Само едно ново предложение успя да влезе в бюджета на община Ямбол за 2021 г.

Ямбол, 26.02.2021 г.

Само едно ново предложение успя да влезе в бюджета на община Ямбол за 2021 г. при гласуването му на сесията на 25 февруари 2021 г. Извън първоначално предложения проект за бюджет, само предложението на адв. Георги Георгиев за изграждане на детска площадка в парк Боровец за 25 000 лв., които ще бъдат приспаднати от средствата за резерв, успя да получи необходимия брой гласове. За него гласуваха 19 съветници, 9 се въздържаха, имаше и негласували.

БСП предложи в бюджета да залегне пълно отпадане на таксите в детските ясли, което ще струва само 63 000 лв. намаление на предвидените приходи, а ще облекчи разходите на семействата на 379 деца, които ги посещават. Съветниците от БСП предложиха намалените приходи да бъдат компенсирани от резерва, а адв. Георгиев – да бъдат взети от предвидените за празника на Ямбол 130 000 лв., тъй като според него никога досега общината не е отделяла толкова много пари за празника. Предложението беше отхвърлено с 19 гласа „въздържал се“, 2 „против“ и само 11 бяха „за“.

Два гласа не стигнаха да бъде прието и предложението в капиталовите разходи на бюджета да влезе велоплощадката в ж. к. „Хале“, предоставена на БЧК, за която според техни разчети са необходими 35 000 лв. „За“ гласуваха 16 съветници, 14 се въздържаха.

Още в бюджетната комисия беше направена промяна и 10 000 лв. бяха предвидени за проектиране на обслужваща улица с предвиждане на автобусна спирка и паркинг за новия болничен комплекс, като парите бяха взети от проектирането на ул. „Крайречна“.

Бюджетът на община Ямбол беше приет с 23 гласа „за“, 9 „против“ и 2 „въздържал се“. Против гласуваха 7 съветници от „БСП за България“ и 2 от „ Българска нова демокрация“, а въздържали се бяха двама съветници от БСП.

Така бюджетът за 2021 г. на община Ямбол окончателно е 81 171 282. От тях собствените приходи на общината са 18 363 492 лв., от държавния бюджет идват 49 431 635, а преходният остатък е 16 762 030 лв. Крайната стойност на бюджета се формира след приспадането на временни заеми за изпълнение на европейските проекти.

Общо 56,06 % от целия бюджет в размер на 45 507 002 лв. са средства за заплати, други възнаграждение и плащане на персонала и задължителни осигуровки от работодателя. За издръжка са заделени 28,77 % от бюджета или 23 356 378, като в тази сума се включват и над 3 млн. лв. за текущи ремонти. Капиталовитеи разходи са 10 284 701 лв., което е 12,67 %. Останалите разходи са значително по-малки – за стипендии – 235 689 лв., за обезщетения и помощи на домакинства  – 318 648 лв., за субсидии на нефинансови предприятия – 565 000 лв., а за субсидии за юридически лица с нестопанска цел – 553 264 лв. Резервът остана 275 000 лв.

Подробна съпоставка за числеността на персонала в общината и на общинските предприятия „Делник“ ще направи в друга публикация.

Снимка: община Ямбол

About the Author :

Leave a reply