Свободни работни места в област Ямбол
СПИСЪК НА СВОБОДНИТЕ РАБОТНИ МЕСТА ОБЯВЕНИ В ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА ЯМБОЛ КЪМ 02.12.2022 г.
No. Длъжност Град Образование Езикови знания Компютърни умения За хора с трайно намалена работоспособност
1303 2330-5005/Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Ямбол Висше / Филология (английска филология, учител по английски език)
1301 3313-3001/Счетоводител, оперативен Ямбол Висше(Счетоводство и контрол) ПП Ажур, Word,Excel
1298 5223-2001/Продавач-консултант Ямбол Средно
1297 4321-2006/Кантарджия Ямбол Средно
1296 9412-0003/Работник, кухня Ямбол Основно
1294 5120-2001/Готвач Ямбол Основно (Готвач)
1288 9329-0020/Работник, консервна фабрика Ямбол Средно
1287 9412-0003/Работник, кухня Ямбол Средно
1286 5230-1001/Касиер Ямбол Средно
1284 5245-0001/Обслужващ, бензиностанция/газостанция Ямбол Средно
1283 2611-7021/Юрисконсулт Ямбол Висше / Право
1271 5141-2001/Фризьор Ямбол Професионална квалификация(Фризьор),Средно
1266 9510-0003/Пазач, невъоръжена охрана Ямбол Средно
1260 7223-2019/Машинен оператор, металообработващи машини Ямбол Основно
1252 7412-2009/Електромонтьор Ямбол Професионален колеж(специалност Електротехника, Електроника), Професионална квалификация (Удостоверение за придобита 5-та квалификационна група по електробезопасност, съгласно”Правилника за безопасност и здраве при работа с електрообзавеждане с напрежение до 1000 V”.) работи с програмни продукти специфични за длъжността. За хора с трайно намалена работоспособност
1249 9329-0018/Общ работник, промишлеността Хаджидимитрово Без образование
1237 7533-1014/Шивач Ямбол Средно
1236 8160-2040/Машинен оператор, производство на растителни масла Ямбол Средно
1221 5223-2001/Продавач-консултант Ямбол Средно
1217 7411-2003/Електротехник, промишлено предприятие Ямбол (Електротехник),Средно
1216 9411-0001/Готвач, заведение за бързо хранене Ямбол Средно
1215 5131-2003/Салонен управител Ямбол Средно
1214 9411-0001/Готвач, заведение за бързо хранене Ямбол Средно
1213 5131-2003/Салонен управител Ямбол Средно
1206 8182-2004/Огняр Ямбол Средно(Свидетелство за квалификация за огняр- II степен) За хора с трайно намалена работоспособност
1190 8332-2005/Шофьор, тежкотоварен автомобил – 12 и повече тона Ямбол Средно
1178 2221-6001/Медицинска сестра Ямбол Професионален колеж / Здравни грижи (Медицинска сестра)
1148 2422-6056/Експерт Ямбол Висше Английски, Френски, Немски MS Office, PowerPoint, Word, Excel
979 4321-2014/Склададжия Тенево Средно
976 7223-2019/Машинен оператор, металообработващи машини Тенево Средно
968 7223-2019/Машинен оператор, металообработващи машини Ямбол Средно
967 7212-1001/Заварчик Ямбол Средно (Заварчик)
965 7534-1005/Тапицер Ямбол Средно За хора с трайно намалена работоспособност
662 8331-2002/Шофьор, автобус Ямбол Средно За хора с трайно намалена работоспособност
413 4110-2005/Технически сътрудник Ямбол Висше Английски, Гръцки Електронни таблици За хора с трайно намалена работоспособност
412 9622-0001/Общ работник Ямбол Средно За хора с трайно намалена работоспособност
408 2514-6001/Програмист, софтуерни приложения Ямбол Висше (Висше бакалавър) Английски За хора с трайно намалена работоспособност
407 2513-6008/Разработчик, интерактивно съдържание Ямбол Висше (Висше бакалавър) Решаване на проблеми За хора с трайно намалена работоспособност
406 2522-6005/Администратор, компютърни системи Ямбол Висше (Висше бакалавър) Английски Решаване на проблеми За хора с трайно намалена работоспособност
405 2522-6001/Системен администратор Ямбол Висше (Висше бакалавър) Английски База данни За хора с трайно намалена работоспособност
404 1212-6002/Директор/Мениджър човешки ресурси Ямбол Висше (Висше бакалавър) Английски Решаване на проблеми За хора с трайно намалена работоспособност
403 2153-6015/Специалист, телекомуникации и мрежи за данни Ямбол Висше / Информатика и компютърни науки (Висше бакалавър) Английски Решаване на проблеми За хора с трайно намалена работоспособност
402 8344-2003/Водач, електрокар Ямбол Професионална квалификация (Квалификация за водач електрокар),Средно За хора с трайно намалена работоспособност
389 3257-3002/Инспектор, здраве и безопасност при работа Ямбол Средно,Висше (Висше магистър – Инженер) Английски Microsoft Office, Интернет и софтуер прилаган в проектанските и строителните дейности За хора с трайно намалена работоспособност
388 9313-0001/Общ работник, строителство на сгради Ямбол Средно За хора с трайно намалена работоспособност
387 9312-0003/Работник, строителството Ямбол Средно За хора с трайно намалена работоспособност
373 9329-0018/Общ работник, промишлеността Ямбол Средно Гръцки За хора с трайно намалена работоспособност
371 3119-3044/Технолог Ямбол Висше / Хранителни технологии Английски, Гръцки За хора с трайно намалена работоспособност
327 4321-2011/Отчетник, насочване на товари Ямбол Средно Работа със счетоводни програми,Windows, Word, Excel За хора с трайно намалена работоспособност
325 2411-6004/Счетоводител Ямбол Средно,Професионална квалификация / Счетоводство и данъчно облагане (Счетоводител) Английски Работа със счетоводни програми,Windows, Word, Excel За хора с трайно намалена работоспособност
324 7233-2011/Монтажник, инсталиране на промишлено оборудване Ямбол Средно Английски За хора с трайно намалена работоспособност
318 9329-0017/Обслужващ работник, промишлено производство Ямбол Средно За хора с трайно намалена работоспособност
317 8212-2012/Монтажник, навиване на кабели и проводници Ямбол Средно Английски За хора с трайно намалена работоспособност
316 8212-2005/Монтажник, кабели Ямбол Средно За хора с трайно намалена работоспособност
315 8189-2010/Машинен оператор, подготовка на заваръчни детайли Ямбол Професионален колеж Английски За хора с трайно намалена работоспособност
314 8219-2002/Монтажник, изделия от пластмаса Ямбол Средно Английски За хора с трайно намалена работоспособност
313 8212-2003/Монтажник, електрически елементи Ямбол Средно Английски За хора с трайно намалена работоспособност
312 8189-2011/Машинен оператор, поставяне на капсул Ямбол Средно Английски работа с компютър За хора с трайно намалена работоспособност
311 8121-2013/Машинен оператор, горещо пресоване на метал Ямбол Средно Английски работа с компютър За хора с трайно намалена работоспособност
310 8189-2022/Машинен оператор Ямбол Средно Английски работа с компютър За хора с трайно намалена работоспособност
236 5223-2001/Продавач-консултант Ямбол Средно  Word, Excel За хора с трайно намалена работоспособност
153 5223-2001/Продавач-консултант Сливен Средно За хора с трайно намалена работоспособност
145 3323-3005/Специалист, доставки Ямбол Висше / Икономика (специалност”МИО”, СК, Логистика) Немски, Английски, Италиански MS Office За хора с трайно намалена работоспособност
88 4321-2015/Снабдител, доставчик Ямбол Висше (Търговия) Италиански, Английски, Испански Работа с компютър За хора с трайно намалена работоспособност
About the Author :