Санират още четири блока в Ямбол

phphumrjj_800x_Обществена поръчка за саниране на още четири блока в Ямбол е обявила общината. Това са бл. 14 в к-с „Хале“, бл. В к-с „Диана“, бл. 19 на ул. „Димитър Благоев“ и бл. 1 на ул. „Стара планина“.

Общата прогнозна стойност на обществената поръчка е 5 566 881 лв. без ДДС, формирана като сбор на прогнозните стойности на всяка една от обособените позиции. Максималната прогнозна стойност за бл. 14 в к-с „Хале“ е 1 079 136 лв. без ДДС; за бл. 10 в к-с „Диана“ – 840 183 лв. без ДДС; за бл. 19 на ул. „Д. Благоев“ – 2 865 078 лв. без ДДС и за бл. 1 на ул. „Стара планина“ – 782 484 лв. без ДДС.

Поръчката е за изпълнение на инженеринг – проектиране и изпълнение на строително-монтажни работи и упражняване на авторски надзор.

About the Author :