Ротариански уикенд в Ямбол

Календарът на Ротари Дистрикт 2482-България за началото на втората декада от октомври беше наситен със събития, чийто център тази година беше Ямбол.

На 11 октомври 2019 год. на посещение в града пристигна Дистрикт гуверньорът 2019-2020 г., Митко Минев, придружен от АДГ на Зона XI Росен Гогошев. Визитата започна с традиционна среща на Дистрикт гуверньора и Борда на клуба с местната власт в лицето на Областния управител на Ямбол Димитър Иванов, който в своето приветствие сподели принципното си виждане, че обединените действия на местните власти и организациите от неправителствения сектор са гарант за осъществяване на проекти, тясно свързани с нуждите на гражданите на областта. В хода на беседата той сподели своята положителна оценка за взаимодействието с Ротари клуб досега, като и готовността си в бъдеще да подкрепи всички ротариански инициативи, насочени към приобщаване на младите хора, към конкретни здравни проблеми на населението и към презентация на културно-историческото наследство на нашия регион.

Официалната среща с Борда и членовете на Ротари клуб и Интеракт клуб се проведе в конферентната зала на хотел „Диана палас” в присъствието и на дамите от Инер Уил клуб-Ямбол. Във встъпителните си думи Президентът на РК-Ямбол 2019-20 Антонина Бъчварова изтъкна, че визитата на Дистрикт гуверньора в навечерието на предстоящата Дистриктна асамблея е знак за признание на авторитета и ефективната дейност на един от най-старите клубове в Дистрикт 2482-България. Тя изрази своята удовлетвореност от доверието и оценката на дистриктното ръководство и вярата си, че и в бъдеще дейността на ямболските ротарианци ще добави нови стойностни страници в историческия им летопис, изпълнен с дела в служба на обществото.

В своята презентация пред ротарианците, интеракторите и гостите, Дистрикт гуверньорът Митко Минев изложи основните цели на Дистрикт 2482 през настоящия мандат и водещите насоки в планираната за изпълнение дейност. Той акцентира върху индивидуалното участие и личната отговорност на всеки ротарианец в изпълнението на такива стратегически цели на Ротари Интернешънъл, каквато е борбата с полиомиелита в световен мащаб, олицетворявана от “End Polio Now”. Припомняйки мащабните усилия, положени от ротарианците в името на избавлението на човечеството от това коварното заболяване, Дистрикт гуверньорът прикани всички членове на клуба да бъдат персонално ангажирани с крайния успех в ликвидирането на болестта. Едновременно с това, той обърна внимание на необходимостта от изработване на действени политики и полагане на постоянни усилия за укрепване на клубовете и постепенно разширяване на членския им състав с качествени професионалисти и лидери в своята област, които биха имали искрено желание да работят безкористно за обществото, споделяйки своя опит, знания и умения. Дистрикт гуверньорът даде висока оценка на постоянните и действени международни контакти на Ротари клуб-Ямбол, и в съзвучие с мотото на Ротарианската 2019-2020 година „Ротари свързва света” той изрази своята увереност, че естественият стремеж на всички ротарианци към взаимно опознаване и съвместни действия ще бъде и в бъдеще един от важните фактори, работещи в полза на мира и разбирателството между народите по света.

На 12 октомври 2019 г. Ротари клуб-Ямбол стана домакин на Дистриктна асамблея, която беше организирана от дистриктното ръководство в лицето на Дистрикт гуверньора Митко Минев, Дистрикт гуверньора елект Илиян Николов и офицери от настоящия екип. Асамблеята се проведе в Културно-информационния център „Безистен“ под формата на Предварителен регионален тренировъчен семинар за елект президенти, действащи клубни офицери и ротарианци. В семинара взеха участие и Паст Дистрикт гуверньорите Любен Атанасов (2008-09), Валентин Стоянов (2013-14), Емил Коцев (2017-18) и Веселин Димитров (2018-19), както и членове на 25 от Ротари клубовете в България.

Обучителните панели на семинара бяха свързани с най-важните теми, засягащи устойчивото развитие и разширяването на клубовете, както и повишаването на ефективността на ротарианските проекти, планирани в съответствие с интересите и нуждите на общността. Една от основните презентации на Нели Росенова от РК-Смолян беше свързана именно с дейността на ротарианците при осъществяването на проекти, финансирани от Фондация Ротари, като пред участниците бяха представени основните моменти в планирането, организацията и финансирането на такъв проект, които биха гарантирали успешното му финализиране.

С основателен интерес участниците в семинара посрещнаха и презентацията на Стоянка Георгиева от РК-Бургас относно изграждането на позитивен публичен имидж на клубовете и действения им контакт с медиите. Тя акцентира върху необходимостта от професионално отношение, откритост и старание за постигане на повече прозрачност в дейността на Ротари клубовете и по-добра информираност относно поставените цели, очакваните ползи за обществото и конкретните им дейности.

Интересна и ползотворна беше и дискусията с модератор ПДГ Веселин Димитров (2018-19), свързана с темите на обучителния семинар, както и с други значими проблеми в ежедневната дейност. Всички участници имаха възможност да изложат своето виждане относно бъдещето на Ротарианския печат в България, възможностите за развитие на клубовете, повишаването на членския им състав и на ползите за общността от изпълнените проекти.

Уютната, класическа атмосфера на ямболския „Безистен“ и модерната мултимедийна среда създадоха отлични условия за пълноценна и творческа работа на делегатите на асамблеята, а виртуозното изпълнение на органистката Радосвета Хъркова със сигурност ще бъде един от впечатляващите моменти, който гостите на Ямбол ще пазят задълго в спомените си.

д-р Красимир Пенчев

About the Author :

Leave a reply