Свободни работни места в област Ямбол

 

СПИСЪК НА СВОБОДНИТЕ РАБОТНИ МЕСТА ОБЯВЕНИ В ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА ЯМБОЛ КЪМ 13.04.2023 г.
No. Длъжност Град Образование Езикови знания Компютърни умения За хора с трайно намалена работоспособност
323 5230-1001/Касиер Ямбол Средно
322 9412-0003/Работник, кухня Ямбол Средно
320 8344-2003/Водач, електрокар Ямбол Средно(Свидетелство за управление на универсални и специализирани високоповдигачи/нископовдигачи) Начална компютърна грамотност За хора с трайно намалена работоспособност
319 2522-6005/Администратор, компютърни системи Ямбол Висше Английски База данни За хора с трайно намалена работоспособност
318 2522-6001/Системен администратор Ямбол Висше Английски База данни За хора с трайно намалена работоспособност
317 2514-6001/Програмист, софтуерни приложения Ямбол Висше Английски Работа с компютър За хора с трайно намалена работоспособност
316 8322-2006/Шофьор, лекотоварен автомобил Ямбол Средно
315 9622-0001/Общ работник Ямбол Начално
314 5245-0001/Обслужващ, бензиностанция/газостанция Ямбол Средно
313 9412-0003/Работник, кухня Ямбол Основно
312 5131-2004/Сервитьор Ямбол Средно
310 5223-2001/Продавач-консултант Ямбол Средно
309 7543-3010/Контрольор, качество Кукорево Средно
308 9622-0001/Общ работник Кукорево Основно
307 8182-2004/Огняр Веселиново Средно(Огняр)
306 2144-6042/Инженер, конструктор Кукорево Висше / Общо инженерство
305 5131-2004/Сервитьор Ямбол Средно
304 5120-2001/Готвач Ямбол Средно (Готвач)
303 9622-0001/Общ работник Ямбол Средно
302 9622-0001/Общ работник Ямбол Средно
300 9411-0001/Готвач, заведение за бързо хранене Ямбол Средно
299 5131-2003/Салонен управител Ямбол Средно
298 9411-0001/Готвач, заведение за бързо хранене Ямбол Средно
297 5131-2003/Салонен управител Ямбол Средно
296 7322-2024/Машинен оператор, печатарство Ямбол Средно
295 3257-3002/Инспектор, здраве и безопасност при работа Ямбол Средно,Висше / Общо инженерство Английски MS Office,интернет и софтуер прилаган в проектантските дейности. За хора с трайно намалена работоспособност
294 9313-0001/Общ работник, строителство на сгради Ямбол (Бояджия,Зидаромазач),Средно За хора с трайно намалена работоспособност
293 9312-0003/Работник, строителството Ямбол Средно(Бояджия,Зидаромазач) За хора с трайно намалена работоспособност
290 5131-2004/Сервитьор Ямбол Средно
289 5132-2001/Барман Ямбол Средно
286 7533-1014/Шивач Ямбол (Шивач),Основно
285 7534-1005/Тапицер Ямбол (Тапицер),Основно
284 9622-0001/Общ работник Овчи кладенец Основно
282 9412-0003/Работник, кухня Ямбол Средно
280 4120-2006/Технически секретар Ямбол Средно,Висше Турски, Английски MS Office
277 5321-1001/Болногледач Ямбол Средно
276 8157-2002/Машинен оператор, пералня/перачница Ямбол Средно
269 5223-2001/Продавач-консултант Ямбол Средно
267 8332-2010/Шофьор, товарен автомобил Ямбол Средно
266 3343-3011/Асистент, офис Ямбол Средно Word,  Excel, Internet
264 7549-2005/Лаборант Ямбол Средно Гръцки За хора с трайно намалена работоспособност
260 9112-0004/Чистач/ Хигиенист Ямбол Средно
259 5230-1001/Касиер Ямбол Средно
258 1120-7027/Заместник-управител Ямбол Средно Работа с компютър
257 2165-6001/Геодезист Ямбол Висше / Архитектура, строителство и геодезия (Геодезист) Работа с компютър
256 2411-6004/Счетоводител Ямбол Висше / Икономика (Счетоводство и контрол,Финанси,Икономика или Бизнес администрация) Английски счетоводни продукти опит със SAP-предимство
253 8322-2006/Шофьор, лекотоварен автомобил Ямбол Средно
252 5120-2001/Готвач Болярско Основно (Готвач)
250 9622-0001/Общ работник Ямбол (Мотокарист),Средно
246 5120-2001/Готвач Ямбол (Готвач),Средно
243 5162-1003/Камериер/камериерка, хотел Свети Влас Средно
242 5132-2001/Барман Свети Влас (БАРМАН),Средно
241 4224-2001/Рецепционист, хотел Свети Влас Средно Английски, Руски
240 5120-2001/Готвач Свети Влас (ГОТВАЧ),Средно
237 4321-2014/Склададжия Ямбол Средно
234 8332-2010/Шофьор, товарен автомобил Кукорево Средно
231 9510-0003/Пазач, невъоръжена охрана Ямбол Основно
229 7533-1014/Шивач Ямбол Средно
225 9329-0017/Обслужващ работник, промишлено производство Ямбол Основно
218 8189-2022/Машинен оператор Ямбол Средно
217 9622-0001/Общ работник Ямбол Основно
206 8189-2022/Машинен оператор Ямбол Средно
204 7322-2006/Монтажник Ямбол Средно
198 7222-3011/Шлосер Ямбол  (Шлосер),Средно
196 7211-1017/Сортировач-опаковчик, металургична продукция Ямбол Средно
193 9411-0001/Готвач, заведение за бързо хранене Ямбол Средно
191 7223-2019/Машинен оператор, металообработващи машини Ямбол Средно
190 7212-1001/Заварчик Ямбол Средно (Заварчик)
189 1439-3014/Хижар Ямбол Средно
184 7412-2009/Електромонтьор Ямбол Средно
182 5245-0001/Обслужващ, бензиностанция/газостанция Ямбол Средно
173 9412-0003/Работник, кухня Ямбол Средно
166 5120-2001/Готвач Ямбол Средно (ГОТВАЧ)
164 9329-0017/Обслужващ работник, промишлено производство Ямбол Средно За хора с трайно намалена работоспособност
163 8212-2003/Монтажник, електрически елементи Ямбол Средно Английски За хора с трайно намалена работоспособност
162 8219-2002/Монтажник, изделия от пластмаса Ямбол Средно За хора с трайно намалена работоспособност
158 8212-2022/Оператор, производствена линия Ямбол Основно
149 1346-7002/Заместник-директор, банков клон/клон на финансова/платежна институция Ямбол Висше Microsoft office, Word, Excel
141 8332-2005/Шофьор, тежкотоварен автомобил – 12 и повече тона Ямбол Средно
135 8341-2003/Тракторист Ямбол Средно (Водач на селскостопански машини)
123 3113-3011/Техник, електрообзавеждане на промишлени предприятия Тенево Средно,Висше  (Електротехника)
115 8219-2008/Монтажник, мебели от дърво и други подобни материали Кукорево Средно
101 5120-2002/Сладкар Свети Влас Средно(сладкар)
100 5120-2003/Помощник-готвач Свети Влас Средно(ГОТВАЧ)
99 5120-2001/Готвач Свети Влас Средно (ГОТВАЧ)
97 5131-2003/Салонен управител Свети Влас Средно Английски
96 4224-3002/Администратор, хотел Свети Влас Средно Английски
95 5151-1002/Пиколо Свети Влас Средно
94 5162-1003/Камериер/камериерка, хотел Свети Влас Средно
93 8332-2007/Шофьор, цистерна Ямбол Средно
92 5132-2001/Барман Свети Влас Средно
91 8342-2007/Машинист, пътно-строителни машини Ямбол Основно (ПЪТНО-СТРОИТЕЛНИ МАШИНИ)
90 5131-2004/Сервитьор Свети Влас Средно
89 8189-2021/Машинен оператор, бетон помпа Ямбол Основно
77 4321-2015/Снабдител, доставчик Ямбол Висше (Висше бакалавър/Търговия) Английски, Италиански, Испански Работа с компютър За хора с трайно намалена работоспособност
70 3323-3005/Специалист, доставки Ямбол Висше / Икономика (МИО, Счетоводство и контрол, Логистика) Английски, Италиански, Немски MS Office За хора с трайно намалена работоспособност
40 7223-2019/Машинен оператор, металообработващи машини Тенево Средно
35 8189-2022/Машинен оператор Ямбол Средно Word,Excel
About the Author :