Свободни работни места в Ямболска област към 19 ноември
СПИСЪК НА ОБЯВЕНИ СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА-ЯМБОЛ КЪМ 19.11.2021г.
Не. Длъжност град Образование Езикови знания
1794 г 9329-0020/Работник, консервна фабрика Ямбол Средно
1793 г 7533-1014/Шивач Ямбол Средно, Шивач
1792 г 7231-2001/Автомонтьор Ямбол Автомонтьор,Средно
1791 г 3131-3031/Енергетик Ямбол Висше / Енергетика
1790 г 8153-2008/Машинен оператор, шиене на обувки Ямбол Средно /Шивач
1788 г 8332-2005/Шофьор, тежкотоварен автомобил – 12 и повече тона Ямбол Средно
1786 г 9611-0001/Сметосъбирач Хаджидимитрово Без образование,Начално,Основно
1783 г 8344-2004/Водач, мотокар Кабиле Средно, (Водач,мотокар)
1782 г 5249-0001/Обслужващ, магазин Ямбол Средно
1781 г 9112-0004/Чистач/ Хигиенист Тенево Средно
1777 г 2330-5005/Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Ямбол Висше /(Физик- учител по физика и астрономия)
1774 г 9312-0003/Работник, строителството Ямбол Основно
1773 г 7223-3004/Настройчик, металообр. машини с цифрово управление Ямбол  (Настройчик на машини с ЦПУ),Средно
1772 9112-0004/Чистач/ Хигиенист Ямбол Средно
1768 7231-2001/Автомонтьор Ямбол  (Автомонтьор),Средно-автотранспорт
1767 5120-2001/Готвач Ямбол Средно /(Готвач)
1761 9510-0003/Пазач, невъоръжена охрана Ямбол Основно
1760 7543-3010/Контрольор, качество Веселиново Средно
1759 9313-0001/Общ работник, строителство на сгради Ямбол Начално,Без образование
1739 8344-2004/Водач, мотокар Тенево Валидно свидетелство за управление на мотокар,Средно
1737 7223-1015/Стругар Ямбол Средно / (стругар)
1736 9622-0001/Общ работник Ямбол Средно
1733 7231-2001/Автомонтьор Ямбол Средно,(Автомонтьор)
1720 4321-2014/Склададжия Ямбол Средно
1717 8160-2015/Машинен оператор, млечни продукти Ямбол Средно
1714 9329-0010/Зареждач, материали и полуфабрикати Зимница Основно,Начално
1710 9411-0001/Готвач, заведение за бързо хранене Ямбол  (Готвач),Средно
1672 2212-7006/Лекар, анестезиология и интензивно лечение Ямбол Висше / Медицина (Лекар-Анестизиолог)
1671 2212-7055/Лекар, хирургия Ямбол Висше / Медицина (Хирургия)
1638 7512-2005/Майстор, производство на тестени изделия Ямбол Средно,(Майстор, производство на тестени изделия)
1630 9329-0018/Общ работник, промишлеността Хаджидимитрово Основно,Без образование,Начално
1617 2342-5002/Учител, детска градина Ямбол Висше / ПУП
1612 7212-1001/Заварчик Тенево Професионална квалификация / Машиностроене, металообработване и металургия (Заварчик),Основно
1611 7223-2019/Машинен оператор, металообработващи машини Тенево  (Машинен оператор ЦПУ),Средно
1610 9329-0013/Манипулант, промишлеността Ямбол Основно
1502 8153-2010/Машинен оператор, шиене на текстилни изделия Сливен Средно
1501 8344-2004/Водач, мотокар Сливен Средно, (Водач, мотокар/електрокар)
1500 8152-2018/Оператор, тъкачен стан Сливен Средно
1404 4321-2015/Снабдител, доставчик Ямбол Висше / Икономика (Търговия) Испански, Английски, Италиански
1080 7534-1004/Производител, мека мебел Ямбол Средно
525 4321-2006/Кантарджия Стралджа Средно
524 4311-2005/Фактурист Стралджа Средно,Висше
508 9329-0002/Навивач Ямбол Средно Английски
506 8189-2022/Машинен оператор Ямбол Средно Английски
505 8189-2010/Машинен оператор, подготовка на заваръчни детайли Ямбол Полувисше (Професионален колеж) Английски
504 3511-3002/Компютърен оператор Ямбол Висше / (Информационни технологии) Английски
503 3122-3007/Специалист с контролни функции, автоматична поточна линия Ямбол Професионален колеж Английски
502 8212-2003/Монтажник, електрически елементи Ямбол Средно Английски
501 9329-0023/Разпределител, материали и полуфабрикати Ямбол Средно
500 4419-3007/Отговорник, спомагателни дейности Ямбол Професионален колеж Английски
499 8212-2005/Монтажник, кабели Ямбол Средно
468 3119-3044/Технолог Ямбол Средно (Технолог ХВП) Английски
171 7533-1014/Шивач Ямбол Средно /  (Шивач)
125 3323-3005/Специалист, доставки Ямбол Висше / Икономика (Бакалавър/Магистър спец.МИО,СК,Финанси,Логистика) Немски, Италиански, Английски
82 2221-6001/Медицинска сестра Маленово Медицина (мед.сестра)
49 7223-2033/Машинен оператор, производство на тръби Стралджа Средно,Основно
48 9329-0018/Общ работник, промишлеността Стралджа Основно,Средно
47 7223-1015/Стругар Стралджа Средно,Основно
46 3119-3044/Технолог Стралджа Висше / Общо инженерство
45 7233-2010/Механошлосер Стралджа Средно,Основно
About the Author :

Leave a reply