Светлозар Лазаров, национален координатор на „Атака” и бивш главен секретар на МВР: Само около 23 000 служители на МВР се борят с престъпността и охраняват обществения ред

DSC05876– Защо се натрупа такова недоверие към сектор „Сигурност” и на какво се дължат толкова грешки в работата на МВР и на охраната на съдебната власт?

– Сектор „Сигурност” има системни проблеми, които са натрупани назад в годините  и е необходим един задълбочен „разрез” на ситуацията, каквато е в момента. Аз ще ви дам няколко примера в политически аспект, какво е направено при това правителство. Първо, функция на политическата воля е повишаване на заплатите в МВР и в Министерството на отбраната. Имаме и увеличен бюджет на МВР и на Министерството на отбраната, имаме и постигнато политическо съгласие за увеличаване на разходите за отбрана. От друга страна за първи път от поне 3-4 години насам имаме положителен прираст на назначените полицаи, т. е. за първи път са назначени повече, отколкото излизат от системата. Мисля, че са около 1700 новоназначените полицаи, при 600 напуснали. Всичко това е функция на политическите действия.

Но, да си кажем и проблемите, които са системни и дълбоки. Когато говорим за МВР, ние трябва да си даваме ясна сметка каква е числеността на състава. От около 48-49 хиляди служители на МВР, около 30 000 от тях са служители с полицейски правомощия. Тези, които са ангажирани непосредствено с борбата с престъпността и опазване на обществения ред са около 23 000, след като махнем служителите на Гранична полиция, които имат специфични функции по опазването на границата. Така че бройката на пряко ангажираните в борбата с престъпността и опазване на обществения ред полицаи не е толкова голяма.

В МВР определено има проблеми, които са залегнали назад в годините, мотивацията също е значителен проблем и тука също трябва да си дадем сметка, че думата „реформа” в МВР не се ползва с необходимото положително отношение от служителите. Освен мотивацията, при тези напускания на служители, имаме дефицит на прогнозируемост на кариерното израстване и интегритета. Така че на първо място, освен назначаване на полицаите, трябва да се помисли за подготовка и преподготовка на служителите, които са ангажирани със системата от една страна и от друга страна по-добро техническо обезпечаване. Защото, когато говорим за проблеми с битовата престъпност, която е нарицателна последно време, тя се бори по два начина – с техника и с човешки ресурс. Техническите средства са един много необходим способ – освен в големите градове, в средните и в малките градове да се изгради видеонаблюдение, което да замести живата сила. От друга страна са нужни политическа воля, професионално отношение и ресурси.

–  Най-слабото звено в сектор „Сигурност” ли е охраната на затворите?

–  Тези, които охраняват затворите, са само един елемент от строго определен сегмент за изпълнение на наказанията. Тук трябва да се направи един задълбочен анализ по какъв начин трябва да се осъществява изпълнение на наказанието, налагането на самото наказание, т. е. за по-маловажни престъпления дали трябва млади хора, които имат първо, дори второ, бих казал, маловажно престъпление да влизат в местата за лишаване от свобода, защото те, излизайки от там са вече завършени, готови престъпници, тъй като попадат в една нездрава среда. Това е във връзка с наказанието. От гледна точка на инфраструктурата в затворите, също трябва да се помисли, защото чисто географски местата не са разположени по най-добрия начин, което възпрепятства използване на технически средства и заглушаване на мобилни устройства. Така че там има какво да се желае в разположението на самите затвори, изпълнение на наказанието, а от трета страна много ясно да се прецизират възможностите за т. нар. предсрочно освобождаване или излизането на по-лек режим и извършване на трудови дейности.  Не е нормално да се пуска на работа на външен обект лице, което вече има бягства от затвора и извършени многократни престъпления, като кражби, блудства, изнасилвания. Затова е необходим задълбочен анализ по самото изпълнение на наказанието и механизмите за предсрочно освобождаване и извеждане на затворници на външни обекти.

Въпросите зададе: Диана Иванова

Интервюто е правено през лятото при посещението на Светлозар Лазаров в Ямбол заедно с Волен Сидеров

About the Author :

Leave a reply