Свободни работни места в област Ямбол

 

СПИСЪК НА СВОБОДНИТЕ РАБОТНИ МЕСТА ОБЯВЕНИ В ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА ЯМБОЛ КЪМ 23.09.2022 г.
No. Длъжност Град Образование Езикови знания Компютърни умения За хора с трайно намалена работоспособност
1154 9312-0003/Работник, строителството Ямбол Основно
1153 7131-1001/Бояджия, сгради Ямбол Основно
1149 9112-0004/Чистач/ Хигиенист Ямбол Средно
1148 2422-6056/Експерт Ямбол Висше Английски MS Office,PowerPoint,Word,Excel
1147 4412-3005/Пощенски раздавач (пощальон) Ямбол Средно office пакет
1146 9612-0001/Събирач, отпадъци разделно Ямбол Без образование,Начално
1142 4321-2014/Склададжия Ямбол Средно
1141 7322-2034/Работник, печатарска машина Ямбол Средно
1135 8189-2022/Машинен оператор Ямбол Основно
1134 5120-2001/Готвач Ямбол  (Готвач),Средно
1133 7412-2009/Електромонтьор Ямбол (Електромонтьор),Средно
1132 7119-2009/Монтажник, стоманобетонни конструкции и изделия Ямбол Основно
1125 2221-6001/Медицинска сестра Ямбол Полувисше,Висше / Здравни грижи
1119 9313-0001/Общ работник, строителство на сгради Ямбол Основно
1118 2422-6056/Експерт Ямбол Висше /Технически специалности,Военно дело, Икономика Microsift офис пакет
1117 9622-0001/Общ работник Ямбол Средно
1116 2221-6001/Медицинска сестра Болярско Висше / Здравни грижи (Медицинска сестра, Фелдшер)
1114 8171-2018/Машинен оператор, производство на хартия Ямбол Средно
1113 4132-1001/Оператор, въвеждане на данни Ямбол Средно Word, Excel
1112 6121-1012/Работник, производител на млечни продукти Генерал Инзово Средно
1111 7549-2005/Лаборант Генерал Инзово Средно / Хранителни технологии
1109 9312-0008/Работник, поддръжка Ямбол  (Електротехник),Средно
1102 2635-6003/Социален работник Ямбол Висше / Социални дейности (Педагогика)
1101 2359-6008/Възпитател Ямбол Висше / Социални дейности ( Педагогика.)
1096 5230-1001/Касиер Ямбол Средно
1084 7532-2002/Крояч, текстил Ямбол Основно(Крояч, текстил)
1083 7533-1014/Шивач Ямбол Основно (Шивач)
1077 5223-2001/Продавач-консултант Ямбол Средно
1072 8189-2022/Машинен оператор Ямбол Средно
1065 8212-2022/Оператор, производствена линия Ямбол Основно
1046 9329-0025/Сезонен работник, промишлено производство Ямбол Основно
1041 8322-2006/Шофьор, лекотоварен автомобил Ямбол Средно
1032 5321-1002/Санитар Ямбол Основно
1024 8332-2004/Шофьор, специален тежкотоварен автомобил Ямбол Основно
1023 5211-1001/Продавач, павилион Ямбол Средно
1018 9329-0008/Работник, сглобяване на детайли Ямбол Средно
1016 9412-0003/Работник, кухня Ямбол Основно
1015 5230-1001/Касиер Ямбол Средно
1006 5131-2004/Сервитьор Ямбол Средно
1005 5120-2001/Готвач Ямбол Средно(Готвач)
1004 7512-2005/Майстор, производство на тестени изделия Ямбол Средно
998 8332-2006/Шофьор, товарен автомобил (международни превози) Ямбол Средно
986 5230-0003/Продавач, билети Ямбол Средно
985 7115-2002/Дърводелец Безмер Средно
984 7223-2020/Машинен оператор, металорежещи машини Ямбол Средно
983 7212-1001/Заварчик Ямбол Основно (Заварчик)
982 8332-2005/Шофьор, тежкотоварен автомобил – 12 и повече тона Ямбол Основно
980 7322-2006/Монтажник Ямбол Средно
979 4321-2014/Склададжия Тенево Средно
978 8344-2004/Водач, мотокар Тенево Средно (Документ за Водач,мотокар)
977 7212-1001/Заварчик Тенево Средно
976 7223-2019/Машинен оператор, металообработващи машини Тенево Средно
971 9622-0001/Общ работник Ямбол
969 7223-1015/Стругар Ямбол Средно (Стругар)
968 7223-2019/Машинен оператор, металообработващи машини Ямбол Средно
967 7212-1001/Заварчик Ямбол Средно (Заварчик)
966 9622-0001/Общ работник Ямбол Средно
965 7534-1005/Тапицер Ямбол Средно За хора с трайно намалена работоспособност
963 8332-2009/Шофьор, тежкотоварен автомобил Ямбол Основно
960 5223-2001/Продавач-консултант Ямбол Средно
958 8322-2006/Шофьор, лекотоварен автомобил Ямбол Средно
956 8342-2007/Машинист, пътно-строителни машини Ямбол Средно(Водач фадрома)
955 7412-2009/Електромонтьор Ямбол Средно(Електромонтьор)
953 9622-0001/Общ работник Ямбол Основно
948 7512-2010/Пекар Кабиле Средно
947 7512-2009/Месач Кабиле Средно
946 7512-1021/Работник, сладкарско производство Кабиле Средно
944 8183-2001/Машинен оператор, бутилиране Ямбол Средно
937 5245-0001/Обслужващ, бензиностанция/газостанция Ямбол Средно
892 8341-2001/Водач, селскостопански машини Гълъбинци Средно
891 8341-2003/Тракторист Гълъбинци Средно (тракторист)
886 9122-0001/Мияч, превозни средства (ръчно) Ямбол Основно
885 5245-0001/Обслужващ, бензиностанция/газостанция Ямбол Средно
861 5223-2001/Продавач-консултант Ямбол Средно
835 7318-1019/Апретурист, влакна/текстил Ямбол Средно
831 5223-2001/Продавач-консултант Ямбол Средно
829 5223-2001/Продавач-консултант Ямбол Средно
828 5414-1007/Охранител Ковачево Средно
662 8331-2002/Шофьор, автобус Ямбол Средно
413 4110-2005/Технически сътрудник Ямбол Висше Английски, Гръцки Електронни таблици За хора с трайно намалена работоспособност
412 9622-0001/Общ работник Ямбол Средно За хора с трайно намалена работоспособност
408 2514-6001/Програмист, софтуерни приложения Ямбол Висше (Висше бакалавър) Английски За хора с трайно намалена работоспособност
407 2513-6008/Разработчик, интерактивно съдържание Ямбол Висше (Висше бакалавър) Решаване на проблеми За хора с трайно намалена работоспособност
406 2522-6005/Администратор, компютърни системи Ямбол Висше (Висше бакалавър) Английски Решаване на проблеми За хора с трайно намалена работоспособност
405 2522-6001/Системен администратор Ямбол Висше (Висше бакалавър) Английски База данни За хора с трайно намалена работоспособност
404 1212-6002/Директор/Мениджър човешки ресурси Ямбол Висше (Висше бакалавър) Английски Решаване на проблеми За хора с трайно намалена работоспособност
403 2153-6015/Специалист, телекомуникации и мрежи за данни Ямбол Висше / Информатика и компютърни науки (Висше бакалавър) Английски Решаване на проблеми За хора с трайно намалена работоспособност
402 8344-2003/Водач, електрокар Ямбол Професионална квалификация (Квалификация за водач електрокар),Средно За хора с трайно намалена работоспособност
389 3257-3002/Инспектор, здраве и безопасност при работа Ямбол Средно,Висше (Висше магистър – Инженер) Английски Microsoft Office, Интернет и софтуер прилаган в проектанските и строителните дейности За хора с трайно намалена работоспособност
388 9313-0001/Общ работник, строителство на сгради Ямбол Средно За хора с трайно намалена работоспособност
387 9312-0003/Работник, строителството Ямбол Средно За хора с трайно намалена работоспособност
373 9329-0018/Общ работник, промишлеността Ямбол Средно Гръцки За хора с трайно намалена работоспособност
371 3119-3044/Технолог Ямбол Висше / Хранителни технологии Английски, Гръцки За хора с трайно намалена работоспособност
327 4321-2011/Отчетник, насочване на товари Ямбол Средно Работа със счетоводни програми,Windows, Word, Excel За хора с трайно намалена работоспособност
325 2411-6004/Счетоводител Ямбол Средно,Професионална квалификация / Счетоводство и данъчно облагане (Счетоводител) Английски Работа със счетоводни програми,Windows, Word, Excel За хора с трайно намалена работоспособност
324 7233-2011/Монтажник, инсталиране на промишлено оборудване Ямбол Средно Английски За хора с трайно намалена работоспособност
318 9329-0017/Обслужващ работник, промишлено производство Ямбол Средно За хора с трайно намалена работоспособност
317 8212-2012/Монтажник, навиване на кабели и проводници Ямбол Средно Английски За хора с трайно намалена работоспособност
316 8212-2005/Монтажник, кабели Ямбол Средно За хора с трайно намалена работоспособност
315 8189-2010/Машинен оператор, подготовка на заваръчни детайли Ямбол Професионален колеж Английски За хора с трайно намалена работоспособност
314 8219-2002/Монтажник, изделия от пластмаса Ямбол Средно Английски За хора с трайно намалена работоспособност
313 8212-2003/Монтажник, електрически елементи Ямбол Средно Английски За хора с трайно намалена работоспособност
312 8189-2011/Машинен оператор, поставяне на капсул Ямбол Средно Английски работа с компютър За хора с трайно намалена работоспособност
311 8121-2013/Машинен оператор, горещо пресоване на метал Ямбол Средно Английски работа с компютър За хора с трайно намалена работоспособност
310 8189-2022/Машинен оператор Ямбол Средно Английски работа с компютър За хора с трайно намалена работоспособност
236 5223-2001/Продавач-консултант Ямбол Средно  Word, Excel За хора с трайно намалена работоспособност
153 5223-2001/Продавач-консултант Сливен Средно За хора с трайно намалена работоспособност
145 3323-3005/Специалист, доставки Ямбол Висше / Икономика (специалност”МИО”,СК,Логистика) Немски, Английски, Италиански MS Office За хора с трайно намалена работоспособност
88 4321-2015/Снабдител, доставчик Ямбол Висше (Търговия) Италиански, Английски, Испански Работа с компютър За хора с трайно намалена работоспособност
About the Author :