Свободни работни места в Област Ямбол
СПИСЪК НА СВОБОДНИТЕ РАБОТНИ МЕСТА ОБЯВЕНИ В ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА ЯМБОЛ  КЪМ 04.08.2023 г.
No. Длъжност Град Образование Езикови знания Компютърни умения За хора с трайно намалена работоспособност
664 5230-1001/Касиер Ямбол Средно
663 9412-0003/Работник, кухня Ямбол Средно
662 5223-2001/Продавач-консултант Ямбол Средно
661 5120-2001/Готвач Ямбол Средно
660 2421-6013/Координатор производство Ямбол Средно техническо образование
659 7231-2001/Автомонтьор Ямбол Средно
658 7114-2001/Арматурист Ямбол Средно техническо образование
655 2359-5050/Хореограф, в институциите в системата на предучилищното и училищното образование Ямбол Висше магистър/Хореограф,балетна педагогика
653 2330-5005/Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Ямбол Висше / БИОЛОГИЯ WORD, EXCEL
652 9321-0007/Пълнач Ямбол
651 2221-6001/Медицинска сестра Ямбол Полувисше /медицинска сестра работа с компютър
649 5414-1007/Охранител Ямбол Основно (Документ за “Охранител”),Средно
648 2330-5005/Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Ямбол Висше / Учител по Български и Руски език Работа с компютър
647 8182-2004/Огняр Ямбол Огняр,Средно
646 8182-2004/Огняр Ямбол Средно
645 9112-0004/Чистач/ Хигиенист Ямбол Средно
644 5311-1001/Детегледачка Ямбол Средно
643 2221-6001/Медицинска сестра Ямбол Висше / Медицинска сестра
642 2342-5002/Учител, детска градина Ямбол Висше / Учител ПУП или ПУП и НУП
641 5120-2003/Помощник-готвач Ямбол Готвач,Средно
640 5312-3003/Помощник-възпитател Ямбол Средно
639 5312-3003/Помощник-възпитател Ямбол Средно
638 9312-0009/Работник, поддържане на железен път и съоръжения Ямбол Средно
637 8331-2002/Шофьор, автобус Скалица Средно
636 9622-0001/Общ работник Ямбол Основно
634 9212-0005/Работник, животновъд Ямбол Без образование
633 5120-2001/Готвач Ямбол Средно
632 3123-3001/Технически ръководител, строителство Ямбол Средно/Строителен техник,Висше / Инженер, пътно строителство Работа с компютър
631 5223-2001/Продавач-консултант Ямбол Средно
627 4321-2014/Склададжия Ямбол Средно
625 2320-5006/Учител, теоретично обучение Ямбол Висше / Електроинженер,Педагогическа правоспособност
624 2320-5006/Учител, теоретично обучение Ямбол Висше /спец.Автотранспортна техника,Педагогическа правоспособност,Инструктор кат.В)
623 2320-5006/Учител, теоретично обучение Ямбол Висше / спец.Мехатроника,Педагогическа правоспособност Работа с програми в машиностроенето
622 2330-5005/Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Ямбол Висше / Учител по философия
621 2330-5005/Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Ямбол Висше /Физическо възпитание и спорт
619 7532-2002/Крояч, текстил Ямбол Средно /Крояч,текстил
618 7533-1014/Шивач Ямбол Средно / Шивач
616 9412-0003/Работник, кухня Ямбол Средно
611 7213-1002/Тенекеджия Ямбол Средно
610 8219-2005/Монтажник, дограма Ямбол Средно
609 8332-2005/Шофьор, тежкотоварен автомобил – 12 и повече тона Ямбол Средно
607 8183-2001/Машинен оператор, бутилиране Ямбол Средно
606 9313-0001/Общ работник, строителство на сгради Ямбол Основно
605 7212-1001/Заварчик Ямбол Основно / Заварчик
604 5120-2003/Помощник-готвач Ямбол Средно
603 9612-0001/Събирач, отпадъци разделно Ямбол Без образование,Начално
602 9112-0003/Чистач, производствени помещения Ямбол Начално
601 8153-2004/Машинен оператор, шиене Ямбол Основно
599 8160-2030/Машинен оператор, производство на тестени изделия Ямбол
598 8219-2007/Монтажник, изделия от дърво Ямбол Средно
597 9112-0004/Чистач/ Хигиенист Калчево Средно
596 9622-0001/Общ работник Калчево Средно
595 8189-2022/Машинен оператор Калчево Средно
592 5223-2001/Продавач-консултант Ямбол Средно
591 7533-1014/Шивач Ямбол Шивачка на работно облекло,Средно
590 9622-0001/Общ работник Кабиле Средно
586 8171-2018/Машинен оператор, производство на хартия Ямбол Средно
581 5223-2001/Продавач-консултант Скалица Средно Работа с компютър
580 2330-5005/Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Ямбол Висше / Английска филология
572 9411-0001/Готвач, заведение за бързо хранене Ямбол Средно
571 5151-1004/Хост (хостеса) Ямбол Средно
570 5131-2003/Салонен управител Ямбол Средно
569 9411-0001/Готвач, заведение за бързо хранене Ямбол Средно
568 5131-2003/Салонен управител Ямбол Средно
564 7131-1001/Бояджия, сгради Ямбол Средно / Строителство (Бояджийски работи)
561 5223-2001/Продавач-консултант Ямбол Средно
557 2320-5006/Учител, теоретично обучение Ямбол Висше / Компютърни системи и мултимедия, компютърна графика, графичен дизайн, компютърна анимация
537 5414-1007/Охранител Кабиле Средно
535 9122-0001/Мияч, превозни средства (ръчно) Ямбол Средно
533 7512-2005/Майстор, производство на тестени изделия Ямбол Средно
532 3113-3008/Техник, електродомакинска техника Ямбол Средно ,Висше / Електротехника, електроника и
автоматика
525 9412-0003/Работник, кухня Ямбол Средно
524 5223-2001/Продавач-консултант Ямбол Средно
521 9520-0003/Уличен продавач, нехранителни стоки Ямбол Средно
517 7513-2003/Производител, млечни продукти Веселиново Средно
515 2221-6001/Медицинска сестра Ямбол Висше / Медицинска сестра
514 7126-2005/Водопроводчик, поддръжка Ямбол Водопроводчик,Средно
508 5414-1007/Охранител Ямбол Охранител,Средно
502 5245-0001/Обслужващ, бензиностанция/газостанция Ямбол Средно
471 3313-3001/Счетоводител, оперативен Ямбол Висше / Счетоводство,Финанси или Бизнес администрация Английски MS Office,PowerPoint,Word,Excel
463 9329-0018/Общ работник, промишлеността Ямбол Средно За хора с трайно намалена работоспособност
461 9312-0006/Работник, поддръжка на пътища Ямбол Средно
449 8189-2022/Машинен оператор Ямбол Средно Базови компютърни умения,работа с MS Office
448 7412-2009/Електромонтьор Ямбол Средно / Електромонтьор
447 8212-2022/Оператор, производствена линия Ямбол Основно
446 3113-3006/Техник, електрически системи Ямбол Средно / Електротехник
445 2151-6011/Инженер, електрообзавеждане Ямбол Висше / Електротехника, електроника и
автоматика/Инженер
Работа с компютър
441 7534-1005/Тапицер Ямбол Основно
440 9622-0001/Общ работник Ямбол Основно
382 7411-2004/Електротехник, поддръжка на сгради Ямбол Електортехник,Средно
320 8344-2003/Водач, електрокар Ямбол Средно,Свидетелство за управление на универсални и специализирани високоповдигачи/нископовдигачи Начална компютърна грамотност За хора с трайно намалена работоспособност
319 2522-6005/Администратор, компютърни системи Ямбол Висше Английски База данни За хора с трайно намалена работоспособност
318 2522-6001/Системен администратор Ямбол Висше Английски База данни За хора с трайно намалена работоспособност
317 2514-6001/Програмист, софтуерни приложения Ямбол Висше Английски Работа с компютър За хора с трайно намалена работоспособност
295 3257-3002/Инспектор, здраве и безопасност при работа Ямбол Средно,Висше / Общо инженерство Английски MS Office,интернет и софтуер прилаган в проектантските дейности. За хора с трайно намалена работоспособност
294 9313-0001/Общ работник, строителство на сгради Ямбол Бояджия,Зидаромазач,Средно За хора с трайно намалена работоспособност
293 9312-0003/Работник, строителството Ямбол Средно,Бояджия,Зидаромазач За хора с трайно намалена работоспособност
264 7549-2005/Лаборант Ямбол Средно Гръцки За хора с трайно намалена работоспособност
164 9329-0017/Обслужващ работник, промишлено производство Ямбол Средно За хора с трайно намалена работоспособност
163 8212-2003/Монтажник, електрически елементи Ямбол Средно Английски За хора с трайно намалена работоспособност
162 8219-2002/Монтажник, изделия от пластмаса Ямбол Средно За хора с трайно намалена работоспособност
77 4321-2015/Снабдител, доставчик Ямбол Висше (Висше бакалавър/Търговия) Английски, Италиански, Испански Работа с компютър За хора с трайно намалена работоспособност
70 3323-3005/Специалист, доставки Ямбол Висше /МИО, Счетоводство и контрол, Логистика Английски, Италиански, Немски MS Office За хора с трайно намалена работоспособност
About the Author :