Ромски ритми и празнично настроение в община Болярово

SDC14543Международният ден на ромите (8 април) всякога е бил чудесен повод за вълнуващи мигове сред ромското население. И в община Болярово тези хора живеят в хармонични взаимоотношения със своите земляци; в сговор и разбирателство, основано на взаимно уважение.

За организираното честване на ромския празник (на 8 април 2016 година) се погрижиха читалищните ръководства в селата Попово и Стефан Караджово, с финансовата подкрепа на общинското ръководството.

Председателят на НЧ „Стефан Караджа – 1904 г.” – Красимира Николова с уважение и солидарност  подходи към празнуващите в този ден. Тя бе сред тях, а и не пропусна да ги поздрави по този тържествен повод. До късно ромите се веселиха заедно под ритъма на музиката, която обичат, танцуваха и се шегуваха.

И в село Попово се получи весел и емоционален празник. Читалищният секретар Стоянка Джевизова, организатор на тържественото честване, подпомагана от кмета Ангел Апостолов, се погрижи ромите да почувстват като специален своя ден. И да съхранят спомените за него, забравяйки за проблемите на делника поне за малко…

Хора с волни души и игриви сърца, ромите наистина умеят да се веселят. Това доказва винаги, когато ги събират празнични поводи  – от битово или обществено естество.

И нека бъде всякога така! За да съхранят колорита на етническата магия, която носят.

About the Author :