Световен ден на първата помощ

1Демонстрация на техники по оказване на първа помощ при инциденти с деца от Целодневна детска градина „Звездица“ в село Скалица, община Тунджа  – това бе част от инициативите, организирани от Ямболската червенокръстка организация по повод отбелязването на Световния ден на първата помощ – 14 септември, който преминава под мотото „Първа помощ за всеки“  и месеца на пътната безопасност.

Отбелязването на  Световния ден на първа помощ е възможност да се подчертае значението на първата помощ,  като хуманен акт и ключов компонент на един по-широк подход към устойчивостта. Това е повод да се достигне до по-широка публика и да се опитаме да променим начина, по 2който света мисли за оказването на първа помощ.

Международната федерация на Червения кръст и Червения полумесец идентифицира децата, като доставчици на първа помощ и признава, че те съставляват голяма част от населението, която получава първа помощ в спешни случаи. Децата са значителна част от обществото, която има способността да участва  в спасяването на живота на своите връстници и членове на семейството според собствените си възможности.

По време на демонстрацията, под формата на игра деца на възраст 4-6 години бяха запознати със  значението на първата помощ за предпазване от травматизъм и спасяване на човешки живот; с материалите, които се използват за да помагат на своите връстници; как да 3измерят пулс и да проверят дишането на пострадал в безсъзнание.

Разделени по двойки, децата влизаха ролите на „пострадал” и „помагащ” и оттренираха научените нови знания в областта на първата помощ, използвайки умело предоставените за тази цел материали.

Срещите с деца от детски градини в община Тунджа, обученията и демонстрациите на мерки по оказване на първа помощ с тяхно участие са традиционни за Ямболската червенокръстка организация и се провеждат за четвърта поредна година.

Изразяваме искрената си благодарност към г-жа Стела Николова – директор на ЦДГ „Звездица“ в с. Скалица за оказаното съдействие и на учителите за подкрепата по време на активната работа с децата.

4 5

ОБЛАСТЕН СЕКРЕТАРИАТ НА БЧК – ЯМБОЛ

About the Author :

Leave a reply