Свободни работни места в област Ямбол
СПИСЪК НА СВОБОДНИТЕ РАБОТНИ МЕСТА ОБЯВЕНИ В ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА ЯМБОЛ КЪМ 21.10.2022г.
No. Длъжност Град Образование Езикови знания Компютърни умения За хора с трайно намалена работоспособност
1237 7533-1014/Шивач Ямбол Средно
1236 8160-2040/Машинен оператор, производство на растителни масла Ямбол Средно
1235 2342-5002/Учител, детска градина Кукорево Висше / Педагогика (ПУП) работа с компютър
1233 5245-0001/Обслужващ, бензиностанция/газостанция Ямбол Средно
1231 5223-2001/Продавач-консултант Ямбол Средно
1230 5414-1007/Охранител Ямбол Средно
1229 5414-3013/Оператор, сигурност Ямбол Средно Работа с компютър
1226 8189-2022/Машинен оператор Ямбол Средно
1225 9312-0007/Работник, поддръжка на язовири Ямбол Средно,Основно
1224 5223-2001/Продавач-консултант Ямбол Средно
1223 5120-2003/Помощник-готвач Ямбол Средно
1222 7536-1019/Работник, свързване на горната (лицева) част на обувки Ямбол Основно
1221 5223-2001/Продавач-консултант Ямбол Средно
1220 8182-2005/Оператор, парни и водогрейни съоръжения Кабиле Средно,Професионална квалификация (ОГНЯР)
1218 7212-1001/Заварчик Ямбол Средно
1217 7411-2003/Електротехник, промишлено предприятие Ямбол Професионална квалификация (Електротехник),Средно
1216 9411-0001/Готвач, заведение за бързо хранене Ямбол Средно
1215 5131-2003/Салонен управител Ямбол Средно
1214 9411-0001/Готвач, заведение за бързо хранене Ямбол Средно
1213 5131-2003/Салонен управител Ямбол Средно
1211 7534-1005/Тапицер Ямбол (Тапицер),Средно
1209 9333-0002/Носач-товарач, стоки Кабиле Средно
1208 5131-2004/Сервитьор Ямбол Средно
1207 9122-0001/Мияч, превозни средства (ръчно) Ямбол Средно
1206 8182-2004/Огняр Ямбол Средно,Професионална квалификация (Свидетелство за квалификация за огняр- II степен) За хора с трайно намалена работоспособност
1205 3434-2001/Главен готвач Безмер Професионална квалификация (Майстор-готвач или Главен готвач),Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (Готвач)
1204 3155-3003/Авиотехник Безмер Средно техническо образование специалност- Електроника/Автоматика) работа с компютър
1203 9334-0001/Работник, зареждане на рафтове Кабиле Средно
1198 7231-2001/Автомонтьор Ямбол Средно,Професионална квалификация (Автомонтьор)
1197 9122-0001/Мияч, превозни средства (ръчно) Ямбол Основно
1194 9329-0017/Обслужващ работник, промишлено производство Ямбол Средно
1190 8332-2005/Шофьор, тежкотоварен автомобил – 12 и повече тона Ямбол Средно
1188 8160-2030/Машинен оператор, производство на тестени изделия Ямбол Основно
1187 9329-0013/Манипулант, промишлеността Ямбол Основно
1186 6114-1002/Работник в стопанство, смесени култури Ямбол Средно
1185 7533-1014/Шивач Ямбол Средно (Шивач)
1180 9311-0009/Работник, вадене на вар/пясък и други материали Каменец Средно
1178 2221-6001/Медицинска сестра Ямбол Професионален колеж,Професионална квалификация / Здравни грижи (Медицинска сестра)
1167 9510-0003/Пазач, невъоръжена охрана Ямбол Основно
1157 8322-2006/Шофьор, лекотоварен автомобил Ямбол Средно
1156 5120-2001/Готвач Ямбол (ГОТВАЧ),Основно
1154 9312-0003/Работник, строителството Ямбол Основно
1116 2221-6001/Медицинска сестра Болярско Висше / Здравни грижи (Медицинска сестра, Фелдшер)
1109 9312-0008/Работник, поддръжка Ямбол Професионална квалификация (Електротехник),Средно
1084 7532-2002/Крояч, текстил Ямбол Основно (Крояч, текстил)
1083 7533-1014/Шивач Ямбол Основно (Шивач)
1072 8189-2022/Машинен оператор Ямбол Средно
1023 5211-1001/Продавач, павилион Ямбол Средно
1016 9412-0003/Работник, кухня Ямбол Основно
985 7115-2002/Дърводелец Безмер Средно
984 7223-2020/Машинен оператор, металорежещи машини Ямбол Средно
983 7212-1001/Заварчик Ямбол Основно (Заварчик)
979 4321-2014/Склададжия Тенево Средно
977 7212-1001/Заварчик Тенево Средно
976 7223-2019/Машинен оператор, металообработващи машини Тенево Средно
968 7223-2019/Машинен оператор, металообработващи машини Ямбол Средно
967 7212-1001/Заварчик Ямбол Средно,Професионална квалификация (Заварчик)
966 9622-0001/Общ работник Ямбол Средно
965 7534-1005/Тапицер Ямбол Средно За хора с трайно намалена работоспособност
963 8332-2009/Шофьор, тежкотоварен автомобил Ямбол Основно
958 8322-2006/Шофьор, лекотоварен автомобил Ямбол Средно
413 4110-2005/Технически сътрудник Ямбол Висше Английски, Гръцки Електронни таблици За хора с трайно намалена работоспособност
412 9622-0001/Общ работник Ямбол Средно За хора с трайно намалена работоспособност
408 2514-6001/Програмист, софтуерни приложения Ямбол Висше (Висше бакалавър) Английски За хора с трайно намалена работоспособност
407 2513-6008/Разработчик, интерактивно съдържание Ямбол Висше (Висше бакалавър) Решаване на проблеми За хора с трайно намалена работоспособност
406 2522-6005/Администратор, компютърни системи Ямбол Висше (Висше бакалавър) Английски Решаване на проблеми За хора с трайно намалена работоспособност
405 2522-6001/Системен администратор Ямбол Висше (Висше бакалавър) Английски База данни За хора с трайно намалена работоспособност
404 1212-6002/Директор/Мениджър човешки ресурси Ямбол Висше (Висше бакалавър) Английски Решаване на проблеми За хора с трайно намалена работоспособност
403 2153-6015/Специалист, телекомуникации и мрежи за данни Ямбол Висше / Информатика и компютърни науки (Висше бакалавър) Английски Решаване на проблеми За хора с трайно намалена работоспособност
402 8344-2003/Водач, електрокар Ямбол Професионална квалификация (Квалификация за водач електрокар),Средно За хора с трайно намалена работоспособност
389 3257-3002/Инспектор, здраве и безопасност при работа Ямбол Средно,Висше (Висше магистър – Инженер) Английски Microsoft Office, Интернет и софтуер прилаган в проектанските и строителните дейности За хора с трайно намалена работоспособност
388 9313-0001/Общ работник, строителство на сгради Ямбол Средно За хора с трайно намалена работоспособност
387 9312-0003/Работник, строителството Ямбол Средно За хора с трайно намалена работоспособност
373 9329-0018/Общ работник, промишлеността Ямбол Средно Гръцки За хора с трайно намалена работоспособност
371 3119-3044/Технолог Ямбол Висше / Хранителни технологии Английски, Гръцки За хора с трайно намалена работоспособност
327 4321-2011/Отчетник, насочване на товари Ямбол Средно Работа със счетоводни програми,Windows, Word, Excel За хора с трайно намалена работоспособност
325 2411-6004/Счетоводител Ямбол Средно,Професионална квалификация / Счетоводство и данъчно облагане (Счетоводител) Английски Работа със счетоводни програми,Windows, Word, Excel За хора с трайно намалена работоспособност
324 7233-2011/Монтажник, инсталиране на промишлено оборудване Ямбол Средно Английски За хора с трайно намалена работоспособност
318 9329-0017/Обслужващ работник, промишлено производство Ямбол Средно За хора с трайно намалена работоспособност
317 8212-2012/Монтажник, навиване на кабели и проводници Ямбол Средно Английски За хора с трайно намалена работоспособност
316 8212-2005/Монтажник, кабели Ямбол Средно За хора с трайно намалена работоспособност
315 8189-2010/Машинен оператор, подготовка на заваръчни детайли Ямбол Професионален колеж Английски За хора с трайно намалена работоспособност
314 8219-2002/Монтажник, изделия от пластмаса Ямбол Средно Английски За хора с трайно намалена работоспособност
313 8212-2003/Монтажник, електрически елементи Ямбол Средно Английски За хора с трайно намалена работоспособност
312 8189-2011/Машинен оператор, поставяне на капсул Ямбол Средно Английски работа с компютър За хора с трайно намалена работоспособност
311 8121-2013/Машинен оператор, горещо пресоване на метал Ямбол Средно Английски работа с компютър За хора с трайно намалена работоспособност
310 8189-2022/Машинен оператор Ямбол Средно Английски работа с компютър За хора с трайно намалена работоспособност
236 5223-2001/Продавач-консултант Ямбол Средно  Word, Excel За хора с трайно намалена работоспособност
153 5223-2001/Продавач-консултант Сливен Средно За хора с трайно намалена работоспособност
145 3323-3005/Специалист, доставки Ямбол Висше / Икономика (специалност”МИО”,СК, Логистика) Немски, Английски, Италиански MS Office За хора с трайно намалена работоспособност
88 4321-2015/Снабдител, доставчик Ямбол Висше (Търговия) Италиански, Английски, Испански Работа с компютър За хора с трайно намалена работоспособноA1:G93ст
About the Author :