Свободни работни места в област Ямбол

 

СПИСЪК НА СВОБОДНИТЕ РАБОТНИ МЕСТА ОБЯВЕНИ В ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА ЯМБОЛ КЪМ 09.09.2022 г.
No. Длъжност Град Образование Езикови знания Компютърни умения За хора с трайно намалена работоспособност
1117 9622-0001/Общ работник Ямбол Средно
1116 2221-6001/Медицинска сестра Болярско Висше (Медицинска сестра)
1114 8171-2018/Машинен оператор, производство на хартия Ямбол Средно
1113 4132-1001/Оператор, въвеждане на данни Ямбол Средно Word, Excel
1112 6121-1012/Работник, производител на млечни продукти Генерал Инзово Средно
1111 7549-2005/Лаборант Генерал Инзово Средно,Професионална квалификация / Хранителни технологии
1109 9312-0008/Работник, поддръжка Ямбол (Електротехник),Средно
1106 9112-0004/Чистач/ Хигиенист Ямбол Основно
1102 2635-6003/Социален работник Ямбол Висше / Социални дейности (Педагогика)
1101 2359-6008/Възпитател Ямбол Висше / Социални дейности (и Педагогика.)
1096 5230-1001/Касиер Ямбол Средно
1085 8131-2011/Машинен оператор, размесване (химически и други сродни на тях процеси) Ямбол Средно
1084 7532-2002/Крояч, текстил Ямбол Основно(Крояч, текстил)
1083 7533-1014/Шивач Ямбол Основно (Шивач)
1082 5230-1001/Касиер Ямбол Средно
1081 5223-2001/Продавач-консултант Ямбол Средно
1077 5223-2001/Продавач-консултант Ямбол Средно
1073 8112-2004/Машинен оператор, обработка на камъни Ямбол Средно(Машинист на ПСМ)
1072 8189-2022/Машинен оператор Ямбол Средно
1065 8212-2022/Оператор, производствена линия Ямбол Основно
1057 5223-2001/Продавач-консултант Ямбол Средно
1047 9313-0001/Общ работник, строителство на сгради Ямбол Основно
1046 9329-0025/Сезонен работник, промишлено производство Ямбол Основно
1041 8322-2006/Шофьор, лекотоварен автомобил Ямбол Средно
1032 5321-1002/Санитар Ямбол Основно
1030 9333-0002/Носач-товарач, стоки Кабиле Средно
1024 8332-2004/Шофьор, специален тежкотоварен автомобил Ямбол Основно
1023 5211-1001/Продавач, павилион Ямбол Средно
1018 9329-0008/Работник, сглобяване на детайли Ямбол Средно
1016 9412-0003/Работник, кухня Ямбол Основно
1015 5230-1001/Касиер Ямбол Средно
1006 5131-2004/Сервитьор Ямбол Средно
1005 5120-2001/Готвач Ямбол Средно(Готвач)
1004 7512-2005/Майстор, производство на тестени изделия Ямбол Средно
1001 7511-2024/Мелач, суровини и полуфабрикати Ямбол Средно
1000 7511-1006/Работник, обезкостяване Ямбол Средно
998 8332-2006/Шофьор, товарен автомобил (международни превози) Ямбол Средно
997 8157-2002/Машинен оператор, пералня/перачница Ямбол Средно
986 5230-0003/Продавач, билети Ямбол Средно
985 7115-2002/Дърводелец Безмер Средно
984 7223-2020/Машинен оператор, металорежещи машини Ямбол Средно
983 7212-1001/Заварчик Ямбол Основно (Заварчик)
982 8332-2005/Шофьор, тежкотоварен автомобил – 12 и повече тона Ямбол Основно
980 7322-2006/Монтажник Ямбол Средно
979 4321-2014/Склададжия Тенево Средно
978 8344-2004/Водач, мотокар Тенево Средно (Водач,мотокар)
977 7212-1001/Заварчик Тенево Средно
976 7223-2019/Машинен оператор, металообработващи машини Тенево Средно
974 9112-0004/Чистач/ Хигиенист Ямбол Основно
971 9622-0001/Общ работник Ямбол
969 7223-1015/Стругар Ямбол Средно (Стругар)
968 7223-2019/Машинен оператор, металообработващи машини Ямбол Средно (Машинен оператор на машини с ЦПУ)
967 7212-1001/Заварчик Ямбол Средно (Заварчик)
966 9622-0001/Общ работник Ямбол Средно
965 7534-1005/Тапицер Ямбол Средно За хора с трайно намалена работоспособност
963 8332-2009/Шофьор, тежкотоварен автомобил Ямбол Основно
960 5223-2001/Продавач-консултант Ямбол Средно
958 8322-2006/Шофьор, лекотоварен автомобил Ямбол Средно
954 8160-2015/Машинен оператор, млечни продукти Ямбол Средно
944 8183-2001/Машинен оператор, бутилиране Ямбол Средно
937 5245-0001/Обслужващ, бензиностанция/газостанция Ямбол Средно
922 9329-0018/Общ работник, промишлеността Ямбол Средно
892 8341-2001/Водач, селскостопански машини Гълъбинци Средно (водач, селскостопански машини)
891 8341-2003/Тракторист Гълъбинци Средно  (тракторист)
861 5223-2001/Продавач-консултант Ямбол Средно
838 5120-2003/Помощник-готвач Ямбол Средно
837 9112-0004/Чистач/ Хигиенист Ямбол Средно
836 4120-2006/Технически секретар Скалица Средно Microsoft Word, Microsoft Exel
835 7318-1019/Апретурист, влакна/текстил Ямбол Средно
831 5223-2001/Продавач-консултант Ямбол Средно
829 5223-2001/Продавач-консултант Ямбол Средно
828 5414-1007/Охранител Ковачево Средно
827 9622-0001/Общ работник Ямбол Основно
785 7132-1002/Бояджия, превозни средства Ямбол Без образование
784 7231-2001/Автомонтьор Ямбол Основно (Автомонтьор)
783 9312-0003/Работник, строителството Ямбол Основно
773 5223-2001/Продавач-консултант Ямбол Средно
772 9412-0003/Работник, кухня Ямбол Средно
413 4110-2005/Технически сътрудник Ямбол Висше Английски, Гръцки Електронни таблици За хора с трайно намалена работоспособност
412 9622-0001/Общ работник Ямбол Средно За хора с трайно намалена работоспособност
408 2514-6001/Програмист, софтуерни приложения Ямбол Висше (Висше бакалавър) Английски За хора с трайно намалена работоспособност
407 2513-6008/Разработчик, интерактивно съдържание Ямбол Висше (Висше бакалавър) Решаване на проблеми За хора с трайно намалена работоспособност
406 2522-6005/Администратор, компютърни системи Ямбол Висше (Висше бакалавър) Английски Решаване на проблеми За хора с трайно намалена работоспособност
405 2522-6001/Системен администратор Ямбол Висше (Висше бакалавър) Английски База данни За хора с трайно намалена работоспособност
404 1212-6002/Директор/Мениджър човешки ресурси Ямбол Висше (Висше бакалавър) Английски Решаване на проблеми За хора с трайно намалена работоспособност
403 2153-6015/Специалист, телекомуникации и мрежи за данни Ямбол Висше / Информатика и компютърни науки (Висше бакалавър) Английски Решаване на проблеми За хора с трайно намалена работоспособност
402 8344-2003/Водач, електрокар Ямбол Професионална квалификация (Квалификация за водач електрокар),Средно За хора с трайно намалена работоспособност
389 3257-3002/Инспектор, здраве и безопасност при работа Ямбол Средно,Висше (Висше магистър – Инженер) Английски Microsoft Office, Интернет и софтуер прилаган в проектанските и строителните дейности За хора с трайно намалена работоспособност
388 9313-0001/Общ работник, строителство на сгради Ямбол Средно За хора с трайно намалена работоспособност
387 9312-0003/Работник, строителството Ямбол Средно За хора с трайно намалена работоспособност
373 9329-0018/Общ работник, промишлеността Ямбол Средно Гръцки За хора с трайно намалена работоспособност
371 3119-3044/Технолог Ямбол Висше / Хранителни технологии Английски, Гръцки За хора с трайно намалена работоспособност
327 4321-2011/Отчетник, насочване на товари Ямбол Средно Работа със счетоводни програми,Windows, Word, Excel За хора с трайно намалена работоспособност
325 2411-6004/Счетоводител Ямбол Средно,Професионална квалификация / Счетоводство и данъчно облагане (Счетоводител) Английски Работа със счетоводни програми,Windows, Word, Excel За хора с трайно намалена работоспособност
324 7233-2011/Монтажник, инсталиране на промишлено оборудване Ямбол Средно Английски За хора с трайно намалена работоспособност
318 9329-0017/Обслужващ работник, промишлено производство Ямбол Средно За хора с трайно намалена работоспособност
317 8212-2012/Монтажник, навиване на кабели и проводници Ямбол Средно Английски За хора с трайно намалена работоспособност
316 8212-2005/Монтажник, кабели Ямбол Средно За хора с трайно намалена работоспособност
315 8189-2010/Машинен оператор, подготовка на заваръчни детайли Ямбол Професионален колеж Английски За хора с трайно намалена работоспособност
314 8219-2002/Монтажник, изделия от пластмаса Ямбол Средно Английски За хора с трайно намалена работоспособност
313 8212-2003/Монтажник, електрически елементи Ямбол Средно Английски За хора с трайно намалена работоспособност
312 8189-2011/Машинен оператор, поставяне на капсул Ямбол Средно Английски работа с компютър За хора с трайно намалена работоспособност
311 8121-2013/Машинен оператор, горещо пресоване на метал Ямбол Средно Английски работа с компютър За хора с трайно намалена работоспособност
310 8189-2022/Машинен оператор Ямбол Средно Английски работа с компютър За хора с трайно намалена работоспособност
236 5223-2001/Продавач-консултант Ямбол Средно  Word, Excel За хора с трайно намалена работоспособност
153 5223-2001/Продавач-консултант Сливен Средно За хора с трайно намалена работоспособност
145 3323-3005/Специалист, доставки Ямбол Висше / Икономика (специалност”МИО”,СК,Логистика) Немски, Английски, Италиански MS Office За хора с трайно намалена работоспособност
88 4321-2015/Снабдител, доставчик Ямбол Висше (Търговия) Италиански, Английски, Испански Работа с компютър За хора с трайно намалена работоспособност
About the Author :

Leave a reply