Само 4 искания за наемане на работа на непълнолетни в Ямбол

3От началото на годината в Инспекцията по труда в Ямбол са подадени 4 искания за наемане на непълнолетни на работа, научихме от инж. Стоян Иванов, директор на Дирекция „Инспекция по труда“ в Ямбол. Работата е за сервитьори. На всички е дадено разрешение. Обикновено бумът при тези искания е през месец май, допълни инж. Иванов.

През 2016 г. исканията са били двойно повече, сравнено с предходната година. Заедно със заявленията, подадени във връзка с дуалното обучение на ученици, общият им брой миналата година е бил 180. От тях около 30 са били са сезонна работа.

Трудът на непълнолетни се ползва със специална закрила от българското законодателство. За да назначи на работа непълнолетно лице, навършило 16 г., работодателят трябва да получи разрешение от Инспекцията по труда. То се дава след преценка и е отделно за всеки индивидуален случай. Заедно със заявлението работодателят представя описание на вида работа, която ще извършва непълнолетният; резултатите от оценката на риска, на който той може да бъде изложен; осигурените мерки за защита на здравето и безопасността му; медицинско заключение, удостоверяващо годността на непълнолетния да извършва работата, за която кандидатства и др.

About the Author :

Leave a reply