Свободни работни места в област Ямбол

 

СПИСЪК НА СВОБОДНИТЕ РАБОТНИ МЕСТА ОБЯВЕНИ В ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА ЯМБОЛ КЪМ 10.06.2022г.
No. Длъжност Град Образование Езикови знания Компютърни умения За хора с трайно намалена работоспособност
750 8331-2002/Шофьор, автобус Ямбол Средно
748 2411-6004/Счетоводител Ямбол Средно / Икономически науки,Висше / Икономика office пакет
743 5162-1001/Камериер/камериерка Равда Основно,Средно
740 9312-0003/Работник, строителството Ямбол Основно
738 4110-2006/Технически изпълнител Ямбол Средно
735 5245-0001/Обслужващ, бензиностанция/газостанция Ямбол Средно
733 9412-0002/Помощник, кухня (без домашен) Ямбол Основно
727 2635-6009/Социален работник, хора с увреждания и социални услуги Ямбол Средно Microsoft Word, Microsoft Exel
721 2342-5002/Учител, детска градина Ямбол Висше / Предучилищна педагогика) Работа с компютър
717 5312-3003/Помощник-възпитател Ямбол Средно
714 9612-0001/Събирач, отпадъци разделно Ямбол Без образование
713 5223-2001/Продавач-консултант Ямбол Средно Работа с компютър е предимство
712 5223-2001/Продавач-консултант Окоп Средно
711 2132-6002/Агроном Борисово Висше / Растениевъдство  (Агроном)
710 5120-2001/Готвач Ямбол Основно  (готвач поне с минимален опит)
709 5131-2003/Салонен управител Ямбол Средно
708 9411-0001/Готвач, заведение за бързо хранене Ямбол Средно
707 5131-2003/Салонен управител Ямбол Средно
706 9411-0001/Готвач, заведение за бързо хранене Ямбол Средно
705 5223-2001/Продавач-консултант Ямбол Средно
704 5245-0001/Обслужващ, бензиностанция/газостанция Ямбол Средно
703 7223-1015/Стругар Тенево Средно
702 8182-2004/Огняр Ямбол Основно(Огняр на газов котел)
701 8332-2010/Шофьор, товарен автомобил Ямбол Средно
700 9329-0018/Общ работник, промишлеността Хаджидимитрово Начално,Без образование
699 9112-0004/Чистач/ Хигиенист Ямбол Средно
698 9112-0003/Чистач, производствени помещения Ямбол Средно
697 4311-2001/Калкулант Царево Средно Компютърна грамотност
694 3113-3011/Техник, електрообзавеждане на промишлени предприятия Тенево Висше / Електротехника, електроника и
автоматика (Електротехника.)
693 8344-2004/Водач, мотокар Тенево Средно(Водач,мотокар)
692 7212-1001/Заварчик Тенево Средно
691 7223-2019/Машинен оператор, металообработващи машини Тенево Средно
690 9622-0001/Общ работник Ямбол Средно
689 7212-1001/Заварчик Ямбол Средно
688 7223-2019/Машинен оператор, металообработващи машини Ямбол Средно
687 7223-1015/Стругар Ямбол Средно(Стругар)
683 5120-2001/Готвач Болярско (Готвач),Средно
682 5120-2003/Помощник-готвач Царево Средно
681 5120-2001/Готвач Царево Средно (Готвач)
680 4224-3002/Администратор, хотел Царево Средно Работа с компютър
679 5162-1001/Камериер/камериерка Царево Основно Работа с компютър
676 7412-2009/Електромонтьор Ямбол Средно (Електротехник)
675 8183-2001/Машинен оператор, бутилиране Ямбол Средно
674 8322-2006/Шофьор, лекотоварен автомобил Ямбол Средно
673 5223-2001/Продавач-консултант Ямбол Средно
672 5223-2001/Продавач-консултант Безмер Средно
671 7112-2008/Зидаромазач Ямбол Основно(Зидаромазач)
668 9622-0001/Общ работник Кукорево Основно
667 9112-0004/Чистач/ Хигиенист Ямбол Средно
662 8331-2002/Шофьор, автобус Ямбол Средно
661 7534-1005/Тапицер Ямбол Основно
660 5131-2004/Сервитьор Ямбол Средно
659 5120-2003/Помощник-готвач Ямбол Средно
658 5120-2001/Готвач Ямбол Средно
657 9622-0001/Общ работник Веселиново Основно
656 8322-2006/Шофьор, лекотоварен автомобил Веселиново Средно
655 8322-2006/Шофьор, лекотоварен автомобил Ямбол Средно
654 2142-6012/Инженер, строителен Ямбол Висше (Инженер със специалност:Хидромелиоративно строителство,Хидротехническо строителство, ВиК,Пътно строителство,Промишлено и гражданско строителство) Word,Excel
652 4412-3005/Пощенски раздавач (пощальон) Ямбол Средно office пакет
651 9622-0001/Общ работник Кабиле Средно
650 9333-0002/Носач-товарач, стоки Кабиле Средно
649 6121-1011/Работник, отглеждащ селскостопански животни Дряново Основно
648 8332-2008/Шофьор, тежкотоварен самосвал – 12 и повече тона Ямбол Средно
647 9212-0005/Работник, животновъд Александрово
643 8112-2004/Машинен оператор, обработка на камъни Ямбол Средно
639 8131-2094/Работник, производство на асфалтови смеси Ямбол Основно
636 9412-0003/Работник, кухня Симеоново Основно
635 9622-0001/Общ работник Симеоново Средно
634 9112-0004/Чистач/ Хигиенист Симеоново Основно
633 5162-1001/Камериер/камериерка Симеоново Средно
632 5230-1001/Касиер Симеоново Средно
629 2250-7003/Ветеринар Дряново Висше (Ветеринарна медицина)
628 8332-2005/Шофьор, тежкотоварен автомобил – 12 и повече тона Ямбол Средно
615 2221-6001/Медицинска сестра Болярско Висше (Медицинска сестра)
609 7523-2010/Машинен оператор, дърводелство Ямбол Основно
608 7522-1002/Дърводелец, мебелист Ямбол Основно
605 9122-0001/Мияч, превозни средства (ръчно) Ямбол Средно
584 8153-2004/Машинен оператор, шиене Ямбол
580 5162-1003/Камериер/камериерка, хотел Приморско Средно
576 4224-2001/Рецепционист, хотел Свети Влас Средно Английски
575 5131-2004/Сервитьор Свети Влас Средно
574 5132-2001/Барман Свети Влас Средно
573 5162-1001/Камериер/камериерка Свети Влас Средно
571 5120-2003/Помощник-готвач Свети Влас Средно
570 9412-0003/Работник, кухня Свети Влас Средно
563 9622-0001/Общ работник Ямбол Средно
509 9329-0017/Обслужващ работник, промишлено производство Ямбол Основно
493 5132-2001/Барман Ямбол Средно
492 5120-2001/Готвач Ямбол Основно
491 9312-0006/Работник, поддръжка на пътища Ямбол Основно
488 5120-2001/Готвач Несебър Средно
487 5162-1003/Камериер/камериерка, хотел Несебър Основно,Средно
486 5131-2004/Сервитьор Несебър Средно
485 4224-3002/Администратор, хотел Несебър Средно Руски, Английски WORD, EXCEL
484 9412-0001/Мияч, съдове (ръчно) Несебър Средно,Основно
483 9412-0003/Работник, кухня Несебър Средно
482 5132-2001/Барман Несебър Средно
480 5120-2003/Помощник-готвач Несебър Средно
458 9622-0001/Общ работник Ямбол Средно
457 7223-2019/Машинен оператор, металообработващи машини Ямбол Средно
456 7212-1001/Заварчик Ямбол Средно(Заварчик)
442 7511-1006/Работник, обезкостяване Веселиново Основно
436 7533-1014/Шивач Ямбол Средно
435 7222-3011/Шлосер Ямбол (Шлосер),Средно
434 7223-2020/Машинен оператор, металорежещи машини Ямбол Средно
413 4110-2005/Технически сътрудник Ямбол Висше Английски, Гръцки Електронни таблици За хора с трайно намалена работоспособност
412 9622-0001/Общ работник Ямбол Средно За хора с трайно намалена работоспособност
408 2514-6001/Програмист, софтуерни приложения Ямбол Висше Английски За хора с трайно намалена работоспособност
407 2513-6008/Разработчик, интерактивно съдържание Ямбол Висше Решаване на проблеми За хора с трайно намалена работоспособност
406 2522-6005/Администратор, компютърни системи Ямбол Висше Английски Решаване на проблеми За хора с трайно намалена работоспособност
405 2522-6001/Системен администратор Ямбол Висше Английски База данни За хора с трайно намалена работоспособност
404 1212-6002/Директор/Мениджър човешки ресурси Ямбол Висше Английски Решаване на проблеми За хора с трайно намалена работоспособност
403 2153-6015/Специалист, телекомуникации и мрежи за данни Ямбол Висше / Информатика и компютърни науки Английски Решаване на проблеми За хора с трайно намалена работоспособност
402 8344-2003/Водач, електрокар Ямбол (Квалификация за водач електрокар),Средно За хора с трайно намалена работоспособност
389 3257-3002/Инспектор, здраве и безопасност при работа Ямбол Средно,Висше (Инженер) Английски Microsoft Office, Интернет и софтуер прилаган в проектанските и строителните дейности За хора с трайно намалена работоспособност
388 9313-0001/Общ работник, строителство на сгради Ямбол Средно За хора с трайно намалена работоспособност
387 9312-0003/Работник, строителството Ямбол Средно За хора с трайно намалена работоспособност
373 9329-0018/Общ работник, промишлеността Ямбол Средно Гръцки За хора с трайно намалена работоспособност
371 3119-3044/Технолог Ямбол Висше / Хранителни технологии Английски, Гръцки За хора с трайно намалена работоспособност
370 8189-2022/Машинен оператор Ямбол Основно
327 4321-2011/Отчетник, насочване на товари Ямбол Средно Работа със счетоводни програми,Windows, Word, Excel За хора с трайно намалена работоспособност
325 2411-6004/Счетоводител Ямбол Средно,(Счетоводител) Английски Работа със счетоводни програми,Windows, Word, Excel За хора с трайно намалена работоспособност
324 7233-2011/Монтажник, инсталиране на промишлено оборудване Ямбол Средно Английски За хора с трайно намалена работоспособност
318 9329-0017/Обслужващ работник, промишлено производство Ямбол Средно За хора с трайно намалена работоспособност
317 8212-2012/Монтажник, навиване на кабели и проводници Ямбол Средно Английски За хора с трайно намалена работоспособност
316 8212-2005/Монтажник, кабели Ямбол Средно За хора с трайно намалена работоспособност
315 8189-2010/Машинен оператор, подготовка на заваръчни детайли Ямбол Професионален колеж Английски За хора с трайно намалена работоспособност
314 8219-2002/Монтажник, изделия от пластмаса Ямбол Средно Английски За хора с трайно намалена работоспособност
313 8212-2003/Монтажник, електрически елементи Ямбол Средно Английски За хора с трайно намалена работоспособност
312 8189-2011/Машинен оператор, поставяне на капсул Ямбол Средно Английски работа с компютър За хора с трайно намалена работоспособност
311 8121-2013/Машинен оператор, горещо пресоване на метал Ямбол Средно Английски работа с компютър За хора с трайно намалена работоспособност
310 8189-2022/Машинен оператор Ямбол Средно Английски работа с компютър За хора с трайно намалена работоспособност
236 5223-2001/Продавач-консултант Ямбол Средно  Word, Excel За хора с трайно намалена работоспособност
153 5223-2001/Продавач-консултант Сливен Средно За хора с трайно намалена работоспособност
145 3323-3005/Специалист, доставки Ямбол Висше / Икономика (специалност”МИО”,СК,Логистика) Немски, Английски, Италиански MS Office За хора с трайно намалена работоспособност
88 4321-2015/Снабдител, доставчик Ямбол Висше (Търговия) Италиански, Английски, Испански Работа с компютър За хора с трайно намалена работоспособност
About the Author :

1 Comment to “Свободни работни места в област Ямбол”
  • zoritoler imol
    June 25, 2022 - Reply

    My brother suggested I might like this website. He was totally right. This publish truly made my day. You can not consider just how a lot time I had spent for this info! Thank you!

Leave a reply