Санират три жилищни блока в Стралджа

DSC07735Живеещите в три жилищни блока в Стралджа ще  могат да се възползват от безвъзмездното държавно саниране. Това са блокове  с номера 49,53 и 55, в които апартаментите са по 36.

В очакване на конкретните методични указания, за да стартира процедурата, кметът на общината Митко Андонов  командирова специалист от общината за участие в обучителен курс по приложение на Закона за етажната собственост и  Програмата за безвъзмездно саниране на жилищните сгради. Издадена е и заповед за сформиране на екип, който ще работи по  подготовка на безвъзмездното саниране. Комисията се председателства от  Атанаска Христова, секретар, а за членове са привлечени специалисти от административно-правния отдел и ТСУ, юрист и  финансист.

Най-важното условие за обновяване на жилищните блокове се оказва  съгласието на не по-малко от 67% от собствениците. С отпуснатите държавни средства ще може да се подменят дограми, да се извърши външно измазване, ремонт на външни инсталации и части от сградите. Процедурата започва с регистрация в общината на Сдружения на собствениците на апартаментите и подаване на необходимите документи.  С активната помощ на общината   живеещите в жилищни блокове в Стралджа  провеждат събрания за изясняване желанието за саниране.  На тях присъства и кмета на общината Митко Андонов, който дава ясна и подробна информация за условията при които ще се извърши предстоящото саниране на жилищните блокове. Паралелно на срещи с домоуправителите  специалистите от общинска администрация дават пълна информация по Закона за етажната собственост и разясняват Програмата за безплатно саниране на сгради.

About the Author :