Свежи идеи от цяла Европа за развитие на малките селища

Болярово, 13.02.2020 г.

Добрите практики в областта на социалните иновации и културното наследство, събрани при изпълнението на проекта проект „#ЕuSAVE-Дейности на гражданите на ЕС за умни исторически селища“, представи вчера заместник-кметът на Болярово Нина Терзиева пред общински съветници, кметове и граждани от общината. В този международен проект участват населени места от 8 европейски държави. Община Болярово е един от партньорите и през юни – 15, 16 и 17 юни, ще е домакин на тридневно събитие за всички участници. По време на него ще се формулира стратегия за включилите се селища, които са малки, с население под 10 хил. жители, разположени са в погранични райони. Ще бъде създаден и план за устойчивост на усилията да бъдат използвани културата и историческото наследство за просперитет на населените места.

Националният детски фолклорен фестивал „Върбова свирка свири“ и Международният летен университет, обединяващ усилията на университетската общност, местните власти и Историческия музей са част от добрите практики, които община Болярово представя. Останалите добри практики: читалището като институция, съхранила българската култура в трудни времена; усилията на местната власт и всички неформални организации да съхранят църквите така, както вярата ни е съхранила по време на 5-вековното робство и две добри практики от община Тунджа – „Кукериада“ и „С Тунджа в сърцето“.

На презентацията Нина Терзиева представи добрите практики на останалите участници в проекта. Някои бяха много интригуващи, дават оригинални идеи, които могат да бъдат приложени и у нас. Важно е да се отбележи, че много от добрите практики са инициативи на отделни граждани, а не институциите.

Част от добрите практики на община Вимианцо, Испания, са: Фестивал на превземането на двореца; представяне на ръчни занаяти; хапки „Имандинос“ – предлагат се продукти местно производство; „Пътят на Св. Яков по брега на смъртта“ и др.

Община Марвао, Португалия, провежда състезание на специфични колички по ж.п. линия, която вече не функционира; Международен кинофестивал, като част от прожекциите на изоставената гара; Фестивал Al Mossass – представя се запазеното в региона от арабското влияние; Фестивал на кестените.

Обединените общини Гречия-Салентина, Италия, са се обединили най-напред за поставянето на фотоволтаици на покривите на частни и обществени сгради. Част от техните добри практики са: проект за общностна библиотека – целта е библиотеката да излезе извън сградата, вкл. и от телефона; „Всяка къща е театър“ – театрални постановки гостуват в определени домове; Фестивал „La note della taranta“ за музика от различни стилове и др.

Част от добрите практики на Алда, Белгия са: Градски пункт в Беверн – в бивш ресторант се продават продукти на местните фермери, споделено пътуване с коли, предлагат се и се ремонтират велосипеди; млади хора събират местни рецепти; Библиотечни услуги в автобус – предоставят се и мобилни административни услуги; „Кафе за ремонт“ – хората взаимно си поправят различни уреди и др.

В Сутла-Загорие, Хърватия, имат 10-дневен Фестивал на реколтата от грозде; фестивал на щрудела от тиква; „Богатството на баба“ – за свободното време на децата и др.

В Северна Македония, община Берово, правят карнавал Ратевски и Етно фестивал Берово, а част от добрите практики на община Дагда, Латвия са етнографски музей във ферма и работа с доброволци.

About the Author :

Leave a reply