Свободни работни места в Област Ямбол
СПИСЪК НА СВОБОДНИТЕ РАБОТНИ МЕСТА ОБЯВЕНИ В ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА ЯМБОЛ КЪМ 11.08.2023 г.
No. Длъжност Град Образование Езикови знания Компютърни умения За хора с трайно намалена работоспособност
687 5131-2004/Сервитьор Ямбол Средно
686 5132-2001/Барман Ямбол Средно
685 4321-2012/Получател, товари Кабиле Средно
683 7411-2004/Електротехник, поддръжка на сгради Ямбол Средно(квалификация за ел.техник, придобита квалификационна група по електробезопасност – 5( пета група над 1000 V)
682 8182-2004/Огняр Ямбол Средно(Удостоверение за правоспособност за огняр.)
681 8212-2022/Оператор, производствена линия Ямбол Основно
680 9510-0003/Пазач, невъоръжена охрана Ямбол Основно
679 2221-6001/Медицинска сестра Ямбол Полувисше,Висше / Медицинска сестра
678 2342-5002/Учител, детска градина Ямбол Висше / Педагогика (НУП)
677 5120-2003/Помощник-готвач Ямбол Средно
676 9112-0004/Чистач/ Хигиенист Ямбол Средно
675 5223-2001/Продавач-консултант Ямбол Средно
674 5414-1007/Охранител Ямбол Средно
672 8344-2004/Водач, мотокар Ямбол (Мотокарист),Средно
671 9112-0004/Чистач/ Хигиенист Ямбол Основно
670 8157-2002/Машинен оператор, пералня/перачница Ямбол Средно
669 9621-0002/Куриер, служба/офис Ямбол Средно работа с компютър
667 2330-5005/Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Ямбол Висше / Педагогика (Английска филология)
666 5112-1001/Кондуктор Ямбол Средно
665 2635-6005/Социален работник, социално подпомагане Ямбол Средно Microsoft Word, Microsoft Exel
664 5230-1001/Касиер Ямбол Средно
663 9412-0003/Работник, кухня Ямбол Средно
662 5223-2001/Продавач-консултант Ямбол Средно
661 5120-2001/Готвач Ямбол Средно
660 2421-6013/Координатор производство Ямбол Средно  (Средно техническо образование)
659 7231-2001/Автомонтьор Ямбол Средно
658 7114-2001/Арматурист Ямбол Средно  (Средно техническо образование)
655 2359-5050/Хореограф, в институциите в системата на предучилищното и училищното образование Ямбол Висше / Музикално и танцово изкуство (Висше магистър/Хореограф,балетна педагогика)
652 9321-0007/Пълнач Ямбол Основно
651 2221-6001/Медицинска сестра Ямбол Полувисше(медицинска сестра) работа с компютър
649 5414-1007/Охранител Ямбол Основно (Документ за “Охранител”),Средно
648 2330-5005/Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Ямбол Висше  (Учител по Български и Руски език) Работа с компютър
647 8182-2004/Огняр Ямбол Професионална квалификация(Огняр),Средно
646 8182-2004/Огняр Ямбол Средно(Удостоверение за правоспособност за обслужване на парни и водогрейни котли и за работа с газови съоръжения.)
645 9112-0004/Чистач/ Хигиенист Ямбол Средно
644 5311-1001/Детегледачка Ямбол Средно
643 2221-6001/Медицинска сестра Ямбол Висше / Здравни грижи (Медицинска сестра)
642 2342-5002/Учител, детска градина Ямбол Висше (Учител ПУП или ПУП и НУП)
638 9312-0009/Работник, поддържане на железен път и съоръжения Ямбол Средно
637 8331-2002/Шофьор, автобус Скалица Средно
636 9622-0001/Общ работник Ямбол Основно
634 9212-0005/Работник, животновъд Ямбол Без образование
633 5120-2001/Готвач Ямбол Средно
632 3123-3001/Технически ръководител, строителство Ямбол Средно(Строителен техник),Висше / Архитектура, строителство и геодезия (Инженер, пътно строителство) Работа с компютър
631 5223-2001/Продавач-консултант Ямбол Средно
627 4321-2014/Склададжия Ямбол Средно
625 2320-5006/Учител, теоретично обучение Ямбол Висше(Електроинженер,Педагогическа правоспособност)
624 2320-5006/Учител, теоретично обучение Ямбол Висше (спец.Автотранспортна техника,Педагогическа правоспособност,Инструктор кат.В)
623 2320-5006/Учител, теоретично обучение Ямбол Висше / Машинно инженерство (спец.Мехатроника,Педагогическа правоспособност) Работа с програми в машиностроенето
622 2330-5005/Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Ямбол Висше / Философия (Учител по философия)
621 2330-5005/Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Ямбол Висше  (Физическо възпитание и спорт)
619 7532-2002/Крояч, текстил Ямбол Средно(Крояч,текстил)
618 7533-1014/Шивач Ямбол Средно (Шивач)
616 9412-0003/Работник, кухня Ямбол Средно
611 7213-1002/Тенекеджия Ямбол Средно
610 8219-2005/Монтажник, дограма Ямбол Средно
609 8332-2005/Шофьор, тежкотоварен автомобил – 12 и повече тона Ямбол Средно
607 8183-2001/Машинен оператор, бутилиране Ямбол Средно
606 9313-0001/Общ работник, строителство на сгради Ямбол Основно
605 7212-1001/Заварчик Ямбол Основно (заварчик)
604 5120-2003/Помощник-готвач Ямбол Средно
603 9612-0001/Събирач, отпадъци разделно Ямбол Без образование,Начално
602 9112-0003/Чистач, производствени помещения Ямбол Начално
601 8153-2004/Машинен оператор, шиене Ямбол Основно
599 8160-2030/Машинен оператор, производство на тестени изделия Ямбол
598 8219-2007/Монтажник, изделия от дърво Ямбол Средно
597 9112-0004/Чистач/ Хигиенист Калчево Средно
596 9622-0001/Общ работник Калчево Средно
595 8189-2022/Машинен оператор Калчево Средно
592 5223-2001/Продавач-консултант Ямбол Средно
591 7533-1014/Шивач Ямбол Средно(шивачка на работно облекло)
586 8171-2018/Машинен оператор, производство на хартия Ямбол Средно
580 2330-5005/Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Ямбол Висше(Английска филология)
572 9411-0001/Готвач, заведение за бързо хранене Ямбол Средно
571 5151-1004/Хост (хостеса) Ямбол Средно
570 5131-2003/Салонен управител Ямбол Средно
569 9411-0001/Готвач, заведение за бързо хранене Ямбол Средно
568 5131-2003/Салонен управител Ямбол Средно
564 7131-1001/Бояджия, сгради Ямбол Средно / Строителство (Бояджийски работи)
561 5223-2001/Продавач-консултант Ямбол Средно
557 2320-5006/Учител, теоретично обучение Ямбол Висше / Комуникационна и компютърна техника (Компютърни системи и мултимедия, компютърна графика, графичен дизайн, компютърна анимация)
537 5414-1007/Охранител Кабиле Средно
533 7512-2005/Майстор, производство на тестени изделия Ямбол Средно
532 3113-3008/Техник, електродомакинска техника Ямбол Средно / Електротехника и енергетика,Висше / Електротехника, електроника и
автоматика
525 9412-0003/Работник, кухня Ямбол Средно
524 5223-2001/Продавач-консултант Ямбол Средно
521 9520-0003/Уличен продавач, нехранителни стоки Ямбол Средно
517 7513-2003/Производител, млечни продукти Веселиново Средно
515 2221-6001/Медицинска сестра Ямбол Висше / Здравни грижи (Медицинска сестра)
514 7126-2005/Водопроводчик, поддръжка Ямбол (Водопроводчик),Средно
508 5414-1007/Охранител Ямбол Професионална квалификация (Охранител),Средно
502 5245-0001/Обслужващ, бензиностанция/газостанция Ямбол Средно
463 9329-0018/Общ работник, промишлеността Ямбол Средно За хора с трайно намалена работоспособност
448 7412-2009/Електромонтьор Ямбол Средно  (Електромонтьор)
446 3113-3006/Техник, електрически системи Ямбол Средно(Електротехник)
445 2151-6011/Инженер, електрообзавеждане Ямбол Висше / Електротехника, електроника и
автоматика
Работа с компютър
441 7534-1005/Тапицер Ямбол Основно
440 9622-0001/Общ работник Ямбол Основно
320 8344-2003/Водач, електрокар Ямбол Средно (Свидетелство за управление на универсални и специализирани високоповдигачи/нископовдигачи) Начална компютърна грамотност За хора с трайно намалена работоспособност
319 2522-6005/Администратор, компютърни системи Ямбол Висше Английски База данни За хора с трайно намалена работоспособност
318 2522-6001/Системен администратор Ямбол Висше Английски База данни За хора с трайно намалена работоспособност
317 2514-6001/Програмист, софтуерни приложения Ямбол Висше Английски Работа с компютър За хора с трайно намалена работоспособност
295 3257-3002/Инспектор, здраве и безопасност при работа Ямбол Средно,Висше / Общо инженерство Английски MS Office,интернет и софтуер прилаган в проектантските дейности. За хора с трайно намалена работоспособност
294 9313-0001/Общ работник, строителство на сгради Ямбол Професионална квалификация (Бояджия,Зидаромазач),Средно За хора с трайно намалена работоспособност
293 9312-0003/Работник, строителството Ямбол Средно,Професионална квалификация (Бояджия,Зидаромазач) За хора с трайно намалена работоспособност
264 7549-2005/Лаборант Ямбол Средно Гръцки За хора с трайно намалена работоспособност
164 9329-0017/Обслужващ работник, промишлено производство Ямбол Средно За хора с трайно намалена работоспособност
163 8212-2003/Монтажник, електрически елементи Ямбол Средно Английски За хора с трайно намалена работоспособност
162 8219-2002/Монтажник, изделия от пластмаса Ямбол Средно За хора с трайно намалена работоспособност
77 4321-2015/Снабдител, доставчик Ямбол Висше (Висше бакалавър/Търговия) Английски, Италиански, Испански Работа с компютър За хора с трайно намалена работоспособност
70 3323-3005/Специалист, доставки Ямбол Висше / Икономика (МИО, Счетоводство и контрол, Логистика) Английски, Италиански, Немски MS Office За хора с трайно намалена работоспособност
About the Author :