Свободни работни места в област Ямбол
СПИСЪК НА СВОБОДНИТЕ РАБОТНИ МЕСТА ОБЯВЕНИ В ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА ЯМБОЛ КЪМ 08.07.2022 г.
No. Длъжност Град Образование Езикови знания Компютърни умения За хора с трайно намалена работоспособност
838 5120-2003/Помощник-готвач Ямбол Средно
837 9112-0004/Чистач/ Хигиенист Ямбол Средно
836 4120-2006/Технически секретар Скалица Средно Microsoft Word, Microsoft Exel
835 7318-1019/Апретурист, влакна/текстил Ямбол Средно
834 5131-2004/Сервитьор Симеоново Средно
833 5223-2001/Продавач-консултант Ямбол Средно
832 9622-0001/Общ работник Ямбол Средно
831 5223-2001/Продавач-консултант Ямбол Средно
830 9112-0004/Чистач/ Хигиенист Ямбол Средно
829 5223-2001/Продавач-консултант Ямбол Средно
828 5414-1007/Охранител Ковачево Средно
827 9622-0001/Общ работник Ямбол Основно
824 8332-2004/Шофьор, специален тежкотоварен автомобил Ямбол Средно
820 9211-0002/Берач, плодове и зеленчуци Странско Без образование
816 9112-0004/Чистач/ Хигиенист Ямбол Средно
814 2221-6001/Медицинска сестра Ямбол Професионален колеж  (Медицинска сестра)
813 5165-5001/Преподавател – инструктор на водачи на моторно превозно средство Ямбол Висше / Преподавател – инструктор на водачи на моторно превозно средство -кат.С) WORD,EXCEL,ТЕКСТООБРАБОТКА
795 8322-3001/Водач, специален автомобил Ямбол Средно
787 5311-1001/Детегледачка Ямбол Средно
786 8322-2006/Шофьор, лекотоварен автомобил Ямбол Средно
785 7132-1002/Бояджия, превозни средства Ямбол Без образование
784 7231-2001/Автомонтьор Ямбол Основно (Автомонтьор)
783 9312-0003/Работник, строителството Ямбол Основно
780 2330-5004/Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап Ямбол Висше / Педагогика на обучението по … (Математика и физика) работа с компютър
779 2330-5004/Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап Ямбол Висше / Педагогика на обучението по … (Учител по география) работа с компютър
776 5131-2004/Сервитьор Ямбол Средно
775 5223-2001/Продавач-консултант Ямбол Средно
774 8160-2030/Машинен оператор, производство на тестени изделия Ямбол Без образование
773 5223-2001/Продавач-консултант Ямбол Средно
772 9412-0003/Работник, кухня Ямбол Средно
771 8183-2001/Машинен оператор, бутилиране Ямбол Средно
770 7214-2007/Монтажник, метални конструкции Ямбол Основно
769 7212-1001/Заварчик Ямбол Основно (заварчик)
767 3313-3001/Счетоводител, оперативен Ямбол Средно / Счетоводство и данъчно облагане,Висше / Икономика (Счетоводство и контрол) MS Office
766 9412-0003/Работник, кухня Ямбол Средно
765 9622-0001/Общ работник Ямбол Основно
761 9112-0003/Чистач, производствени помещения Ямбол Основно
759 7411-2005/Електротехник, строителен Ямбол Средно (Електротехник)
758 7412-2009/Електромонтьор Ямбол Средно (Електромонтьор)
757 3119-3042/Специалист, поддръжка Тенево Средно (Средно техническо ),Висше (Техническа специалност)
755 7543-3010/Контрольор, качество Ямбол Средно MS Office
750 8331-2002/Шофьор, автобус Ямбол Средно
743 5162-1001/Камериер/камериерка Равда Основно,Средно
740 9312-0003/Работник, строителството Ямбол Основно
735 5245-0001/Обслужващ, бензиностанция/газостанция Ямбол Средно
733 9412-0002/Помощник, кухня (без домашен) Ямбол Основно
713 5223-2001/Продавач-консултант Ямбол Средно Работа с компютър е предимство
712 5223-2001/Продавач-консултант Окоп Средно
711 2132-6002/Агроном Борисово Висше / Растениевъдство  (Агроном)
709 5131-2003/Салонен управител Ямбол Средно
708 9411-0001/Готвач, заведение за бързо хранене Ямбол Средно
707 5131-2003/Салонен управител Ямбол Средно
706 9411-0001/Готвач, заведение за бързо хранене Ямбол Средно
705 5223-2001/Продавач-консултант Ямбол Средно
704 5245-0001/Обслужващ, бензиностанция/газостанция Ямбол Средно
703 7223-1015/Стругар Тенево Средно
701 8332-2010/Шофьор, товарен автомобил Ямбол Средно
700 9329-0018/Общ работник, промишлеността Хаджидимитрово Начално,Без образование
694 3113-3011/Техник, електрообзавеждане на промишлени предприятия Тенево Висше /(Електротехника.)
693 8344-2004/Водач, мотокар Тенево Средно(Водач,мотокар)
692 7212-1001/Заварчик Тенево Средно
691 7223-2019/Машинен оператор, металообработващи машини Тенево Средно
690 9622-0001/Общ работник Ямбол Средно
689 7212-1001/Заварчик Ямбол Средно (Заварчик)
688 7223-2019/Машинен оператор, металообработващи машини Ямбол Средно(Машинен оператор ЦПУ)
687 7223-1015/Стругар Ямбол Средно/Стругар)
683 5120-2001/Готвач Болярско (Готвач),Средно
676 7412-2009/Електромонтьор Ямбол Средно (Електротехник)
671 7112-2008/Зидаромазач Ямбол Основно(Зидаромазач)
662 8331-2002/Шофьор, автобус Ямбол Средно
661 7534-1005/Тапицер Ямбол Основно
659 5120-2003/Помощник-готвач Ямбол Средно
658 5120-2001/Готвач Ямбол Средно (Готвач)
656 8322-2006/Шофьор, лекотоварен автомобил Веселиново Средно
647 9212-0005/Работник, животновъд Александрово
643 8112-2004/Машинен оператор, обработка на камъни Ямбол Средно
639 8131-2094/Работник, производство на асфалтови смеси Ямбол Основно
633 5162-1001/Камериер/камериерка Симеоново Средно
628 8332-2005/Шофьор, тежкотоварен автомобил – 12 и повече тона Ямбол Средно
615 2221-6001/Медицинска сестра Болярско Висше (Медицинска сестра)
609 7523-2010/Машинен оператор, дърводелство Ямбол Основно
608 7522-1002/Дърводелец, мебелист Ямбол Основно
584 8153-2004/Машинен оператор, шиене Ямбол
576 4224-2001/Рецепционист, хотел Свети Влас Средно Английски
575 5131-2004/Сервитьор Свети Влас Средно
574 5132-2001/Барман Свети Влас Средно
573 5162-1001/Камериер/камериерка Свети Влас Средно
571 5120-2003/Помощник-готвач Свети Влас Средно
413 4110-2005/Технически сътрудник Ямбол Висше Английски, Гръцки Електронни таблици За хора с трайно намалена работоспособност
412 9622-0001/Общ работник Ямбол Средно За хора с трайно намалена работоспособност
408 2514-6001/Програмист, софтуерни приложения Ямбол Висше (Висше бакалавър) Английски За хора с трайно намалена работоспособност
407 2513-6008/Разработчик, интерактивно съдържание Ямбол Висше (Висше бакалавър) Решаване на проблеми За хора с трайно намалена работоспособност
406 2522-6005/Администратор, компютърни системи Ямбол Висше (Висше бакалавър) Английски Решаване на проблеми За хора с трайно намалена работоспособност
405 2522-6001/Системен администратор Ямбол Висше (Висше бакалавър) Английски База данни За хора с трайно намалена работоспособност
404 1212-6002/Директор/Мениджър човешки ресурси Ямбол Висше (Висше бакалавър) Английски Решаване на проблеми За хора с трайно намалена работоспособност
403 2153-6015/Специалист, телекомуникации и мрежи за данни Ямбол Висше / Информатика и компютърни науки (Висше бакалавър) Английски Решаване на проблеми За хора с трайно намалена работоспособност
402 8344-2003/Водач, електрокар Ямбол Професионална квалификация (Квалификация за водач електрокар),Средно За хора с трайно намалена работоспособност
389 3257-3002/Инспектор, здраве и безопасност при работа Ямбол Средно,Висше (Висше магистър – Инженер) Английски Microsoft Office, Интернет и софтуер прилаган в проектанските и строителните дейности За хора с трайно намалена работоспособност
388 9313-0001/Общ работник, строителство на сгради Ямбол Средно За хора с трайно намалена работоспособност
387 9312-0003/Работник, строителството Ямбол Средно За хора с трайно намалена работоспособност
373 9329-0018/Общ работник, промишлеността Ямбол Средно Гръцки За хора с трайно намалена работоспособност
371 3119-3044/Технолог Ямбол Висше / Хранителни технологии Английски, Гръцки За хора с трайно намалена работоспособност
327 4321-2011/Отчетник, насочване на товари Ямбол Средно Работа със счетоводни програми,Windows, Word, Excel За хора с трайно намалена работоспособност
325 2411-6004/Счетоводител Ямбол Средно (Счетоводител) Английски Работа със счетоводни програми,Windows, Word, Excel За хора с трайно намалена работоспособност
324 7233-2011/Монтажник, инсталиране на промишлено оборудване Ямбол Средно Английски За хора с трайно намалена работоспособност
318 9329-0017/Обслужващ работник, промишлено производство Ямбол Средно За хора с трайно намалена работоспособност
317 8212-2012/Монтажник, навиване на кабели и проводници Ямбол Средно Английски За хора с трайно намалена работоспособност
316 8212-2005/Монтажник, кабели Ямбол Средно За хора с трайно намалена работоспособност
315 8189-2010/Машинен оператор, подготовка на заваръчни детайли Ямбол Професионален колеж Английски За хора с трайно намалена работоспособност
314 8219-2002/Монтажник, изделия от пластмаса Ямбол Средно Английски За хора с трайно намалена работоспособност
313 8212-2003/Монтажник, електрически елементи Ямбол Средно Английски За хора с трайно намалена работоспособност
312 8189-2011/Машинен оператор, поставяне на капсул Ямбол Средно Английски работа с компютър За хора с трайно намалена работоспособност
311 8121-2013/Машинен оператор, горещо пресоване на метал Ямбол Средно Английски работа с компютър За хора с трайно намалена работоспособност
310 8189-2022/Машинен оператор Ямбол Средно Английски работа с компютър За хора с трайно намалена работоспособност
236 5223-2001/Продавач-консултант Ямбол Средно  Word, Excel За хора с трайно намалена работоспособност
153 5223-2001/Продавач-консултант Сливен Средно За хора с трайно намалена работоспособност
145 3323-3005/Специалист, доставки Ямбол Висше / Икономика (специалност”МИО”,СК,Логистика) Немски, Английски, Италиански MS Office За хора с трайно намалена работоспособност
88 4321-2015/Снабдител, доставчик Ямбол Висше (Търговия) Италиански, Английски, Испански Работа с компютър За хора с трайно намалена работоспособност
About the Author :

1 Comment to “Свободни работни места в област Ямбол”
  • zoritoler imol
    July 18, 2022 - Reply

    Wow, fantastic blog layout! How long have you been blogging for? you made blogging look easy. The overall look of your site is excellent, let alone the content!

Leave a reply