Свободни работни места в област Ямбол
СПИСЪК НА СВОБОДНИТЕ РАБОТНИ МЕСТА ОБЯВЕНИ В ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА ЯМБОЛ КЪМ 19.05.2023 г.
No. Длъжност Град Образование Езикови знания Компютърни умения За хора с трайно намалена работоспособност
436 5223-2001/Продавач-консултант Ямбол Средно
435 5223-2001/Продавач-консултант Ямбол Средно
434 5230-1001/Касиер Ямбол Средно
433 8219-2008/Монтажник, мебели от дърво и други подобни материали Кукорево Средно
432 8344-2004/Водач, мотокар Кабиле Средно
431 9112-0003/Чистач, производствени помещения Ямбол Средно
429 5223-2001/Продавач-консултант Ямбол Средно Работа с компютър
427 4323-2007/Диспечер, транспортни средства Ямбол Средно Английски Microsoft office, Word, Excel
425 9520-0003/Уличен продавач, нехранителни стоки Ямбол Средно
423 2411-6004/Счетоводител Ямбол Висше / Икономика (счетоводство)
421 4120-2006/Технически секретар Ямбол Средно / Икономически науки,Висше / Икономика
419 9313-0001/Общ работник, строителство на сгради Ямбол Основно
418 9312-0003/Работник, строителството Ямбол Основно / Строителство
416 9329-0017/Обслужващ работник, промишлено производство Ямбол Основно
414 9312-0003/Работник, строителството Ямбол Средно
413 8342-2006/Машинист, ескаватор Ямбол Средно
412 8331-2002/Шофьор, автобус Ямбол Средно
411 7126-2001/Водопроводчик (външно водоснабдяване и канализация) Ямбол Средно
410 8341-2001/Водач, селскостопански машини Ямбол Средно
409 9333-0010/Работник, товаро-разтоварна дейност Кабиле Средно
403 8322-2006/Шофьор, лекотоварен автомобил Ямбол Средно
399 2411-6002/Главен счетоводител Ямбол Висше (Счетоводство,Финанси или Икономика.) MS Office
398 8219-2001/Монтажник, изделия от метал Ямбол Средно
397 5131-2004/Сервитьор Генерал Тошево Средно
396 3322-3006/Дистрибутор Ямбол Средно
395 4321-2015/Снабдител, доставчик Ямбол Средно
394 5120-2003/Помощник-готвач Ямбол Средно
393 5120-2001/Готвач Ямбол Средно
392 4321-2014/Склададжия Ямбол Средно Работа с компютър
391 9412-0003/Работник, кухня Ямбол Средно
389 5162-1001/Камериер/камериерка Ямбол Средно
388 5414-1007/Охранител Ямбол Средно
387 8342-2007/Машинист, пътно-строителни машини Ямбол Професионална квалификация (Машинист пътно-строителни машини),Средно
386 8332-2009/Шофьор, тежкотоварен автомобил Ямбол Средно
385 7212-1001/Заварчик Ямбол Професионална квалификация (Заварчик),Средно
384 7222-3011/Шлосер Ямбол Средно
383 8189-2022/Машинен оператор Ямбол Средно
382 7411-2004/Електротехник, поддръжка на сгради Ямбол Професионална квалификация(Електортехник),Средно
380 6113-1002/Градинар Чарган Основно
378 5162-1001/Камериер/камериерка Царево Средно
377 5131-2004/Сервитьор Царево Средно
376 5132-2001/Барман Царево Средно
375 9622-0001/Общ работник Чарган Основно
374 5120-2001/Готвач Царево (Готвач),Средно
373 4224-3002/Администратор, хотел Царево Средно Английски Работа с компютър
369 5120-2003/Помощник-готвач Ямбол Средно
365 9329-0009/Зареждач, промишлено производство (ръчно) Тенево Средно
363 8344-2004/Водач, мотокар Ямбол Професионална квалификация(Водач,мотокар),Средно
362 9622-0001/Общ работник Ямбол Основно
361 9112-0004/Чистач/ Хигиенист Ямбол Основно
358 3115-3063/Инспектор, качество (механична техника) Тенево Средно работа с компютър
354 7111-2001/Строител, жилища Ямбол Основно
350 5162-1001/Камериер/камериерка Симеоново Средно
349 9412-0003/Работник, кухня Симеоново Средно
348 5120-2001/Готвач Симеоново Средно (Готвач)
346 5120-2001/Готвач Ямбол Основно (Готвач)
345 5223-2001/Продавач-консултант Безмер Средно
344 9329-0018/Общ работник, промишлеността Ямбол Основно
343 7511-1006/Работник, обезкостяване Ямбол Основно
342 9321-0007/Пълнач Ямбол Основно
340 8219-2005/Монтажник, дограма Ямбол Средно
333 7532-2002/Крояч, текстил Ямбол Средно
332 8189-2022/Машинен оператор Ямбол Средно
330 5223-2001/Продавач-консултант Ямбол Средно
326 9212-0005/Работник, животновъд Александрово Без образование
324 2422-7013/Главен счетоводител, бюджетен Кабиле Висше / Икономика (ОКС-Магистър,спец.Счетоводство и контрол) MS Office,счетоводен или складов софтуер
323 5230-1001/Касиер Ямбол Средно
320 8344-2003/Водач, електрокар Ямбол Средно(Свидетелство за управление на универсални и специализирани високоповдигачи/нископовдигачи) Начална компютърна грамотност За хора с трайно намалена работоспособност
319 2522-6005/Администратор, компютърни системи Ямбол Висше Английски База данни За хора с трайно намалена работоспособност
318 2522-6001/Системен администратор Ямбол Висше Английски База данни За хора с трайно намалена работоспособност
317 2514-6001/Програмист, софтуерни приложения Ямбол Висше Английски Работа с компютър За хора с трайно намалена работоспособност
316 8322-2006/Шофьор, лекотоварен автомобил Ямбол Средно
315 9622-0001/Общ работник Ямбол Начално
314 5245-0001/Обслужващ, бензиностанция/газостанция Ямбол Средно
310 5223-2001/Продавач-консултант Ямбол Средно
305 5131-2004/Сервитьор Ямбол Средно
304 5120-2001/Готвач Ямбол Средно (Готвач)
302 9622-0001/Общ работник Ямбол Средно
300 9411-0001/Готвач, заведение за бързо хранене Ямбол Средно
299 5131-2003/Салонен управител Ямбол Средно
298 9411-0001/Готвач, заведение за бързо хранене Ямбол Средно
297 5131-2003/Салонен управител Ямбол Средно
295 3257-3002/Инспектор, здраве и безопасност при работа Ямбол Средно,Висше / Общо инженерство Английски MS Office,интернет и софтуер прилаган в проектантските дейности. За хора с трайно намалена работоспособност
294 9313-0001/Общ работник, строителство на сгради Ямбол Професионална квалификация (Бояджия,Зидаромазач),Средно За хора с трайно намалена работоспособност
293 9312-0003/Работник, строителството Ямбол Средно,Професионална квалификация (Бояджия,Зидаромазач) За хора с трайно намалена работоспособност
290 5131-2004/Сервитьор Ямбол Средно
269 5223-2001/Продавач-консултант Ямбол Средно
264 7549-2005/Лаборант Ямбол Средно Гръцки За хора с трайно намалена работоспособност
257 2165-6001/Геодезист Ямбол Висше / Архитектура, строителство и геодезия (Геодезист) Работа с компютър
243 5162-1003/Камериер/камериерка, хотел Свети Влас Средно
242 5132-2001/Барман Свети Влас Средно
241 4224-2001/Рецепционист, хотел Свети Влас Средно Английски, Руски
240 5120-2001/Готвач Свети Влас Средно
229 7533-1014/Шивач Ямбол Средно
206 8189-2022/Машинен оператор Ямбол Средно
203 5230-1001/Касиер Ямбол Средно
198 7222-3011/Шлосер Ямбол (Шлосер),Средно
193 9411-0001/Готвач, заведение за бързо хранене Ямбол Средно
173 9412-0003/Работник, кухня Ямбол Средно
164 9329-0017/Обслужващ работник, промишлено производство Ямбол Средно За хора с трайно намалена работоспособност
163 8212-2003/Монтажник, електрически елементи Ямбол Средно Английски За хора с трайно намалена работоспособност
162 8219-2002/Монтажник, изделия от пластмаса Ямбол Средно За хора с трайно намалена работоспособност
77 4321-2015/Снабдител, доставчик Ямбол Висше (Висше бакалавър/Търговия) Английски, Италиански, Испански Работа с компютър За хора с трайно намалена работоспособност
70 3323-3005/Специалист, доставки Ямбол Висше / Икономика (МИО, Счетоводство и контрол, Логистика) Английски, Италиански, Немски MS Office За хора с трайно намалена работоспособност
About the Author :