Свободни работни места в Ямболска област към 12 ноември
СПИСЪК НА СВОБОДНИТЕ РАБОТНИ МЕСТА ОБЯВЕНИ В ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА ЯМБОЛ КЪМ 12.11.2021
No. Длъжност Град Образование
1783 8344-2004/Водач, мотокар Кабиле Средно(Водач,мотокар)
1782 5249-0001/Обслужващ, магазин Ямбол Средно
1781 9112-0004/Чистач/ Хигиенист Тенево Средно
1777 2330-5005/Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Ямбол Висше(Физик- учител по физика и астрономия)
1774 9312-0003/Работник, строителството Ямбол Основно
1773 7223-3004/Настройчик, металообр. машини с цифрово управление Ямбол Средно / Машиностроене, металообработване и металургия
1772 9112-0004/Чистач/ Хигиенист Ямбол Средно
1768 7231-2001/Автомонтьор Ямбол Средно
1767 5120-2001/Готвач Ямбол Средно (Готвач)
1761 9510-0003/Пазач, невъоръжена охрана Ямбол Основно
1760 7543-3010/Контрольор, качество Веселиново Средно
1759 9313-0001/Общ работник, строителство на сгради Ямбол Начално,Без образование
1751 2421-6017/Специалист, качество Ямбол Професионален колеж Висше / Електротехника, електроника и
автоматика (Техническа специалност)
1750 3341-3008/Специалист с контролни функции, човешки ресурси Ямбол Висше / Администрация и управление
1749 2144-6021/Инженер, индустриални машини и системи Ямбол Висше / Електротехника, електроника и
автоматика (Техническа специалност)
1739 8344-2004/Водач, мотокар Тенево Средно(Валидно свидетелство за управление на мотокар.)
1738 4224-3002/Администратор, хотел Ямбол Средно
1737 7223-1015/Стругар Ямбол Средно (стругар)
1736 9622-0001/Общ работник Ямбол Средно
1733 7231-2001/Автомонтьор Ямбол Средно(Автомонтьор)
1725 8322-2006/Шофьор, лекотоварен автомобил Ямбол Средно
1720 4321-2014/Склададжия Ямбол Средно
1717 8160-2015/Машинен оператор, млечни продукти Ямбол Средно
1714 9329-0010/Зареждач, материали и полуфабрикати Зимница Основно,Начално
1712 8344-2004/Водач, мотокар Кукорево Средно
1710 9411-0001/Готвач, заведение за бързо хранене Ямбол Средно
1702 7222-3011/Шлосер Ямбол Средно
1701 7212-1001/Заварчик Ямбол Средно (Заварчик)
1700 7223-2019/Машинен оператор, металообработващи машини Ямбол Средно
1690 9122-0001/Мияч, превозни средства (ръчно) Ямбол Средно
1683 8182-2004/Огняр Ямбол Основно (Огняр)
1682 9622-0001/Общ работник Ямбол Средно
1672 2212-7006/Лекар, анестезиология и интензивно лечение Ямбол Висше / Медицина (Лекар-Анестизиолог)
1671 2212-7055/Лекар, хирургия Ямбол Висше / Медицина (Хирургия)
1638 7512-2005/Майстор, производство на тестени изделия Ямбол Средно
1630 9329-0018/Общ работник, промишлеността Хаджидимитрово Основно,Без образование,Начално
1623 9312-0007/Работник, поддръжка на язовири Ямбол Средно
1617 2342-5002/Учител, детска градина Ямбол Висше / Педагогика (Предучилищна педагогика)
1612 7212-1001/Заварчик Тенево (Заварчик),Основно
1611 7223-2019/Машинен оператор, металообработващи машини Тенево Средно
1610 9329-0013/Манипулант, промишлеността Ямбол Основно
1502 8153-2010/Машинен оператор, шиене на текстилни изделия Сливен Средно
1501 8344-2004/Водач, мотокар Сливен Средно(Водач, мотокар/електрокар)
1500 8152-2018/Оператор, тъкачен стан Сливен Средно
1404 4321-2015/Снабдител, доставчик Ямбол Висше / Икономика (Търговия)
1080 7534-1004/Производител, мека мебел Ямбол Средно
525 4321-2006/Кантарджия Стралджа Средно
524 4311-2005/Фактурист Стралджа Средно,Висше
508 9329-0002/Навивач Ямбол Средно
506 8189-2022/Машинен оператор Ямбол Средно
505 8189-2010/Машинен оператор, подготовка на заваръчни детайли Ямбол Професионален колеж
504 3511-3002/Компютърен оператор Ямбол Висше / Комуникационна и компютърна техника (Информационни технологии)
503 3122-3007/Специалист с контролни функции, автоматична поточна линия Ямбол Професионален колеж
502 8212-2003/Монтажник, електрически елементи Ямбол Средно
501 9329-0023/Разпределител, материали и полуфабрикати Ямбол Средно
500 4419-3007/Отговорник, спомагателни дейности Ямбол Професионален колеж
499 8212-2005/Монтажник, кабели Ямбол Средно
468 3119-3044/Технолог Ямбол Средно (Технолог ХВП)
171 7533-1014/Шивач Ямбол Средно(Шивач)
125 3323-3005/Специалист, доставки Ямбол Висше / Икономика (Бакалавър/Магистър спец.МИО,СК,Финанси,Логистика)
82 2221-6001/Медицинска сестра Маленово Медицина (мед.сестра)
49 7223-2033/Машинен оператор, производство на тръби Стралджа Средно,Основно
48 9329-0018/Общ работник, промишлеността Стралджа Основно,Средно
47 7223-1015/Стругар Стралджа Средно,Основно
46 3119-3044/Технолог Стралджа Висше / Общо инженерство
45 7233-2010/Механошлосер Стралджа Средно,Основно
About the Author :