Само ОББ е подала оферта за финансов посредник за дълга

2Само Обединена българска банка е подала оферта в процедурата за избор на финансов посредник за емитиране на облигационния заем от 9 млн . евро  на община Ямбол, но все още няма подписан договор с нея, съобщи на пресконференция Катя Георгиева. Тази информация й е станала известна, след като е получила отговор от общинска администрация по отправено от нея питане към кмета Георги Славов в правото й на общински съветник.

Тя припомни, че срокът за подаване на офертите беше 19 февруари, но след това общината не оповести никакви данни за хода на процедурата.

На втория й въпрос дали е започнала процедура по емитиране на общински облигации, отговорът е, че това ще стартира след изготвяне на предложението от финансовия посредник.

Кметът много настоява за този заем, но като че ли няма намерение да го изтегли, коментира Катя Георгиева и допълни, че афишираният очакван срок на изпълнение на всички обекти от облигационния заем – юни 2019 г., е напълно нереалистичен и това е подвеждане на гражданите и на общинските съветници.

About the Author :