003/Работник, кухня Ямбол Средно
1375 3113-3008/Техник, електродомакинска техника Ямбол Средно / (Техник, електродомакинска техника)
1367 9622-0001/Общ работник Ямбол Основно
1366 7212-1001/Заварчик Ямбол (Заварчик),Средно
1350 9112-0004/Чистач/ Хигиенист Тенево Средно
1337 7231-3008/Автомеханик Ямбол Средно /(Професионална квалификация в направление Автомобилен транспорт),Висше /  (Направление Автомобилен транспорт)
1334 7223-2019/Машинен оператор, металообработващи машини Тенево Средно
1333 7212-1001/Заварчик Тенево Средно
1331 7132-1003/Бояджия, промишлени изделия Тенево Средно
1330 9329-0018/Общ работник, промишлеността Тенево Средно
1322 8212-2022/Оператор, производствена линия Ямбол Основно,Средно
1290 2411-6002/Главен счетоводител Кабиле Висше / Икономика (Икономист-счетоводител)
1096 7533-1014/Шивач Ямбол Основно
1080 7534-1004/Производител, мека мебел Ямбол Средно
1041 9329-0013/Манипулант, промишлеността Ямбол Средно
525 4321-2006/Кантарджия Стралджа Средно
524 4311-2005/Фактурист Стралджа Средно,Висше
508 9329-0002/Навивач Ямбол Средно
506 8189-2022/Машинен оператор Ямбол Средно
505 8189-2010/Машинен оператор, подготовка на заваръчни детайли Ямбол Професионален колеж
504 3511-3002/Компютърен оператор Ямбол Висше / Комуникационна и компютърна техника (Информационни технологии)
503 3122-3007/Специалист с контролни функции, автоматична поточна линия Ямбол Професионален колеж
502 8212-2003/Монтажник, електрически елементи Ямбол Средно
501 9329-0023/Разпределител, материали и полуфабрикати Ямбол Средно
500 4419-3007/Отговорник, спомагателни дейности Ямбол Професионален колеж
499 8212-2005/Монтажник, кабели Ямбол Средно
468 3119-3044/Технолог Ямбол Средно (Технолог ХВП)
171 7533-1014/Шивач Ямбол Средно  (Шивач)
125 3323-3005/Специалист, доставки Ямбол Висше / Икономика (Бакалавър/Магистър спец.МИО,СК,Финанси,Логистика)
82 2221-6001/Медицинска сестра Маленово  Медицина (мед.сестра)
49 7223-2033/Машинен оператор, производство на тръби Стралджа Средно,Основно
48 9329-0018/Общ работник, промишлеността Стралджа Основно,Средно
47 7223-1015/Стругар Стралджа Средно,Основно
46 3119-3044/Технолог Стралджа Висше / Общо инженерство
45 7233-2010/Механошлосер Стралджа Средно,Основно
About the Author :

Leave a reply