Свободни работни места в област Ямбол

 

СПИСЪК НА ОБЯВЕНИ СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА ГР. ЯМБОЛ КЪМ 29.12.2022 г.
No. Длъжност Град Образование Езикови знания Компютърни умения За хора с трайно намалена работоспособност
1340 5329-1008/Трудотерапевт Болярско Висше / Социални дейности
1336 8332-2010/Шофьор, товарен автомобил Ямбол Средно
1335 9622-0001/Общ работник Ямбол Средно
1333 8332-2005/Шофьор, тежкотоварен автомобил – 12 и повече тона Ямбол Основно
1331 5414-1007/Охранител Ковачево Средно
1326 5321-1002/Санитар Ямбол Средно
1324 4412-3005/Пощенски раздавач (пощальон) Ямбол Средно office пакет
1323 9412-0003/Работник, кухня Ямбол Основно
1319 9329-0017/Обслужващ работник, промишлено производство Ямбол Средно
1318 9622-0001/Общ работник Ямбол Средно
1316 8182-2004/Огняр Ямбол (Огняр),Средно
1315 7411-2003/Електротехник, промишлено предприятие Ямбол Средно, (Електротехник)
1313 5414-3013/Оператор, сигурност Ямбол Средно
1312 5414-1007/Охранител Ямбол Средно
1310 9622-0001/Общ работник Ямбол Основно
1308 9112-0004/Чистач/ Хигиенист Ямбол Средно
1307 7231-2001/Автомонтьор Ямбол Средно,(Автомонтьор)
1298 5223-2001/Продавач-консултант Ямбол Средно
1252 7412-2009/Електромонтьор Ямбол Професионален колеж / Електротехника и енергетика (специалност Електротехника,Електроника),Професионална квалификация (Удостоверение за придобита 5-та квалификационна група по електробезопасност,съгласно”Правилника за безопасност и здраве при работа с електрообзавеждане с напрежение до 1000 V”.) работи с програмни продукти специфични за длъжността. За хора с трайно намалена работоспособност
1206 8182-2004/Огняр Ямбол Средно, (Свидетелство за квалификация за огняр- II степен) За хора с трайно намалена работоспособност
965 7534-1005/Тапицер Ямбол Средно За хора с трайно намалена работоспособност
413 4110-2005/Технически сътрудник Ямбол Висше Английски, Гръцки Електронни таблици За хора с трайно намалена работоспособност
412 9622-0001/Общ работник Ямбол Средно За хора с трайно намалена работоспособност
408 2514-6001/Програмист, софтуерни приложения Ямбол Висше (Висше бакалавър) Английски За хора с трайно намалена работоспособност
407 2513-6008/Разработчик, интерактивно съдържание Ямбол Висше (Висше бакалавър) Решаване на проблеми За хора с трайно намалена работоспособност
406 2522-6005/Администратор, компютърни системи Ямбол Висше (Висше бакалавър) Английски Решаване на проблеми За хора с трайно намалена работоспособност
405 2522-6001/Системен администратор Ямбол Висше (Висше бакалавър) Английски База данни За хора с трайно намалена работоспособност
404 1212-6002/Директор/Мениджър човешки ресурси Ямбол Висше (Висше бакалавър) Английски Решаване на проблеми За хора с трайно намалена работоспособност
403 2153-6015/Специалист, телекомуникации и мрежи за данни Ямбол Висше / Информатика и компютърни науки (Висше бакалавър) Английски Решаване на проблеми За хора с трайно намалена работоспособност
402 8344-2003/Водач, електрокар Ямбол  (Квалификация за водач електрокар),Средно За хора с трайно намалена работоспособност
389 3257-3002/Инспектор, здраве и безопасност при работа Ямбол Средно,Висше (Висше магистър – Инженер) Английски Microsoft Office, Интернет и софтуер прилаган в проектанските и строителните дейности За хора с трайно намалена работоспособност
388 9313-0001/Общ работник, строителство на сгради Ямбол Средно За хора с трайно намалена работоспособност
387 9312-0003/Работник, строителството Ямбол Средно За хора с трайно намалена работоспособност
373 9329-0018/Общ работник, промишлеността Ямбол Средно Гръцки За хора с трайно намалена работоспособност
371 3119-3044/Технолог Ямбол Висше / Хранителни технологии Английски, Гръцки За хора с трайно намалена работоспособност
327 4321-2011/Отчетник, насочване на товари Ямбол Средно Работа със счетоводни програми,Windows, Word, Excel За хора с трайно намалена работоспособност
325 2411-6004/Счетоводител Ямбол Средно, Счетоводство и данъчно облагане (Счетоводител) Английски Работа със счетоводни програми,Windows, Word, Excel За хора с трайно намалена работоспособност
324 7233-2011/Монтажник, инсталиране на промишлено оборудване Ямбол Средно Английски За хора с трайно намалена работоспособност
318 9329-0017/Обслужващ работник, промишлено производство Ямбол Средно За хора с трайно намалена работоспособност
317 8212-2012/Монтажник, навиване на кабели и проводници Ямбол Средно Английски За хора с трайно намалена работоспособност
316 8212-2005/Монтажник, кабели Ямбол Средно За хора с трайно намалена работоспособност
315 8189-2010/Машинен оператор, подготовка на заваръчни детайли Ямбол Професионален колеж Английски За хора с трайно намалена работоспособност
314 8219-2002/Монтажник, изделия от пластмаса Ямбол Средно Английски За хора с трайно намалена работоспособност
313 8212-2003/Монтажник, електрически елементи Ямбол Средно Английски За хора с трайно намалена работоспособност
312 8189-2011/Машинен оператор, поставяне на капсул Ямбол Средно Английски работа с компютър За хора с трайно намалена работоспособност
311 8121-2013/Машинен оператор, горещо пресоване на метал Ямбол Средно Английски работа с компютър За хора с трайно намалена работоспособност
310 8189-2022/Машинен оператор Ямбол Средно Английски работа с компютър За хора с трайно намалена работоспособност
236 5223-2001/Продавач-консултант Ямбол Средно  Word, Excel За хора с трайно намалена работоспособност
153 5223-2001/Продавач-консултант Сливен Средно За хора с трайно намалена работоспособност
145 3323-3005/Специалист, доставки Ямбол Висше / Икономика (специалност”МИО”,СК,Логистика) Немски, Английски, Италиански MS Office За хора с трайно намалена работоспособност
88 4321-2015/Снабдител, доставчик Ямбол Висше (Търговия) Италиански, Английски, Испански Работа с компютър За хора с трайно намалена работоспособност
60 8212-2005/Монтажник, кабели Карнобат Основно
56 8322-2006/Шофьор, лекотоварен автомобил Стралджа Основно
54 4110-2005/Технически сътрудник Стралджа Средно word ,excel, ел.поща
About the Author :