Роми съдят общината

IMG_9465AРоми от пригодените за живеене „постройки” на мястото на блок 20 съдят общината за тяхното събаряне. Общо 12 такива дела са заведени в Административен съд – Ямбол срещу заповеди на кмета Георги Славов, с които той е разпоредил да бъдат премахнати „постройките”, разположени върху имоти – общинска собственост. Основанието на заповедите на кмета е чл. 195, ал.1 от Закона за устройство на териториите, че местата са неподходящи по местонахождение.

Административен съд – Ямбол бяха проведени 4 съдебни заседания, оспорващи 4 от заповедите на кмета на община Ямбол, с които е разпоредено премахването на обекти върху общинска собственост като във всяка заповед е вменено на всеки от жалбоподателите да премахне за своя сметка съответната „постройка”. По четирите дела Административен съд – Ямбол ще се произнесе в законоустановения едномесечен срок. Съдебните заседания по останалите 8 жалби са насрочени за 15.12.2014 г. от 10 ч.

About the Author :