Свободни работни места в област Ямбол

 

СПИСЪК НА ОБЯВЕНИ СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА ГР. ЯМБОЛ КЪМ 05.08.2022 г.
No. Длъжност Град Образование Езикови знания Компютърни умения За хора с трайно намалена работоспособност
944 8183-2001/Машинен оператор, бутилиране Ямбол Средно
943 2341-5006/Учител, чужд език в начален етап на основното образование (I-IV клас) Ямбол Висше /(Учител английски език) База данни
942 2330-5004/Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап Ямбол Висше /  (Учител  биология и химия) База данни
940 2330-5005/Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Ямбол Висше /  (Учител по математика) Работа с компютър
939 9622-0001/Общ работник Ямбол Средно
937 5245-0001/Обслужващ, бензиностанция/газостанция Ямбол Средно
935 2330-5005/Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Ямбол Висше /  (Учител по английски език.) Internet и електронна поща
934 5414-3013/Оператор, сигурност Ямбол Средно Работа с компютър
933 9412-0003/Работник, кухня Болярско Основно
932 5120-2001/Готвач Болярско Основно, (Готвач)
931 5329-1008/Трудотерапевт Болярско Висше (Социални дейности,Социална педагогика,Изобразително изкуство)
930 1420-5007/Ръководител отдел,  складово стопанство Ямбол Средно Работа с компютър
929 5230-1001/Касиер Ямбол Средно Работа с компютър
928 2330-5005/Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Ямбол Висше / (Физическо възпитание и спорт) Internet и електронна поща
927 8182-2004/Огняр Ямбол (Документ за огняр),Средно
926 7212-2021/Резач, метал Ямбол  (Документ за Газово рязане  на метал),Основно
924 2330-5005/Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Ямбол Висше /  (Български език и литература и руски език) internet и ел.поща
922 9329-0018/Общ работник, промишлеността Ямбол Средно
921 4323-2007/Диспечер, транспортни средства Ямбол Средно Английски работа с компютър
918 9612-0001/Събирач, отпадъци разделно Ямбол Основно,Начално,Без образование
917 5162-1001/Камериер/камериерка Приморско Основно
913 9112-0004/Чистач/ Хигиенист Ямбол Основно
912 2341-5002/Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас) Ямбол Висше / (Начален учител) База данни
911 2341-5002/Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас) Ямбол Висше / (Начален учител) База данни
910 2341-5015/Учител в група за целодневна организация на учебния ден I-IV клас Ямбол Висше /(Начален учител) База данни
909 5120-2001/Готвач Ямбол Средно, (Готвач)
908 9412-0003/Работник, кухня Ямбол Основно
907 4311-2004/Отчетник, счетоводство Ямбол Средно / Финанси, банково и застрахователно дело,Висше / Икономика
906 7111-2002/Строител, сгради от сглобяеми елементи Ямбол Начално
904 2330-5005/Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Ямбол Висше / (учител по философия, история и цивилизации, география и икономика) ИНТЕРНЕТ и електронна поща
903 2330-5005/Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап Ямбол Висше / (УЧИТЕЛ ПО ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА) INTERNET И ел.поща
902 9333-0002/Носач-товарач, стоки Кабиле Средно
901 8344-2004/Водач, мотокар Кабиле Средно, (Водач мотокар)
896 8142-1013/Машинен оператор, производство на пластмаса Ямбол Основно
895 9412-0003/Работник, кухня Ямбол Средно
893 9622-0001/Общ работник Гълъбинци Средно
892 8341-2001/Водач, селскостопански машини Гълъбинци Средно / (водач, селскостопански машини)
891 8341-2003/Тракторист Гълъбинци Средно /  (тракторист)
888 5414-1007/Охранител Ямбол Средно
886 9122-0001/Мияч, превозни средства (ръчно) Ямбол Основно
881 5132-2001/Барман Равда Средно
880 5131-2004/Сервитьор Равда Средно
867 2352-5003/Старши учител, ресурсен Ямбол Висше (Ресурсен учител)
861 5223-2001/Продавач-консултант Ямбол Средно
857 7114-2003/Кофражист Ямбол Основно
856 9313-0001/Общ работник, строителство на сгради Ямбол Основно
846 8131-2047/Оператор, приготвител на смеси Ямбол Основно
845 9123-0001/Мияч, прозорци/витрини Ямбол Основно
844 7231-2001/Автомонтьор Ямбол Средно,(Автомонтьор)
843 2320-5006/Учител, теоретично обучение Ямбол Висше / Архитектура, строителство и геодезия AutoCAD
842 5162-1003/Камериер/камериерка, хотел Несебър
840 9313-0001/Общ работник, строителство на сгради Ямбол Основно
839 7114-2003/Кофражист Ямбол Основно, (Кофражист)
838 5120-2003/Помощник-готвач Ямбол Средно
837 9112-0004/Чистач/ Хигиенист Ямбол Средно
836 4120-2006/Технически секретар Скалица Средно Microsoft Word, Microsoft Exel
835 7318-1019/Апретурист, влакна/текстил Ямбол Средно
831 5223-2001/Продавач-консултант Ямбол Средно
## 5223-2001/Продавач-консултант Ямбол Средно
## 5414-1007/Охранител Ковачево Средно
827 9622-0001/Общ работник Ямбол Основно
814 2221-6001/Медицинска сестра Ямбол Професионален колеж, (Медицинска сестра)
785 7132-1002/Бояджия, превозни средства Ямбол Без образование
784 7231-2001/Автомонтьор Ямбол Основно (Автомонтьор)
783 9312-0003/Работник, строителството Ямбол Основно
776 5131-2004/Сервитьор Ямбол Средно
774 8160-2030/Машинен оператор, производство на тестени изделия Ямбол Без образование
773 5223-2001/Продавач-консултант Ямбол Средно
772 9412-0003/Работник, кухня Ямбол Средно
761 9112-0003/Чистач, производствени помещения Ямбол Основно
759 7411-2005/Електротехник, строителен Ямбол Средно/Електротехник
758 7412-2009/Електромонтьор Ямбол Средно (Електромонтьор)
755 7543-3010/Контрольор, качество Ямбол Средно MS Office
750 8331-2002/Шофьор, автобус Ямбол Средно
735 5245-0001/Обслужващ, бензиностанция/газостанция Ямбол Средно
## 5223-2001/Продавач-консултант Ямбол Средно
712 5223-2001/Продавач-консултант Окоп Средно
711 2132-6002/Агроном Борисово Висше / (Агроном)
## 5131-2003/Салонен управител Ямбол Средно
## 9411-0001/Готвач, заведение за бързо хранене Ямбол Средно
## 5131-2003/Салонен управител Ямбол Средно
## 9411-0001/Готвач, заведение за бързо хранене Ямбол Средно
656 8322-2006/Шофьор, лекотоварен автомобил Веселиново Средно
647 9212-0005/Работник, животновъд Александрово
413 4110-2005/Технически сътрудник Ямбол Висше Английски, Гръцки Електронни таблици За хора с трайно намалена работоспособност
412 9622-0001/Общ работник Ямбол Средно За хора с трайно намалена работоспособност
408 2514-6001/Програмист, софтуерни приложения Ямбол Висше (Висше бакалавър) Английски За хора с трайно намалена работоспособност
407 2513-6008/Разработчик, интерактивно съдържание Ямбол Висше (Висше бакалавър) Решаване на проблеми За хора с трайно намалена работоспособност
406 2522-6005/Администратор, компютърни системи Ямбол Висше (Висше бакалавър) Английски Решаване на проблеми За хора с трайно намалена работоспособност
405 2522-6001/Системен администратор Ямбол Висше (Висше бакалавър) Английски База данни За хора с трайно намалена работоспособност
404 1212-6002/Директор/Мениджър човешки ресурси Ямбол Висше (Висше бакалавър) Английски Решаване на проблеми За хора с трайно намалена работоспособност
403 2153-6015/Специалист, телекомуникации и мрежи за данни Ямбол Висше / Информатика и компютърни науки (Висше бакалавър) Английски Решаване на проблеми За хора с трайно намалена работоспособност
402 8344-2003/Водач, електрокар Ямбол  (Квалификация за водач електрокар),Средно За хора с трайно намалена работоспособност
389 3257-3002/Инспектор, здраве и безопасност при работа Ямбол Средно,Висше (Висше магистър – Инженер) Английски Microsoft Office, Интернет и софтуер прилаган в проектанските и строителните дейности За хора с трайно намалена работоспособност
388 9313-0001/Общ работник, строителство на сгради Ямбол Средно За хора с трайно намалена работоспособност
387 9312-0003/Работник, строителството Ямбол Средно За хора с трайно намалена работоспособност
373 9329-0018/Общ работник, промишлеността Ямбол Средно Гръцки За хора с трайно намалена работоспособност
371 3119-3044/Технолог Ямбол Висше / Хранителни технологии Английски, Гръцки За хора с трайно намалена работоспособност
327 4321-2011/Отчетник, насочване на товари Ямбол Средно Работа със счетоводни програми,Windows, Word, Excel За хора с трайно намалена работоспособност
325 2411-6004/Счетоводител Ямбол Средно,(Счетоводител) Английски Работа със счетоводни програми,Windows, Word, Excel За хора с трайно намалена работоспособност
324 7233-2011/Монтажник, инсталиране на промишлено оборудване Ямбол Средно Английски За хора с трайно намалена работоспособност
318 9329-0017/Обслужващ работник, промишлено производство Ямбол Средно За хора с трайно намалена работоспособност
317 8212-2012/Монтажник, навиване на кабели и проводници Ямбол Средно Английски За хора с трайно намалена работоспособност
316 8212-2005/Монтажник, кабели Ямбол Средно За хора с трайно намалена работоспособност
315 8189-2010/Машинен оператор, подготовка на заваръчни детайли Ямбол Професионален колеж Английски За хора с трайно намалена работоспособност
314 8219-2002/Монтажник, изделия от пластмаса Ямбол Средно Английски За хора с трайно намалена работоспособност
313 8212-2003/Монтажник, електрически елементи Ямбол Средно Английски За хора с трайно намалена работоспособност
312 8189-2011/Машинен оператор, поставяне на капсул Ямбол Средно Английски работа с компютър За хора с трайно намалена работоспособност
311 8121-2013/Машинен оператор, горещо пресоване на метал Ямбол Средно Английски работа с компютър За хора с трайно намалена работоспособност
310 8189-2022/Машинен оператор Ямбол Средно Английски работа с компютър За хора с трайно намалена работоспособност
236 5223-2001/Продавач-консултант Ямбол Средно  Word, Excel За хора с трайно намалена работоспособност
153 5223-2001/Продавач-консултант Сливен Средно За хора с трайно намалена работоспособност
145 3323-3005/Специалист, доставки Ямбол Висше / Икономика (специалност”МИО”,СК,Логистика) Немски, Английски, Италиански MS Office За хора с трайно намалена работоспособност
88 4321-2015/Снабдител, доставчик Ямбол Висше (Търговия) Италиански, Английски, Испански Работа с компютър За хора с трайно намалена работоспособност
About the Author :

Leave a reply