Свободни работни места в област Ямбол

 

СПИСЪК НА СВОБОДНИТЕ РАБОТНИ МЕСТА ОБЯВЕНИ В ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА ЯМБОЛ КЪМ 15.09.2023 г.
No. Длъжност Град Образование Езикови знания Компютърни умения За хора с трайни увреждания
835 9112-0004/Чистач/ Хигиенист Ямбол Средно
834 5312-3003/Помощник-възпитател Ямбол Средно
833 5246-0003/Обслужващ, кулинарен щанд Кукорево Средно
832 5312-3004/Образователен медиатор Крумово Средно
828 2631-6025/Икономист, цени Ямбол Висше / Икономика (Финанси) Английски MS Office,познаване на SAP е предимство
827 8344-2003/Водач, електрокар Ямбол Средно (Свидетелство за управление на електрокар)
826 8182-2004/Огняр Ямбол Средно(Свидетелство за огняр на газ)
825 8212-2022/Оператор, производствена линия Ямбол Основно
824 7233-2030/Монтьор, поддръжка на инсталации и оборудване Церковски Средно
823 9329-0013/Манипулант, промишлеността Ямбол Основно
817 8189-2022/Машинен оператор Ямбол Основно
815 7231-2001/Автомонтьор Ямбол Средно,Професионална квалификация (Автомонтьор)
814 8344-2004/Водач, мотокар Тенево Средно (Свидетелство за управление на мотокар.)
812 9329-0025/Сезонен работник, промишлено производство Ямбол Основно
803 7412-2009/Електромонтьор Ямбол Средно(Електромонтьор)
800 5120-2001/Готвач Ямбол Основно
793 8171-2018/Машинен оператор, производство на хартия Ямбол Средно
792 7534-1005/Тапицер Ямбол Средно
782 7534-1005/Тапицер Ямбол Основно
780 7522-1002/Дърводелец, мебелист Ямбол Основно
779 7533-1014/Шивач Ямбол Начално
778 9622-0001/Общ работник Ямбол Начално
748 9412-0003/Работник, кухня Ямбол
736 5412-3007/Оперативен дежурен Ямбол Средно (Да притежава валидно “Удостоверение за завършен курс за безопасно боравене с огнестрелно оръжие” или “Разрешение за носене, употреба и съхраняване на огнестрелно оръжие и боеприпаси”, съгласно Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехнически изделия.)
735 2422-6056/Експерт Ямбол Висше (Комуникационна и компютърни науки. Информатика. Обществени комуникации и информационни науки. Икономика.) Микрософт офис пакет с автоматизирани информационни системи и мрежи
734 5414-3013/Оператор, сигурност Ямбол Средно
732 9622-0001/Общ работник Ямбол Средно
731 9312-0003/Работник, строителството Ямбол Основно(фаянсаджия,шпакловчик,бояджия)
724 8160-2030/Машинен оператор, производство на тестени изделия Ямбол Основно
723 5223-2001/Продавач-консултант Ямбол Средно (Водач мотокар/електрокар)
720 7522-1002/Дърводелец, мебелист Ямбол Основно,Професионална квалификация (Дърводелец)
715 5223-2001/Продавач-консултант Ямбол Средно
714 3123-3001/Технически ръководител, строителство Ямбол Средно / Архитектура и строителство-комбинирани програми
713 2165-6001/Геодезист Ямбол Средно / Архитектура, урбанизъм и геодезия
712 8332-2009/Шофьор, тежкотоварен автомобил Ямбол Средно
706 9312-0003/Работник, строителството Ямбол Средно
705 7412-2009/Електромонтьор Ямбол Средно / Електротехника и енергетика
704 2151-6011/Инженер, електрообзавеждане Ямбол Висше / Енергетика (Електроинженер)
703 9112-0004/Чистач/ Хигиенист Ямбол Средно
695 2411-6002/Главен счетоводител Ямбол Висше (Счетоводство и контрол) счетоводни продукти
689 5321-1002/Санитар Ямбол Средно
683 7411-2004/Електротехник, поддръжка на сгради Ямбол Средно(квалификация за ел.техник, придобита квалификационна група по електробезопасност – 5( пета група над 1000 V)
680 9510-0003/Пазач, невъоръжена охрана Ямбол Основно
662 5223-2001/Продавач-консултант Ямбол Средно
658 7114-2001/Арматурист Ямбол Средно (Средно техническо образование)
649 5414-1007/Охранител Ямбол Основно (Документ за “Охранител”),Средно
638 9312-0009/Работник, поддържане на железен път и съоръжения Ямбол Средно
634 9212-0005/Работник, животновъд Ямбол Без образование
611 7213-1002/Тенекеджия Ямбол Средно
610 8219-2005/Монтажник, дограма Ямбол Средно
604 5120-2003/Помощник-готвач Ямбол Средно
597 9112-0004/Чистач/ Хигиенист Калчево Средно
596 9622-0001/Общ работник Калчево Средно
595 8189-2022/Машинен оператор Калчево Средно
592 5223-2001/Продавач-консултант Ямбол Средно
572 9411-0001/Готвач, заведение за бързо хранене Ямбол Средно
571 5151-1004/Хост (хостеса) Ямбол Средно
570 5131-2003/Салонен управител Ямбол Средно
569 9411-0001/Готвач, заведение за бързо хранене Ямбол Средно
568 5131-2003/Салонен управител Ямбол Средно
564 7131-1001/Бояджия, сгради Ямбол Основно (Бояджийски работи),Средно / Строителство
532 3113-3008/Техник, електродомакинска техника Ямбол Средно,Висше / Електротехника и енергетика
463 9329-0018/Общ работник, промишлеността Ямбол Средно За хора с трайни увреждания
320 8344-2003/Водач, електрокар Ямбол Средно (Свидетелство за управление на универсални и специализирани високоповдигачи/нископовдигачи) Начална компютърна грамотност За хора с трайни увреждания
319 2522-6005/Администратор, компютърни системи Ямбол Висше Английски База данни За хора с трайни увреждания
318 2522-6001/Системен администратор Ямбол Висше Английски База данни За хора с трайни увреждания
317 2514-6001/Програмист, софтуерни приложения Ямбол Висше Английски Работа с компютър За хора с трайни увреждания
295 3257-3002/Инспектор, здраве и безопасност при работа Ямбол Средно/Висше – Общо инженерство Английски MS Office,интернет и софтуер прилаган в проектантските дейности. За хора с трайни увреждания
294 9313-0001/Общ работник, строителство на сгради Ямбол Професионална квалификация (Бояджия,Зидаромазач),Средно За хора с трайни увреждания
293 9312-0003/Работник, строителството Ямбол Средно,Професионална квалификация (Бояджия,Зидаромазач) За хора с трайни увреждания
264 7549-2005/Лаборант Ямбол Средно Гръцки За хора с трайни увреждания
164 9329-0017/Обслужващ работник, промишлено производство Ямбол Средно За хора с трайни увреждания
163 8212-2003/Монтажник, електрически елементи Ямбол Средно Английски За хора с трайни увреждания
162 8219-2002/Монтажник, изделия от пластмаса Ямбол Средно За хора с трайни увреждания
77 4321-2015/Снабдител, доставчик Ямбол Висше (Висше бакалавър/Търговия) Английски, Италиански, Испански Работа с компютър За хора с трайни увреждания
70 3323-3005/Специалист, доставки Ямбол Висше / Икономика (МИО, Счетоводство и контрол, Логистика) Английски, Италиански, Немски MS Office За хора с трайни увреждания
About the Author :