Свободни длъжности за военни

Във Военно окръжие – Ямбол се приемат документи за кандидатстване за вакантни длъжности за приемане на военна служба на български граждани в структурите на Българската армия както следва:

В Националната гвардейска част – гр. София – 29 длъжности.

Във Военновъздушните сили на Р. България – 89 длъжности.

В Съвместното командване на силите / СКС / – 50 / длъжности.

В структурите на Военномедицинска академия гр.София, както следва:

За лекари – 42 длъжности.

За медицински сестри – 5 длъжности.

Допълнителни справки и повече информация можете да получите в офиса за водене на военен отчет в община – Елхово ул. Цар Калоян – 13 ет.1 стая 108

Иван Иванов тел: 0478/ 8-80-20;    0887621881

Военно окръжие – Ямбол

Старши експерт в община – Елхово и община Болярово

/Иван Иванов/

About the Author :