Свободни работни места в Област Ямбол

 

СПИСЪК НА СВОБОДНИТЕ РАБОТНИ МЕСТА ОБЯВЕНИ В ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА ЯМБОЛ КЪМ 18.08.2023 г.
No. Длъжност Град Образование Езикови знания Компютърни умения За хора с трайно намалена работоспособност
706 9312-0003/Работник, строителството Ямбол Средно
705 7412-2009/Електромонтьор Ямбол Средно / Електротехника и енергетика
704 2151-6011/Инженер, електрообзавеждане Ямбол Висше / Енергетика (Електроинженер)
703 9112-0004/Чистач/ Хигиенист Ямбол Средно
702 9412-0002/Помощник, кухня (без домашен) Ямбол Средно
701 5230-1001/Касиер Ямбол Средно
700 5321-1002/Санитар Болярско Основно
699 2341-5015/Учител в група за целодневна организация на учебния ден I-IV клас Ямбол Висше / НУП /допълнителна квалификация-Английски език,Информационни технологии,Изобразително изкуство/)
698 2342-5002/Учител, детска градина Кабиле Висше / Педагогика (ПУП,ПНУП) Word,Excel
696 5223-2001/Продавач-консултант Ямбол Средно
695 2411-6002/Главен счетоводител Ямбол Висше(Счетоводство и контрол) счетоводни продукти
693 7412-2009/Електромонтьор Болярско Средно/Професионална квалификация- Електротехника и енергетика/
691 2330-5005/Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Ямбол Висше / Математика (Математика и информатика)
690 2320-5002/Учител, практическо обучение Ямбол Висше / Туризъм
689 5321-1002/Санитар Ямбол Средно
688 9510-0003/Пазач, невъоръжена охрана Ямбол Средно(Охранител)
687 5131-2004/Сервитьор Ямбол Средно
686 5132-2001/Барман Ямбол Средно
685 4321-2012/Получател, товари Кабиле Средно
683 7411-2004/Електротехник, поддръжка на сгради Ямбол Средно/Професионална квалификация / Електротехника и енергетика (квалификация за ел.техник, придобита квалификационна група по електробезопасност – 5( пета група над 1000 V)
682 8182-2004/Огняр Ямбол Средно(Удостоверение за правоспособност за огняр.)
681 8212-2022/Оператор, производствена линия Ямбол Основно
680 9510-0003/Пазач, невъоръжена охрана Ямбол Основно
679 2221-6001/Медицинска сестра Ямбол Полувисше,Висше / Медицинска сестра
677 5120-2003/Помощник-готвач Ямбол Средно
676 9112-0004/Чистач/ Хигиенист Ямбол Средно
675 5223-2001/Продавач-консултант Ямбол Средно
674 5414-1007/Охранител Ямбол Средно
672 8344-2004/Водач, мотокар Ямбол Средно/Професионална квалификация(Мотокарист)
671 9112-0004/Чистач/ Хигиенист Ямбол Основно
669 9621-0002/Куриер, служба/офис Ямбол Средно работа с компютър
667 2330-5005/Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Ямбол Висше (Английска филология)
664 5230-1001/Касиер Ямбол Средно
663 9412-0003/Работник, кухня Ямбол Средно
662 5223-2001/Продавач-консултант Ямбол Средно
661 5120-2001/Готвач Ямбол Средно
659 7231-2001/Автомонтьор Ямбол Средно
658 7114-2001/Арматурист Ямбол Средно(Средно техническо образование)
655 2359-5050/Хореограф, в институциите в системата на предучилищното и училищното образование Ямбол Висше / Музикално и танцово изкуство (Висше магистър/Хореограф,балетна педагогика)
652 9321-0007/Пълнач Ямбол Основно
651 2221-6001/Медицинска сестра Ямбол Полувисше (Медицинска сестра) работа с компютър
649 5414-1007/Охранител Ямбол Основно,Средно (Документ за “Охранител”)
648 2330-5005/Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Ямбол Висше (Учител по Български и Руски език) Работа с компютър
647 8182-2004/Огняр Ямбол Средно/Професионална квалификация (Огняр)
646 8182-2004/Огняр Ямбол Средно (Удостоверение за правоспособност за обслужване на парни и водогрейни котли и за работа с газови съоръжения.)
645 9112-0004/Чистач/ Хигиенист Ямбол Средно
644 5311-1001/Детегледачка Ямбол Средно
643 2221-6001/Медицинска сестра Ямбол Висше / Здравни грижи (Медицинска сестра)
642 2342-5002/Учител, детска градина Ямбол Висше (Учител ПУП или ПУП и НУП)
638 9312-0009/Работник, поддържане на железен път и съоръжения Ямбол Средно
637 8331-2002/Шофьор, автобус Скалица Средно
636 9622-0001/Общ работник Ямбол Основно
634 9212-0005/Работник, животновъд Ямбол Без образование
633 5120-2001/Готвач Ямбол Средно
632 3123-3001/Технически ръководител, строителство Ямбол Средно,Професионална квалификация(Строителен техник),Висше / Архитектура, строителство и геодезия (Инженер, пътно строителство) Работа с компютър
631 5223-2001/Продавач-консултант Ямбол Средно
627 4321-2014/Склададжия Ямбол Средно
619 7532-2002/Крояч, текстил Ямбол Средно(Крояч,текстил)
618 7533-1014/Шивач Ямбол Средно(Шивач)
616 9412-0003/Работник, кухня Ямбол Средно
611 7213-1002/Тенекеджия Ямбол Средно
610 8219-2005/Монтажник, дограма Ямбол Средно
607 8183-2001/Машинен оператор, бутилиране Ямбол Средно
606 9313-0001/Общ работник, строителство на сгради Ямбол Основно
605 7212-1001/Заварчик Ямбол Основно(заварчик)
604 5120-2003/Помощник-готвач Ямбол Средно
603 9612-0001/Събирач, отпадъци разделно Ямбол Без образование,Начално
602 9112-0003/Чистач, производствени помещения Ямбол Начално
601 8153-2004/Машинен оператор, шиене Ямбол Основно
598 8219-2007/Монтажник, изделия от дърво Ямбол Средно
597 9112-0004/Чистач/ Хигиенист Калчево Средно
596 9622-0001/Общ работник Калчево Средно
595 8189-2022/Машинен оператор Калчево Средно
592 5223-2001/Продавач-консултант Ямбол Средно
591 7533-1014/Шивач Ямбол Средно (шивачка на работно облекло)
586 8171-2018/Машинен оператор, производство на хартия Ямбол Средно
580 2330-5005/Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Ямбол Висше(Английска филология)
572 9411-0001/Готвач, заведение за бързо хранене Ямбол Средно
571 5151-1004/Хост (хостеса) Ямбол Средно
570 5131-2003/Салонен управител Ямбол Средно
569 9411-0001/Готвач, заведение за бързо хранене Ямбол Средно
568 5131-2003/Салонен управител Ямбол Средно
564 7131-1001/Бояджия, сгради Ямбол Средно / Строителство (Бояджийски работи)
561 5223-2001/Продавач-консултант Ямбол Средно
557 2320-5006/Учител, теоретично обучение Ямбол Висше / Комуникационна и компютърна техника (Компютърни системи и мултимедия, компютърна графика, графичен дизайн, компютърна анимация)
537 5414-1007/Охранител Кабиле Средно
533 7512-2005/Майстор, производство на тестени изделия Ямбол Средно
532 3113-3008/Техник, електродомакинска техника Ямбол Средно,Висше / Електротехника и енергетика
525 9412-0003/Работник, кухня Ямбол Средно
524 5223-2001/Продавач-консултант Ямбол Средно
515 2221-6001/Медицинска сестра Ямбол Висше / Здравни грижи (Медицинска сестра)
514 7126-2005/Водопроводчик, поддръжка Ямбол Средно/Професионална квалификация (Водопроводчик)
508 5414-1007/Охранител Ямбол Средно/Професионална квалификация (Охранител)
502 5245-0001/Обслужващ, бензиностанция/газостанция Ямбол Средно
463 9329-0018/Общ работник, промишлеността Ямбол Средно За хора с трайно намалена работоспособност
320 8344-2003/Водач, електрокар Ямбол Средно(Свидетелство за управление на универсални и специализирани високоповдигачи/нископовдигачи) Начална компютърна грамотност За хора с трайно намалена работоспособност
319 2522-6005/Администратор, компютърни системи Ямбол Висше Английски База данни За хора с трайно намалена работоспособност
318 2522-6001/Системен администратор Ямбол Висше Английски База данни За хора с трайно намалена работоспособност
317 2514-6001/Програмист, софтуерни приложения Ямбол Висше Английски Работа с компютър За хора с трайно намалена работоспособност
295 3257-3002/Инспектор, здраве и безопасност при работа Ямбол Средно,Висше / Общо инженерство Английски MS Office,интернет и софтуер прилаган в проектантските дейности. За хора с трайно намалена работоспособност
294 9313-0001/Общ работник, строителство на сгради Ямбол Средно,Професионална квалификация (Бояджия,Зидаромазач) За хора с трайно намалена работоспособност
293 9312-0003/Работник, строителството Ямбол Средно,Професионална квалификация (Бояджия,Зидаромазач) За хора с трайно намалена работоспособност
264 7549-2005/Лаборант Ямбол Средно Гръцки За хора с трайно намалена работоспособност
164 9329-0017/Обслужващ работник, промишлено производство Ямбол Средно За хора с трайно намалена работоспособност
163 8212-2003/Монтажник, електрически елементи Ямбол Средно Английски За хора с трайно намалена работоспособност
162 8219-2002/Монтажник, изделия от пластмаса Ямбол Средно За хора с трайно намалена работоспособност
77 4321-2015/Снабдител, доставчик Ямбол Висше (Висше бакалавър/Търговия) Английски, Италиански, Испански Работа с компютър За хора с трайно намалена работоспособност
70 3323-3005/Специалист, доставки Ямбол Висше / Икономика (МИО, Счетоводство и контрол, Логистика) Английски, Италиански, Немски MS Office За хора с трайно намалена работоспособност
About the Author :