Световен ден на първата помощ

OLYMPUS DIGITAL CAMERAПо предложение на Международната федерация на Червения кръст и Червения полумесец, вече 14 години всяка втора събота на месец септември се отбелязва Световният ден на първата помощ. На този ден международната общественост изразява своята признателност, почит и уважение към доброволците и гражданите, обучени да оказват първа помощ и спасили човешки живот при спешни инциденти.

Тази година денят се отбелязва под мотото “Бъди герой ! Спаси живота! Първата помощ е за всеки, навсякъде.“. Хората повече или по-малко са уязвими, но до един са в състояние да се обучат да оказват  първа помощ и ако знаят как никога няма да изпитат угризението, че пред очите им е загинал човек. Посланието е ясно. Не са необходими супер сили, за да бъдеш герой. Темата е продължение на миналогодишния фокус върху обучението по първа помощ, за да бъде то задължително в училищата, на работните места, както и в програмите за кандидатите за водачи на МПС, да обхваща етапите от живота, в които уменията за оказване на първа помощ могат да бъдат жизненоважни.

По повод Световния ден на първата помощ Ямболската червенокръстка организация проведе специализирано обучение за представителите от целевата група по проект „Повишаване информираността на обществото по проблемите на възрастните хора и защита на техните права”. Обучител бе д-р Панайот Попов, лектор по първа долекарска помощ към БЧК – Ямбол, който представи подробна информация за видове рани, различни видове превръзки в зависимост от нараняването и материалите, които се използват – цитопласт, лейкопласт, стерилна превръзка, триъгълна кърпа, бинт и превързочни пакети.

Д-р Попов направи демонстрация на техника за спасяване върху манекен на пострадал в безсъзнание с нарушено дишане и кръвообръщение – Кардио –  пулмонална ресусцитация, след като са освободени дихателните пътища.

Възрастните хора бяха запознати с последователността на действията и стъпките, когато имаме човек в безсъзнание, липса на дишане и липса на кръвообръщение – установяване степента на съзнание на пациента, осигуряване на проходими въздушни пътища, проверка за наличие на дишане, обдишване, извънгръдни притискания на сърцето и др.

Демонстрациите предизвикаха интерес, възрастните хора изразиха желание да се докоснат до учебния манекен и готовност да се пробват да повторят стъпките на спасяването.

About the Author :