РИОСВ – Стара Загора провери сигнал за изтичане на фекални води в река Тунджа в Ямбол

1-1РИОСВ – Стара Загора провери сигнал на зрител до националните медии за изтичане на фекални води в река Тунджа в района на хотел „Тунджа”, квартал „Златен рог” в град Ямбол. Осъщественият на 3 април т.г. контрол се извърши съвместно със служители на компетентните институции – община Ямбол и „ВиК” ЕООД, град Ямбол, съобщиха от контролната институция.

Те са установили на място изтичане на битово-фекални води от смесената канализационна система на град Ямбол.
Издадени са предписания на двете отговорни  институции – експлоатационното дружество „ВиК“ ЕООД Ямбол и община Ямбол. С тях е изискано да се предприемат мерки за преустановяване изтичането на битово-фекални води в река Тунджа, ревизия на канализационни шахти и представяне на допълнителна информация за етапа на реконструкция.

Сигнал за изтичане на фекални води в посочения участък на река Тунджа е подаван в РИОСВ-Стара Загора в края на 2015 г. Извършената проверка на място от експерти на РИОСВ-Стара Загора, съвместно със служители на община Ямбол, установи че изтичането на битово-фекални отпадъчни води вече е преустановено, а причината са дейности по реконструкцията на Главен колектор ІХ.

About the Author :

Leave a reply