Свободни работни места в област Ямбол
СПИСЪК НА СВОБОДНИТЕ РАБОТНИ МЕСТА ОБЯВЕНИ В ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА ЯМБОЛ КЪМ 01.09.2023 г.
No. Длъжност Град Образование Езикови знания Компютърни умения За хора с трайно намалена работоспособност
770 2341-5015/Учител в група за целодневна организация на учебния ден I-IV клас Ямбол Висше / Педагогика (ПНУП)
769 2330-5019/Учител в група за целодневна организация на учебния ден V-VII клас Ямбол Висше (Математика)
768 2330-5004/Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап Ямбол Висше / Информатика и компютърни науки
767 2330-5004/Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап Ямбол Висше / Математика (Математика и информатика)
765 9312-0006/Работник, поддръжка на пътища Ямбол Основно
764 9112-0004/Чистач/ Хигиенист Ямбол Основно
748 9412-0003/Работник, кухня Ямбол
740 4412-3005/Пощенски раздавач (пощальон) Ямбол Средно office пакет
739 9112-0004/Чистач/ Хигиенист Ямбол Средно
736 5412-3007/Оперативен дежурен Ямбол Средно (Да притежава валидно “Удостоверение за завършен курс за безопасно боравене с огнестрелно оръжие” или “Разрешение за носене, употреба и съхраняване на огнестрелно оръжие и боеприпаси”, съгласно Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехнически изделия.)
735 2422-6056/Експерт Ямбол Висше / Комуникационна и компютърна техника (Комуникационна и компютърни науки. Информатика. Обществени комуникации и информационни науки. Икономика.) Микрософт офис пакет с автоматизирани информационни системи и мрежи
734 5414-3013/Оператор, сигурност Ямбол Средно
733 9412-0001/Мияч, съдове (ръчно) Ямбол Основно,Средно
732 9622-0001/Общ работник Ямбол Средно
731 9312-0003/Работник, строителството Ямбол Основно(фаянсаджия,шпакловчик,бояджия)
724 8160-2030/Машинен оператор, производство на тестени изделия Ямбол Основно
723 5223-2001/Продавач-консултант Ямбол Средно (Водач мотокар/електрокар)
722 9329-0013/Манипулант, промишлеността Ямбол Основно
720 7522-1002/Дърводелец, мебелист Ямбол Професионална квалификация (Дърводелец),Основно
715 5223-2001/Продавач-консултант Ямбол Средно
714 3123-3001/Технически ръководител, строителство Ямбол Средно / Архитектура и строителство-комбинирани програми
713 2165-6001/Геодезист Ямбол Средно / Архитектура, урбанизъм и геодезия
712 8332-2009/Шофьор, тежкотоварен автомобил Ямбол Средно
706 9312-0003/Работник, строителството Ямбол Средно
705 7412-2009/Електромонтьор Ямбол Средно / Електротехника и енергетика
704 2151-6011/Инженер, електрообзавеждане Ямбол Висше / Енергетика (Електроинженер)
703 9112-0004/Чистач/ Хигиенист Ямбол Средно
701 5230-1001/Касиер Ямбол Средно
700 5321-1002/Санитар Болярско Основно
695 2411-6002/Главен счетоводител Ямбол Висше(Счетоводство и контрол) счетоводни продукти
693 7412-2009/Електромонтьор Болярско Средно,Професионална квалификация / Електротехника и енергетика
689 5321-1002/Санитар Ямбол Средно
685 4321-2012/Получател, товари Кабиле Средно
683 7411-2004/Електротехник, поддръжка на сгради Ямбол Средно(квалификация за ел.техник, придобита квалификационна група по електробезопасност – 5( пета група над 1000 V)),Средно
682 8182-2004/Огняр Ямбол Средно(Удостоверение за правоспособност за огняр.)
681 8212-2022/Оператор, производствена линия Ямбол Основно
680 9510-0003/Пазач, невъоръжена охрана Ямбол Основно
675 5223-2001/Продавач-консултант Ямбол Средно
671 9112-0004/Чистач/ Хигиенист Ямбол Основно
667 2330-5005/Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Ямбол Висше / Педагогика (Английска филология)
664 5230-1001/Касиер Ямбол Средно
663 9412-0003/Работник, кухня Ямбол Средно
662 5223-2001/Продавач-консултант Ямбол Средно
659 7231-2001/Автомонтьор Ямбол Средно
658 7114-2001/Арматурист Ямбол Средно (Средно техническо образование)
655 2359-5050/Хореограф, в институциите в системата на предучилищното и училищното образование Ямбол Висше / Музикално и танцово изкуство (Висше магистър/Хореограф,балетна педагогика)
649 5414-1007/Охранител Ямбол Основно/Средно (Документ за “Охранител”)
638 9312-0009/Работник, поддържане на железен път и съоръжения Ямбол Средно
634 9212-0005/Работник, животновъд Ямбол Без образование
631 5223-2001/Продавач-консултант Ямбол Средно
604 5120-2003/Помощник-готвач Ямбол Средно
603 9612-0001/Събирач, отпадъци разделно Ямбол Без образование,Начално
601 8153-2004/Машинен оператор, шиене Ямбол Основно
598 8219-2007/Монтажник, изделия от дърво Ямбол Средно
597 9112-0004/Чистач/ Хигиенист Калчево Средно
596 9622-0001/Общ работник Калчево Средно
595 8189-2022/Машинен оператор Калчево Средно
592 5223-2001/Продавач-консултант Ямбол Средно
591 7533-1014/Шивач Ямбол Средно(шивачка на работно облекло)
572 9411-0001/Готвач, заведение за бързо хранене Ямбол Средно
571 5151-1004/Хост (хостеса) Ямбол Средно
570 5131-2003/Салонен управител Ямбол Средно
569 9411-0001/Готвач, заведение за бързо хранене Ямбол Средно
568 5131-2003/Салонен управител Ямбол Средно
533 7512-2005/Майстор, производство на тестени изделия Ямбол Средно
532 3113-3008/Техник, електродомакинска техника Ямбол Средно,Висше / Електротехника и енергетика
515 2221-6001/Медицинска сестра Ямбол Висше / Здравни грижи (Медицинска сестра)
514 7126-2005/Водопроводчик, поддръжка Ямбол Средно(Водопроводчик)
508 5414-1007/Охранител Ямбол Професионална квалификация (Охранител),Средно
463 9329-0018/Общ работник, промишлеността Ямбол Средно За хора с трайно намалена работоспособност
320 8344-2003/Водач, електрокар Ямбол Средно(Свидетелство за управление на универсални и специализирани високоповдигачи/нископовдигачи) Начална компютърна грамотност За хора с трайно намалена работоспособност
319 2522-6005/Администратор, компютърни системи Ямбол Висше Английски База данни За хора с трайно намалена работоспособност
318 2522-6001/Системен администратор Ямбол Висше Английски База данни За хора с трайно намалена работоспособност
317 2514-6001/Програмист, софтуерни приложения Ямбол Висше Английски Работа с компютър За хора с трайно намалена работоспособност
295 3257-3002/Инспектор, здраве и безопасност при работа Ямбол Средно,Висше / Общо инженерство Английски MS Office,интернет и софтуер прилаган в проектантските дейности. За хора с трайно намалена работоспособност
294 9313-0001/Общ работник, строителство на сгради Ямбол Професионална квалификация (Бояджия,Зидаромазач),Средно За хора с трайно намалена работоспособност
293 9312-0003/Работник, строителството Ямбол Средно,Професионална квалификация (Бояджия,Зидаромазач) За хора с трайно намалена работоспособност
264 7549-2005/Лаборант Ямбол Средно Гръцки За хора с трайно намалена работоспособност
164 9329-0017/Обслужващ работник, промишлено производство Ямбол Средно За хора с трайно намалена работоспособност
163 8212-2003/Монтажник, електрически елементи Ямбол Средно Английски За хора с трайно намалена работоспособност
162 8219-2002/Монтажник, изделия от пластмаса Ямбол Средно За хора с трайно намалена работоспособност
77 4321-2015/Снабдител, доставчик Ямбол Висше (Висше бакалавър/Търговия) Английски, Италиански, Испански Работа с компютър За хора с трайно намалена работоспособност
70 3323-3005/Специалист, доставки Ямбол Висше / Икономика (МИО, Счетоводство и контрол, Логистика) Английски, Италиански, Немски MS Office За хора с трайно намалена работоспособност
About the Author :