Ротари клуб-Ямбол – домакин на побратимяване между клубове от Балканите

2018.12.08-Побратимяване на клубове от Балканите (1)Ротари клуб-Ямбол беше домакин на ротарианска среща на клубове от Балканските страни в периода 7-9 декември 2018 г. В нея взеха участие Ротари клуб-Чачак (Дистрикт-2483-Сърбия), Ротари клуб Панорама-Солун (Дистрикт-2484-Гърция) и Ротари клуб-Драма (Дистрикт-2484-Гърция). Основната цел на това ротарианско събитие беше изпълнението на крайния етап от процеса на побратимяване между споменатите клубове с подписване на съответните официални документи.

Идеята за обединяване на усилията и за по-тясно сътрудничество между тези клубове от Балканския полуостров възникна в съответствие с основните ротариански принципи, и с ясната цел да се работи за укрепване на приятелството и взаимното разбирателство между народите, както и да се  повиши ефективността на ротарианската служба в полза на обществото. Тази идея се зароди през предходната Ротарианска година, когато бяха подписани Споразуменията 2018.12.08-Побратимяване на клубове от Балканите (2)за побратимяване между ротарианците от Ямбол и Чачак, а впоследствие между Ямбол и Драма и намери своето развитие през настоящата година с подписването на споразумение между Драма и Чачак. Интензивните контакти и споделените идеи и намерения между клубовете направиха възможно присъединяването на ротарианци от Солун към проекта за многостранно побратимяване и след като на 17.11.2018 г. в Чачак беше подписан Меморандум за подготовка за побратимяването, всички клубове положиха необходимите усилия за финализиране на процеса в Ямбол.

     На 8 декември 2018 г., в Културно-информационния център „Безистен” се състоя церемонията по подписване на Споразуменията за побратимяване между Ротари клуб-Ямбол, Ротари клуб Панорама-Солун и Ротари клуб-Чачак. На тържествената церемония под официалните харти положиха подписи Президентът на Ротари клуб-Ямбол 2018-19 Ирина Христова, Президентът на Ротари клуб Панорама-Солун 2017-19 Аргирис Камписиос и Президентът на Ротари клуб-Чачак 2018-19 Снежана Азняц. Специален гост на историческия момент беше кметът на Община Ямбол Георги Славов. Президентите на трите клуба заедно с Президента на Ротари клуб-Драма 2017-18 Милтиадис Телидис в речите си пред ротарианците и гостите изтъкнаха своето намерение този церемониал да бъде импулс за още по-тясно и действено сътрудничество между клубовете, което да даде своите видими плодове за нашите общности, както и надеждата си този пример да бъде последван и от други ротарианци от Балканите. В приветственото си слово Георги Славов изрази своята гордост от обстоятелството, че Ямбол е домакин на подобно ротарианско събитие и пожела на присъстващите в тържествената „тишина”, съпровождаща подписването да преоткрият благородните начала на своята дейност и с мисълта за бъдещия разцвет на искрените си усилия, да бъдат винаги толкова ценни за своите градове и техните жители.

В програмата на Ротарианската среща беше включено и работно съвещание на Бордовете на четирите побратимени клуба, на което беше обсъдено осъществяването на съвместен проект, насочен към младите хора и едновременно с това към презентация на културните и исторически забележителности на различните региони. Постигнато беше общо съгласие за финансиране на инициатива, подкрепяща млади майстори в областта на фотографското изкуство, на които да бъде осигурена възможност за изпълнение авторски творби в Ямбол, Драма, Солун и Чачак, след което техни прозведения да бъдат представени в тези градове, в рамките на пътуваща изложба. Споделено беше становището, че такъв проект ще бъде от полза както за сближаване и развитие на приятелството между младите поколения на нашия полуостров, така и за насърчаване и взаимното опознаване между всички жители на споменатите градове.

В дните на Ротарианската среща в Ямбол, гостите от Сърбия и Гърция имаха възможността да се запознаят с някои от научните и културни забележителности на града, като Астрономическата обсерватория и планетариум, Художествената галерия „Жорж Папазов” и Интерактивния музей в Безистена, както и да чуят на живо виртуозните изпълнения на изтъкнатите ямболски изпълнители Красимира Султанова-цигулка и Радосвета Хъркова-орган. Приятелите от Балканските клубове, както и делегация от Ротари клуб-Сливен, водена от Президента Минчо Афузов взеха участние и в традиционния Коледен благотворителен бал на Ротари клуб-Ямбол, където заедно имаха възможност да изразят своята съпричастност към благородните идеи и цели на ротарианското движение.

Д-р Красимир Пенчев

Паст-президент 2015-16

About the Author :

Leave a reply