Свободни работни места в област Ямбол

 

СПИСЪК НА СВОБОДНИТЕ РАБОТНИ МЕСТА ОБЯВЕНИ В ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА ЯМБОЛ КЪМ 29.04.2022г.
No. Длъжност Град Образование Езикови знания Компютърни умения За хора с трайно намалена работоспособност
558 5414-1007/Охранител Ковачево Средно
557 2330-5004/Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап Ботево Висше / Педагогика (Математика) Работа с компютър
555 7223-2020/Машинен оператор, металорежещи машини Ямбол Основно,Средно
554 5120-2003/Помощник-готвач Ямбол Средно
553 5120-2001/Готвач Ямбол Средно /(Готвач)
552 3115-3063/Инспектор, качество (механична техника) Тенево Средно (Средно техническо ),Висше (техническо) Word,Excel,Outlook/Power Point,Visio,База данни-предимство/
551 4321-2018/Стоковед Тенево Средно,Висше MS Office
550 9412-0001/Мияч, съдове (ръчно) Ямбол Средно
537 8157-2002/Машинен оператор, пералня/перачница Ямбол Средно
536 5131-2004/Сервитьор Ямбол Средно
535 9112-0004/Чистач/ Хигиенист Ямбол Основно
534 9412-0001/Мияч, съдове (ръчно) Ямбол Основно
533 9412-0003/Работник, кухня Ямбол Основно
524 8332-2005/Шофьор, тежкотоварен автомобил – 12 и повече тона Ямбол Средно
523 9412-0003/Работник, кухня Ямбол Основно
518 8182-2004/Огняр Ямбол Средно(огняр)
517 9329-0017/Обслужващ работник, промишлено производство Ямбол Средно
510 4311-2003/Касиер, счетоводство Ямбол Средно / Икономически науки,Висше / Икономика (Икономическа специалност)
509 9329-0017/Обслужващ работник, промишлено производство Ямбол Основно
504 2144-6014/Инженер, автоматизация на производството Ямбол Висше / Електротехника, електроника и
автоматика
Английски Microsoft office, Word, Excel, PowerPoint
503 2421-6017/Специалист, качество Ямбол Висше / Електротехника, електроника и
автоматика (може и икономическа специалност)
Английски Microsoft office, Word, Excel, PowerPoint
502 3343-3008/Специалист Ямбол Висше / Общо инженерство Английски Microsoft office, Word, Excel, PowerPoint
493 5132-2001/Барман Ямбол Средно
492 5120-2001/Готвач Ямбол Основно
491 9312-0006/Работник, поддръжка на пътища Ямбол Основно
490 2411-6002/Главен счетоводител Ямбол Висше / Икономика (счетоводство)
488 5120-2001/Готвач Несебър Средно (Готвач)
487 5162-1003/Камериер/камериерка, хотел Несебър Основно,Средно
486 5131-2004/Сервитьор Несебър Средно
485 4224-3002/Администратор, хотел Несебър Средно Руски, Английски WORD, EXCEL
484 9412-0001/Мияч, съдове (ръчно) Несебър Средно,Основно
483 9412-0003/Работник, кухня Несебър Средно
482 5132-2001/Барман Несебър Средно
481 5230-1001/Касиер Несебър Средно
480 5120-2003/Помощник-готвач Несебър Средно
466 8332-2010/Шофьор, товарен автомобил Ямбол Средно
459 7212-1001/Заварчик Ямбол (Заварчик),Средно
458 9622-0001/Общ работник Ямбол Средно
457 7223-2019/Машинен оператор, металообработващи машини Ямбол Средно
456 7212-1001/Заварчик Ямбол Средно (Заварчик)
452 8160-2030/Машинен оператор, производство на тестени изделия Ямбол Основно
451 9622-0001/Общ работник Ямбол Начално
448 5131-2004/Сервитьор Ямбол Средно
447 8151-2001/Машинен оператор, изпридане на конци и прежди Ямбол Средно
445 9412-0003/Работник, кухня Ямбол Средно
443 5230-1001/Касиер Ямбол Средно
442 7511-1006/Работник, обезкостяване Веселиново Основно
440 9112-0004/Чистач/ Хигиенист к.к.Слънчев бряг Основно,Средно
439 9622-0001/Общ работник к.к.Слънчев бряг Средно,Основно
438 8189-2022/Машинен оператор Ямбол Основно
437 8341-2001/Водач, селскостопански машини Ямбол Средно(Водач,на ССМ)
436 7533-1014/Шивач Ямбол Средно
435 7222-3011/Шлосер Ямбол Средно
434 7223-2020/Машинен оператор, металорежещи машини Ямбол Средно(Машинен оператор, металорежещи машини)
431 4132-1001/Оператор, въвеждане на данни Китен Средно
430 9412-0003/Работник, кухня Китен Средно
429 5223-2001/Продавач-консултант Китен Средно
428 5230-1001/Касиер Китен Средно
427 7212-1001/Заварчик Тенево Основно
426 4321-2014/Склададжия Тенево Средно MS Office
425 2522-6001/Системен администратор Тенево Висше / Комуникационна и компютърна техника (Висше образование в областта на информационните технологии.) Английски Сертификат от Microsoft,CISCO,LPI,IBM и опит с SAP са предимство.
423 9123-0001/Мияч, прозорци/витрини Ямбол Основно
420 8131-2022/Машинен оператор, производство на синтетични влакна Ямбол Средно
413 4110-2005/Технически сътрудник Ямбол Висше Английски, Гръцки Електронни таблици За хора с трайно намалена работоспособност
412 9622-0001/Общ работник Ямбол Средно За хора с трайно намалена работоспособност
408 2514-6001/Програмист, софтуерни приложения Ямбол Висше (Висше бакалавър) Английски За хора с трайно намалена работоспособност
407 2513-6008/Разработчик, интерактивно съдържание Ямбол Висше (Висше бакалавър) Решаване на проблеми За хора с трайно намалена работоспособност
406 2522-6005/Администратор, компютърни системи Ямбол Висше (Висше бакалавър) Английски Решаване на проблеми За хора с трайно намалена работоспособност
405 2522-6001/Системен администратор Ямбол Висше (Висше бакалавър) Английски База данни За хора с трайно намалена работоспособност
404 1212-6002/Директор/Мениджър човешки ресурси Ямбол Висше (Висше бакалавър) Английски Решаване на проблеми За хора с трайно намалена работоспособност
403 2153-6015/Специалист, телекомуникации и мрежи за данни Ямбол Висше / Информатика и компютърни науки Английски Решаване на проблеми За хора с трайно намалена работоспособност
402 8344-2003/Водач, електрокар Ямбол (Квалификация за водач електрокар),Средно За хора с трайно намалена работоспособност
401 8344-2004/Водач, мотокар Тенево  Средно(Водач, мотокар/електрокар)
399 7536-1008/Подготвител, горница на обувки Ямбол Основно
389 3257-3002/Инспектор, здраве и безопасност при работа Ямбол Средно,Висше (Висше магистър – Инженер) Английски Microsoft Office, Интернет и софтуер прилаган в проектанските и строителните дейности За хора с трайно намалена работоспособност
388 9313-0001/Общ работник, строителство на сгради Ямбол Средно За хора с трайно намалена работоспособност
387 9312-0003/Работник, строителството Ямбол Средно За хора с трайно намалена работоспособност
386 5120-2001/Готвач Младежко (Готвач),Средно
373 9329-0018/Общ работник, промишлеността Ямбол Средно Гръцки За хора с трайно намалена работоспособност
371 3119-3044/Технолог Ямбол Висше / Хранителни технологии Английски, Гръцки За хора с трайно намалена работоспособност
370 8189-2022/Машинен оператор Ямбол Основно
363 8189-2022/Машинен оператор Ямбол Средно
354 8331-2002/Шофьор, автобус Ямбол Средно
349 7223-1015/Стругар Ямбол Средно (Стругар)
348 7212-1001/Заварчик Ямбол (Заварчик),Средно
334 5120-2001/Готвач Ямбол Професионална квалификация / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг (Готвач),Средно
327 4321-2011/Отчетник, насочване на товари Ямбол Средно Работа със счетоводни програми,Windows, Word, Excel За хора с трайно намалена работоспособност
325 2411-6004/Счетоводител Ямбол Средно,Професионална квалификация / Счетоводство и данъчно облагане (Счетоводител) Английски Работа със счетоводни програми,Windows, Word, Excel За хора с трайно намалена работоспособност
324 7233-2011/Монтажник, инсталиране на промишлено оборудване Ямбол Средно Английски За хора с трайно намалена работоспособност
318 9329-0017/Обслужващ работник, промишлено производство Ямбол Средно За хора с трайно намалена работоспособност
317 8212-2012/Монтажник, навиване на кабели и проводници Ямбол Средно Английски За хора с трайно намалена работоспособност
316 8212-2005/Монтажник, кабели Ямбол Средно За хора с трайно намалена работоспособност
315 8189-2010/Машинен оператор, подготовка на заваръчни детайли Ямбол Професионален колеж Английски За хора с трайно намалена работоспособност
314 8219-2002/Монтажник, изделия от пластмаса Ямбол Средно Английски За хора с трайно намалена работоспособност
313 8212-2003/Монтажник, електрически елементи Ямбол Средно Английски За хора с трайно намалена работоспособност
312 8189-2011/Машинен оператор, поставяне на капсул Ямбол Средно Английски работа с компютър За хора с трайно намалена работоспособност
311 8121-2013/Машинен оператор, горещо пресоване на метал Ямбол Средно Английски работа с компютър За хора с трайно намалена работоспособност
310 8189-2022/Машинен оператор Ямбол Средно Английски работа с компютър За хора с трайно намалена работоспособност
303 2411-6004/Счетоводител Саранско Висше / Икономика (Счетоводител)
301 5120-2001/Готвач Ямбол Средно (Готвач)
300 5131-2004/Сервитьор Ямбол Средно
299 5223-2001/Продавач-консултант Ямбол Средно
296 7411-2003/Електротехник, промишлено предприятие Калчево Средно (Електротехник)
269 5141-2001/Фризьор Ямбол Средно
261 9622-0001/Общ работник Ямбол Средно
260 7223-2019/Машинен оператор, металообработващи машини Ямбол Средно (Машинен оператор на машини с ЦПУ)
258 9411-0001/Готвач, заведение за бързо хранене Ямбол Средно
257 5131-2003/Салонен управител Ямбол Средно
256 9411-0001/Готвач, заведение за бързо хранене Ямбол Средно
255 5131-2003/Салонен управител Ямбол Средно
253 7223-2019/Машинен оператор, металообработващи машини Тенево Средно
251 5245-0001/Обслужващ, бензиностанция/газостанция Ямбол Средно
236 5223-2001/Продавач-консултант Ямбол Средно  Word, Excel За хора с трайно намалена работоспособност
197 8189-2022/Машинен оператор Калчево Средно (Средно техническо образование/ТМТ,ТМСС,ПГХВП, ПГЛПЕХТ/)
156 8153-2007/Машинен оператор, шиене на облекла Ямбол Основно
153 5223-2001/Продавач-консултант Сливен Средно За хора с трайно намалена работоспособност
145 3323-3005/Специалист, доставки Ямбол Висше / Икономика (специалност”МИО”,СК,Логистика) Немски, Английски, Италиански MS Office За хора с трайно намалена работоспособност
88 4321-2015/Снабдител, доставчик Ямбол Висше (Търговия) Италиански, Английски, Испански Работа с компютър За хора с трайно намалена работоспособност
About the Author :

Leave a reply