Само 13 чешми в региона годни за пиене

chЯмбол, 20. 02. 2014 г.

Водата само от 13 чешми в региона е годна за пиене, показва проверка на Регионалната здрана инспеккция на естествените водоизточници в цялата Ямболска област. Проверени са 91 чешми – 13 в община Стралджа, 24 в община „Тунджа”, 16 в община Болярово, 36 в община Елхово и 2 в община Ямбол.
В Стралджанско са годни за пиене само чешмите до кметството в село Александрово и с. Атолово и минералната чешма в Стралджа по пътя към Лозенец.
В община „Тунджа” годна за пиене е водата от чешмата в парк „Гергана” в с. Бояджик и чешмата „Ченгела” в с. Победа. В Болярово са годни за пиене само двете минерални чешми в с. Стефан Караджово – до музея и в северната част на селото.
Най-много годни за пиене чешми има в Елховско – двете чешми в с. Голям Дервент – селската и Франсъзовата чешма, две чешми в Елхово – по пътя за лозята и преди самия град, чешмата „Майката” в с. Пчела и горна селска чешма в Борисово. И двете чешми в ямбол – Белянката и Черната чешма, не ставант за пиене.
Във водата на останалите 78 чешми в региона здравните инспектори са открили наличие на вредни микроорганизми.

About the Author :