Ръководството на общините Ямбол и „Тунджа“ се срещнаха с представители на Световната здравна организация

Ямбол,19.06.2020 г.

Проект на сдружение „Национална мрежа на здравните медиатори“ бе поводът за проведената днес среща между кмета на Ямбол Валентин Ревански и на община „Тунджа“ – Георги Георгиев с д-р Скендер Сила – представител на Световната здравна организация в България (СЗО) и доц. Михаил Околийски, експерт обществено здраве в Офиса на СЗО в България, представители на РЗИ и медиатори. Проектът е за превенция и застъпничество за най-уязвимите групи в общините Ямбол и „Тунджа“ в ситуация на пандемия от COVID-19 , коментирани бяха трудностите и постиженията, добрите практики от работата на здравните медиатори.

Проектът, дейностите, по който приключват, е с финансиране от близо 7 хил. долара.

Чрез здравните медиатори се влезе в борба с вируса основно в ромската общност. В 1/3 от 44-те населени места в община „Тунджа“ живеят компактни маси ромско население. В 12 от селата те са групирани в ромски гета, информира кметът на „Тунджа“ Георги Георгиев. Проблемите, съпътстващи това население, са нисък социален статус, живеещи нагъсто при лоши хигиенни условия, поради което те са най-рисковият контингент, който би могъл да бъде засегнат от остри респираторни заболявания. От години провеждаме сериозни политики в тази важна наша общност от населението – в детските градини, училищата, след това опитвайки се да намираме работа и по-добра реализация за по-възрастните, грижата за най-възрастните от тях, допълни Георгиев. Община „Тунджа“ е една от общините в България с най-много работещи здравни медиатори – 8 на брой. За съжаление единият от тях от няколко дни е в болница с ковид 19 и това показва огромният риск, на който са изложени тези хора в ежедневната си работа, отбеляза кметът на община Тунджа“. Чрез здравните медиатори подпомагаме ромското население във всички аспекти. На тяхната работа се дължи и ниската досега степен на последствия от вируса в община „Тунджа“ и в частност в ромската общност на общината. От общо 9 заразени в “Тунджа”, 4 са в ромската общност. В момента карантирините са 36, информира Георгиев. Община Ямбол има само един здравен медиатор, оказано е активно съдействие от медиаторите в община “Тунджа”.
Тук сме днес, представяйки Световна здравна организация, като нашият мандат е да подобряваме здравето на гражданите на България, заяви от своя страна д-р Скендер Сила. Той наблегна на значението на образованието за всяческото подобряване на положението на различните общности. ЗСО работи в България предимно с Министерството на здравеопазването, но през сътрудничеството с УНИЦЕФ работи и с министерството на образованието и социалното министерство.

В момента в страната има 230 работещи здравни медиатори, тази година обучихме още 50, информира Дора Петкова, член на Националната мрежа на здравните медиатори, член на Етичната комисия на мрежата на здравните медиатори. С общините Ямбол и “Тунджа” мрежата работи от много години, това са едни от най-старите медиатори на територията на България. Епидемията и извънредното положение показаха наяве на цялото общество в цялата им сила огромните проблеми, свързани с условията на живот и много други проблеми на ромската общност, отбеляза Петкова. Тя подчерта, че ромската общност не е хомогенна – има роми, които са високо образовани, има интегрирани общности, има различни ромски групи. Дора Петкова отбеляза, че проектът и усилията по време на епидемията са били насочени към най-маргинализираните общности. Почти във всеки квартал и махала има такива общности, на които трудно може да се каже да спазват хигиенни правила, когато живеят при ужасни условия, някъде няма вода, други живеят много нагъсто… Здравните медиатори са тези, които активно работят на предна линия в махалите, те са сред малкото хора, които познават нещата отвътре и ежедневно се сблъскват с проблемите. Те са пример и могат да вдъхновят ромската общност за промяна. Сред трудностите, които са срещнали, са фактът, че ромите не винаги са се вслушвали в съветите на здравните медиатори и местните власти; фалшивите новини се разпространяват много бързо сред тях. Трябва да се търсят по-добри подходи за работа в общността – чрез хора, които са авторитети – пастори и др., т.е. такива, които хората слушат, препоръча Дора Петкова.

Неда Бъчварова, директор на дирекция „Хуманитарни дейности“ в община Ямбол, отбеляза, че работата на терен е важна, опасна и предизвикателна. Подобряване на инфраструктурата в ромските квартали е основата, на която да се изисква от тези хора да спазват правила, дезинфекция и хигиена. И досега в ромската махала в Ямбол общината предоставя ежедневно по 200 порции топла храна, включително на тези, които са под карантина. Проектът „Топъл обяд“ е продължен до 27 юли. С помощта на БЧК са раздадени 800 пакета с хранителни продукти от първа необходимост.

От думите на здравния медиатор Кина Асенова стана ясно, че 4 от медиаторите в община „Тунджа“ са пренасочени в помощ на здравния медиатор в Ямбол, а чрез проекта на Националната мрежа на здравните медиатори са купени перилни препарати, дезинфектанти, предоставени са информационни материали.

About the Author :