Световен ден на първата помощ 2020 г.

Ямбол, 14.09.2020

Опреснителен курс по първа помощ за 15 души – здравни медиатори, други образователни и общностни работници от  Община „Тунджа“ – това бе част от инициативите, организирани от Ямболската червенокръстка организация по повод отбелязването на Световния ден на първата помощ – 12 септември 2020 г. и преминава под мотото: „Първа помощ в училище”. Обучението се проведе в зала „Йорданка Пастърмаджиева“ на БЧК – Ямбол и се организира със съдействието на Общинската организавия на БЧК – „Тунджа“ и кмета на Община “Тунджа”, г-н Георги Георгиев. Основната цел бе участниците да утвърдят придобитите знания, практически умения и получат нови такива, като по този начин се повиши тяхната готовност за оказване на адекватна първа помощ при травми, причинени от  инциденти по време на работа с деца, младежи и техните родители. Водещ обучител бе Добриела Праматарова – специалист „Първа помощ“ в Секретариата на Областния съвет на БЧК – Ямбол.

По време на обучението и при стриктно спазване на въведените противоепидемични мерки, участниците имаха възможност да оттренират на практика и да дискутират актуални въпроси, свързани с техниките за справяне при наранявания, свързани със спецификата на дейността.

Отбелязването на  Световния ден на първа помощ е поредна възможност да се подчертае значението на първата помощ, като хуманен акт и ключов компонент на един по-широк подход към устойчивостта. Това е повод да се повиши обществената осведоменост за значението на първата помощ и приноса на доброволците, които без да правят разлика между хората по пол, етническа принадлежност, раса, възраст, образование и др., спасяват човешки живот.

                                                    

                             

     

                                         СЕКРЕТАРИАТ НА ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ НА БЧК – ЯМБОЛ

About the Author :

Leave a reply