Свободни работни места в Област Ямбол

 

СПИСЪК НА СВОБОДНИТЕ РАБОТНИ МЕСТА ОБЯВЕНИ В ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА ЯМБОЛ КЪМ 28.07.2023 г.
No. Длъжност Град Образование Езикови знания Компютърни умения За хора с ТЕЛК
634 9212-0005/Работник, животновъд Ямбол Без образование
633 5120-2001/Готвач Ямбол Средно
632 3123-3001/Технически ръководител, строителство Ямбол Средно,Строителен техник,Висше / Инженер, пътно строителство Работа с компютър
631 5223-2001/Продавач-консултант Ямбол Средно
629 8322-2006/Шофьор, лекотоварен автомобил Кукорево Средно
627 4321-2014/Склададжия Ямбол Средно
625 2320-5006/Учител, теоретично обучение Ямбол Висше / Електротехника, електроника и
автоматика (Електроинженер,Педагогическа правоспособност)
624 2320-5006/Учител, теоретично обучение Ямбол Висше / спец.Автотранспортна техника,Педагогическа правоспособност,Инструктор кат.В
623 2320-5006/Учител, теоретично обучение Ямбол Висше / Машинно инженерство (спец.Мехатроника,Педагогическа правоспособност) Работа с програми в машиностроенето
622 2330-5005/Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Ямбол Висше / Философия (Учител по философия)
621 2330-5005/Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Ямбол Висше / (Физическо възпитание и спорт)
620 5230-1001/Касиер Ямбол Средно
619 7532-2002/Крояч, текстил Ямбол Средно / Крояч,текстил
618 7533-1014/Шивач Ямбол Средно / Шивач
616 9412-0003/Работник, кухня Ямбол Средно
615 8219-2001/Монтажник, изделия от метал Ямбол Средно
611 7213-1002/Тенекеджия Ямбол Средно
610 8219-2005/Монтажник, дограма Ямбол Средно
609 8332-2005/Шофьор, тежкотоварен автомобил – 12 и повече тона Ямбол Средно
607 8183-2001/Машинен оператор, бутилиране Ямбол Средно
606 9313-0001/Общ работник, строителство на сгради Ямбол Основно
605 7212-1001/Заварчик Ямбол Основно /заварчик
604 5120-2003/Помощник-готвач Ямбол Средно
603 9612-0001/Събирач, отпадъци разделно Ямбол Без образование,Начално
602 9112-0003/Чистач, производствени помещения Ямбол Начално
601 8153-2004/Машинен оператор, шиене Ямбол Основно
599 8160-2030/Машинен оператор, производство на тестени изделия Ямбол
598 8219-2007/Монтажник, изделия от дърво Ямбол Средно
597 9112-0004/Чистач/ Хигиенист Калчево Средно
596 9622-0001/Общ работник Калчево Средно
595 8189-2022/Машинен оператор Калчево Средно
594 1345-6002/Директор, училище Ямбол Висше / Педагогика (Правоспособност за учител.) работа с компютър
593 1345-6002/Директор, училище Ямбол Висше / Педагогика (Правоспособност за учител.) работа с компютър
592 5223-2001/Продавач-консултант Ямбол Средно
591 7533-1014/Шивач Ямбол Средно
590 9622-0001/Общ работник Кабиле Средно
588 8189-2022/Машинен оператор Ямбол Основно
586 8171-2018/Машинен оператор, производство на хартия Ямбол Средно
581 5223-2001/Продавач-консултант Скалица Средно Работа с компютър
580 2330-5005/Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Ямбол Висше / Английска филология
579 5329-1008/Трудотерапевт Ямбол Висше / Социални дейности
573 9112-0004/Чистач/ Хигиенист Ямбол Средно
572 9411-0001/Готвач, заведение за бързо хранене Ямбол Средно
571 5151-1004/Хост (хостеса) Ямбол Средно
570 5131-2003/Салонен управител Ямбол Средно
569 9411-0001/Готвач, заведение за бързо хранене Ямбол Средно
568 5131-2003/Салонен управител Ямбол Средно
564 7131-1001/Бояджия, сгради Ямбол Средно
561 5223-2001/Продавач-консултант Ямбол Средно
557 2320-5006/Учител, теоретично обучение Ямбол Висше / Компютърни системи и мултимедия, компютърна графика, графичен дизайн, компютърна анимация
556 9622-0001/Общ работник Хаджидимитрово Без образование
537 5414-1007/Охранител Кабиле Средно
535 9122-0001/Мияч, превозни средства (ръчно) Ямбол Средно
533 7512-2005/Майстор, производство на тестени изделия Ямбол Средно
532 3113-3008/Техник, електродомакинска техника Ямбол Средно / Електротехника и енергетика,Висше / Електротехника, електроника и
автоматика
525 9412-0003/Работник, кухня Ямбол Средно
524 5223-2001/Продавач-консултант Ямбол Средно
521 9520-0003/Уличен продавач, нехранителни стоки Ямбол Средно
517 7513-2003/Производител, млечни продукти Веселиново Средно
515 2221-6001/Медицинска сестра Ямбол Висше / Медицинска сестра
514 7126-2005/Водопроводчик, поддръжка Ямбол Водопроводчик/Средно
508 5414-1007/Охранител Ямбол Професионална квалификация (Охранител),Средно
502 5245-0001/Обслужващ, бензиностанция/газостанция Ямбол Средно
480 5321-1002/Санитар Ямбол Средно
471 3313-3001/Счетоводител, оперативен Ямбол Висше / Счетоводство,Финанси или Бизнес администрация Английски MS Office,PowerPoint,Word,Excel
463 9329-0018/Общ работник, промишлеността Ямбол Средно За хора с ТЕЛК
461 9312-0006/Работник, поддръжка на пътища Ямбол Средно
453 7231-2001/Автомонтьор Ямбол Средно,Професионална квалификация (Автомонтьор)
449 8189-2022/Машинен оператор Ямбол Средно Базови компютърни умения,работа с MS Office
448 7412-2009/Електромонтьор Ямбол Средно /Електромонтьор
447 8212-2022/Оператор, производствена линия Ямбол Основно
446 3113-3006/Техник, електрически системи Ямбол Средно / Електротехник
445 2151-6011/Инженер, електрообзавеждане Ямбол Висше / Електротехника, електроника и
автоматика (Инженер )
Работа с компютър
441 7534-1005/Тапицер Ямбол Основно
440 9622-0001/Общ работник Ямбол Основно
419 9313-0001/Общ работник, строителство на сгради Ямбол Основно
418 9312-0003/Работник, строителството Ямбол Основно / Строителство
414 9312-0003/Работник, строителството Ямбол Средно
412 8331-2002/Шофьор, автобус Ямбол Средно
387 8342-2007/Машинист, пътно-строителни машини Ямбол Машинист пътно-строителни машини,Средно
386 8332-2009/Шофьор, тежкотоварен автомобил Ямбол Средно
385 7212-1001/Заварчик Ямбол Заварчик,Средно
382 7411-2004/Електротехник, поддръжка на сгради Ямбол Електортехник,Средно
320 8344-2003/Водач, електрокар Ямбол Средно, (Свидетелство за управление на универсални и специализирани високоповдигачи/нископовдигачи) Начална компютърна грамотност За хора с ТЕЛК
319 2522-6005/Администратор, компютърни системи Ямбол Висше Английски База данни За хора с ТЕЛК
318 2522-6001/Системен администратор Ямбол Висше Английски База данни За хора с ТЕЛК
317 2514-6001/Програмист, софтуерни приложения Ямбол Висше Английски Работа с компютър За хора с ТЕЛК
295 3257-3002/Инспектор, здраве и безопасност при работа Ямбол Средно,Висше / Общо инженерство Английски MS Office,интернет и софтуер прилаган в проектантските дейности. За хора с ТЕЛК
294 9313-0001/Общ работник, строителство на сгради Ямбол Бояджия,Зидаромазач,Средно За хора с ТЕЛК
293 9312-0003/Работник, строителството Ямбол Средно,Бояджия,Зидаромазач За хора с ТЕЛК
264 7549-2005/Лаборант Ямбол Средно Гръцки За хора с ТЕЛК
164 9329-0017/Обслужващ работник, промишлено производство Ямбол Средно За хора с ТЕЛК
163 8212-2003/Монтажник, електрически елементи Ямбол Средно Английски За хора с ТЕЛК
162 8219-2002/Монтажник, изделия от пластмаса Ямбол Средно За хора с ТЕЛК
77 4321-2015/Снабдител, доставчик Ямбол Висше (Висше бакалавър/Търговия) Английски, Италиански, Испански Работа с компютър За хора с ТЕЛК
70 3323-3005/Специалист, доставки Ямбол Висше /МИО, Счетоводство и контрол, Логистика Английски, Италиански, Немски MS Office За хора с ТЕЛК
About the Author :