Роми удрят рамо на община Ямбол

20Роми-калайджии работят здраво за да изпълнят поръчка на община Ямбол.От Бялата къща искат да имат 40 хлопки за Кукерландия, но майсторите са малко и едва попаднали в списъка на калайджиите от тунджанското село Окоп и стралджанското  село Воденичане.
Малките хлопки вървят по 20 лева, големите скачат на 250 лв., а пред къщите на ромите има опашка от читалищни деятели най-вече, които искат на всяка цена техните групи да се натъкмят за празника в Ямбол, а и за фиестите в цяла България.

About the Author :