Само 24 % от канализацията на Каргона построена

Pressconference 02aНапредъкът на строителството на ЛОТ 1 – разширение и реконструкция на канализационната и водопроводната мрежа в квартал Каргон е средно 24 процента от общо 66 км водопроводна и канализационна мрежа, съобщи Георги Чалъков от Звеното за изпълнение на проекта за водния цикъл по ОП „Околна среда” на първата пресконференция. Най-трудната част – изграждането на канализационната мрежа, е изпълнено на 27 %, но там изпълнителят среща и най-големи трудности заради тежките условия и високите подпочвени води. Ежедневно възникват проблеми и се налага да ги решаваме в движение, не скри Георги Чалъков. Той обясни още, че дъждовната канализация е изпълнена на 18 %, а водопроводната мрежа – на 27 %.

Според планираното ЛОТ 1 включва изграждане на 16,682 км нова канализационна мрежа и реконструкция на 1,366 км от съществуващата; 13 км дъждовна канализация, подмяна и реконструкция на 16,452 км водопроводи, изграждане на 5 канализационни помпени станции – три за битови и индустриални отпадъчни води и две за дъждовни води; на 1207 сградни отклонения, на 634 улични оттоци и 440 ревизионни и събирателни шахти, 5 дъждопреливници, изграждане на 1201 сградни водопроводни отклонения и пътно-възстановителни ремонти.

ЛОТ 2 включва проектиране и строителство на пречиствателна станция за отпадните води, проектиране и изграждане на довеждащи комуникации до станцията и проиктиране и реконструкция на колектор IX и рехабилитация на водопровода по трасето. За напредъка на ЛОТ 2 беше обяснено, че проектът е готов напълно, очаква се разрешително за строеж. Капацитетът на пречиствателната станция е за 110 417 жители.

Кметът Георги Славов заяви, че общината няма проблеми с плащането по проекта. 2,7 млн. лв. ще се тегли заем от ПУДООС за собственото участие, а за оборотни средства ще се тегли заем от фонд „ФЛАГ” в размер на 6 млн. лв. На този етап са разплатени 10 млн. лв., изпълнителите били отчели още няколко милиона, но тече процедура по одобрение на извършеното. Стана ясно, че общината все още не е теглила заем по този проект, защото на този етап ползва авансовото плащане, което е в размер на 18 млн. лв.

Проектът е на обща стойност 93 421 246 лв., от които 72 239 567 лв. от Кохезионния фонд на ЕС, националното съфинансиране е в размер на 18 059 892 лв., а съфинансирането от страна на община Ямбол възлиза на 3 121 787 лв.

 

About the Author :